Troels Lund udsætter besværlig reform af ferieloven

FERIE: Arbejdet med revision af ferieloven sættes i bero for ikke at forstyrre de private overenskomstforhandlinger. Danmark risikerer en sag ved EU-domstolen, fordi det forskudte ferieår er i konflikt med EU's arbejdsdirektiv.

Den danske ferielov er i strid med EU's arbejdstidsregler. EU kræver, at danske lønmodtagere skal kunne holde ferie med løn samme år, som ferien er optjent. Men EU-Kommissionen kommer til at væbne sig med tålmodighed, før Danmark retter ind og ændrer ferieloven.

Regeringen har netop besluttet at sætte arbejdet i det såkaldte ferielovsudvalg i bero. Det var ellers meningen, at udvalget inden udgangen af efteråret 2016 skulle komme med deres forslag til en modernisering af ferieloven, som kan bringe Danmark på ret kurs i forhold til EU-reglerne.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er beslutningen om at udskyde arbejdet sket på anmodning fra arbejdsmarkedets parter og udvalgets formand, forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl.

Årsagen er, at overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked nu er kommet så tæt på, at de skygger for muligheden for, at udvalget kan færdiggøre arbejdet.

"Jeg er enig med arbejdsmarkedets parter og formanden for udvalget i, at overenskomstforhandlingerne er kommet så tæt på, at det risikerer at skygge for arbejdet. Regeringen har derfor besluttet at sætte udvalgets arbejde midlertidigt i bero i respekt for den danske model. Arbejdsmarkedets parter skal nu have ro til at forhandle aftaler på plads – det er et arbejde, der går forud for alt andet," udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Forskudt ferieår i strid med EU-regler
EU-kravet om harmonisering af den danske ferielov har været en sten i skoen for skiftende beskæftigelsesministre. Sagen startede i 2014, da EU-Kommissionen sendte en åbningsskrivelse om, at de danske regler er i strid med EU's arbejdsdirektiv.

Ifølge de danske regler afholdes ferien forskudt, så man først har ret til ferie med løn i det ferieår, der følger efter det første optjeningsår. Det betyder, at nyansatte reelt kan risikere at skulle vente halvandet år uden at have ret til en betalt feriedag.

Den går ikke, mener EU-Kommissionen. Ifølge EU-lovgivning har EU's medlemsstater nemlig pligt til at sikre, at deres borgere får mindst fire ugers betalt ferie om året, og ifølge kommissionen opfylder den danske ferielov ikke disse rettigheder.

Henrik Dam Kristensen (S) forsøgte som beskæftigelsesminister forgæves at sno sig uden om EU-kravet og måtte som konsekvens indkassere en trussel fra EU-Kommissionen om en sag ved EU-domstolen, hvis ikke Danmark retter ind.

Troels Lund: Vi skal leve op til EU-reglerne
Tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) nedsatte derfor i august sidste år Ferielovsudvalget, som fik frist til efteråret 2016 til at vikle Danmark ud af kniben.

Ferielovsudvalget skulle have afholdt sit afsluttende møde i dag, den 30. november 2016. Det er nu planen, at udvalget genoptager arbejdet efter overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked, som afsluttes i foråret 2017.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er udvalget allerede nået langt med et forslag til en ny ferieordning, og arbejdet forventes derfor at kunne afsluttes inden for få måneder.

Troels Lund Poulsen understeger, at det fortsat er intentionen at ændre reglerne, så Danmark lever op til kravet fra EU.

"Ferieloven har betydning for alle lønmodtagere i Danmark. Derfor er det afgørende, at vi har en robust og moderne ferieordning, som lever op til vores internationale forpligtelser," siger han.

Omstilling kan koste arbejdsgivere milliarder
Problemet med at rette ind efter EU's regler er, at det vil koste enorme summer, hvis danske arbejdsgivere på én gang skal omstille systemet, så samtlige ansatte omgående har ret til ferie med løn.

Tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har tidligere udtalt, at ændringerne skal gennemføres med en form for indfasningsperiode.

"Det vil være overordentlig uhensigtsmæssigt for samfundsøkonomien og virksomhedernes likviditet, hvis man frigiver alle de opsparede feriemidler på en gang," udtalte han i 2015 til Politiken.

Forrige artikel Carsten Koch i spidsen for Beskæftigelses Task Force Odense Carsten Koch i spidsen for Beskæftigelses Task Force Odense Næste artikel Troels Lund debuterede med svar om kontanthjælp
 • Anmeld

  Peter Erbs

  Ferieloven

  Lige her burde EU holde nallerne væk

 • Anmeld

  Peder Seibæk

  Fint Troels

  Vi har en god ferielov- bare lad den være i fred. Overvej at aflevere feriepengene til lønmodtagere i takt med at arbejdsgiverne slipper pengene. Det er tiden at afskaffe formynderiet.
  Jeg tror at EU har andre mere væsentlige ændringer at beskæftige sig med!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Ferie pengenes rigtige ejere og forvaltere,som er blevet snydt BEVIDST gennem årtier

  Nu ser vi atter at denne reg, kun er ensidige ,og nu benytter sammen med de der skulle ligestille, men ikke gør det ,da det KUN vil koste arbejdsgiversiden ALENE.

  Og gavne alle lønmodtagere, som selv EU forstår og har gennemført vilkårene, helt uden at NOGEN modstandere,OVERHOVEDET bare har forsøgt, at ændre dette FORMYNDERI med STORE økonomiske TAB , for danske lønmodtagere.

  SOM i skulle og for hvem er det at i ikke gør det ,samt ENTYDIGT TIL hvis fordele.

  For med at ferie optjeningen udbetales direkte ,sammen med bla lønnen og gennem optjeningsåret forløb,er det arbejdsgiverne der må og skal betale

  Men det vil reg og de der skule sørge for ligestillingen HER i vort demokrati også som gældende på arbejdsmarkedet i Danmark,med og ved ikke betale DIREKTE for at deltagelsen af at være lønmodtagerne.

  Trods alle lønmodtagere under LO forbundene ,ikke har anden mulighed og hvor også LO ,sammen med fagforbundene svigter medlemmernes økonomier,fatalt.

  Da det som minimum, er millioner der betales via forrentningen ,næsten gennem et helt år, som kun arbejdsgiverne får ,men reelt er lønmodtagernes, SAMTIDIGT med at de optjener dem, og at " nye " OVENI med lille økonomier, tvinges DIREKTE ud i enten arbejde alle 12 mdr og med manglerne ,det første år de er i beskæftigelse.

  Uden godtgørelse for at kunne afholde ferie i det første år,af deres beskæftigelse.

  Og med de nuværende mange arbejdsplads skift , BEVIDST bliver snydt/afholdt af de bedrageriske arbejdsgivere ,samt i og via aftalerne samt forrentningen af feriepengene, i næsten et helt år og af det sker fortløbende samtidigt, altså dobbelt .Også med store beløb som mkiste via overflytningerne som ikke sker mellem ferie fonde osv.

  Afskaf det FORMYNDERI NU og demokratiser også dette område af vort samfund,HURTIGST muligt.

  Så LO tag jer nu sammen og kæmp for medlemmerne og ikke andet.

 • Anmeld

  Ivan Hansen · CEO

  Nogle regler vedr. feriepenge er omfattet af overenskomster

  De danske ferieregler ligger til dels i Ferieloven men andre dele vedr. indbetaling og udbetaling af de optjente feriepenge følger af overenskomster. Således har arbejdsgivere indenfor DA og DI mulighed for at beholde feriepengene i virksomheden indtil udbetalingstidspunktet. Øvrige arbejdsgivere indbetaler løbende de opsparede feriepenge minus skat til Feriegiro. Danmark afviger altså fra de fleste andre EU lande ved at en del af regelsættet ikke er fastlagt ved lovgivning men ved overenskomster. En ændring af Ferielovgivningen til EU standard vil således give nogle store likviditetsmæssige konsekvenser for produktionsvirksomhederne samt skattemæssige forskydninger for medarbejderne.