Nordiske politikere besøger Færøerne

En større gruppe nordiske parlamentarikere kommer i næste uge til Færøerne for at nærstudere det lille samfund, der er i økonomisk og befolkningsmæssig fremgang.

I både Riksdagen i Sverige, Stortinget i Oslo, Altinget i Island og i Folketinget i Danmark sidder medlemmer, som interesserer sig for og arbejder med de arktiske emner og sager. De arktiske parlamentarikere tager én gang om året på studietur sammen rundt i de nordiske og arktiske egne.

I år går turen til Færøerne, hvor parlamentarikerne i næste uge i løbet af tre dage gerne skulle blive klogere på væsentlige aspekter af det lille samfund på de 18 stormomsuste øer i Nordatlanten, hvor man i øjeblikket har et højere bruttonationalprodukt end Danmark. Ikke mindst takket være en stor eksport af fisk til Rusland som følge af, at Færøerne står uden for EU og derfor ikke er omfattet af EU-sanktionerne mod Rusland. Rusland er i dag Færøernes største eksportmarked, i det det med 28 procent af den færøske eksport overgår Danmark.

Øerne oplever også befolkningsfremgang. Det skyldes blandt andet, at færøske børnefamilier, der egentlig havde slået sig ned i især Danmark, nu i stor stil vender hjem til Færøerne. Desuden øger den økonomiske fremgang efterspørgslen efter udenlandsk arbejdskraft.

Login