Hummelgaard erkender: Vi kommer ikke til at hæve dagpengesatsen

FLEXICURITY: Regeringen anerkender problem med udhuling af dagpenge, men mangler politisk opbakning til at hæve ydelsen. Beskæftigelsesministeren kalder boom i lønforsikringer en "pragmatisk og forståelig" måde at håndtere udfordringen på.

Den berømte danske flexicurity-model er efterhånden mere flex end security, og det knager faretruende under en af velfærdsstatens grundpiller.

Det konkluderer flere forskere i en artikel, som netop er publiceret i november-udgaven af Altingets politiske magasin.

Login