Radikale lemper finanslovskrav om udenlandsk arbejdskraft

FINANSLOV: Radikale opgiver foreløbig sit krav om at sænke den såkaldte beløbsgrænse for at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. De foreslår i stedet at lade virksomheder ansætte faglærte arbejdere fra lande uden for EU på danske løn- og arbejdsvilkår. "Umiddelbart positivt," siger S.

Det har længe stået på Radikales ønskeliste at få åbnet for mere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. 

Nu forsøger Radikale derfor at komme regeringen og de to andre støttepartier i møde ved at lempe et centralt krav.

Hidtil har partiet i sit finanslovsudspil foreslået en simpel sænkning af beløbsgrænsen, det vil sige grænsen for, hvad man skal tjene, for at få lov at komme til Danmark og arbejde, fra de i dag gældende 427.000 kroner til 325.000 kroner.

Login