Forbruget af antibiotika til svin falder

RESISTENS: Det seneste år faldt forbruget af antibiotika til svin med 5,2 procent, viser nye tal fra Fødevarestyrelsen. Landbruget er dog langt fra at indfri sit mål for et særligt omstridt antibiotikum.

I 2015 blev der givet i alt 81 tons antibiotika til svin, viser ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen.
I 2015 blev der givet i alt 81 tons antibiotika til svin, viser ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen. Foto: Colourbox
Sine Riis Lund Emma Qvirin Holst

Svineproducenter holdt sidste år mere igen med antibiotika til deres grise sammenlignet med året før.

Det viser en ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen.

I 2015 blev der givet i alt 81 tons antibiotika til svin, og det svarer til et fald på 5,2 procent fra forbruget i 2014. Størrelsen af den danske svinebestand har i samme periode været nogenlunde stabil.

Tallene glæder Videncenter for Svineproduktion, SEGES.

“Vi er utroligt glade for at se, at der fortsat sker et fald i forbruget,” siger direktør Claus Fertin.

Fra 2014 til 2013 skete der tilsvarende et fald, her på 5,6 procent.

Dyrenes Beskyttelse er også moderat positive.

“Det er godt, at antibiotikaforbruget falder i svinebesætningerne. Vi håber, udviklingen fortsætter, og at den vil følges med bedre forhold for dyrene i staldene, så de holdes raske af naturlig vej frem for ved brug af antibiotika,” siger chefkonsulent Birgitte Damm.

Handlingsplan mod MRSA
Offentligheden har et kritisk blik på landbrugets antibiotikaforbrug, fordi der de senere år er blevet konstateret flere tilfælde af den særlige svinebakterie MRSA CC 398. Det formodes, at svine-MRSA er blevet resistent på grund af antibiotikaforbruget i svineproduktionen.

I foråret 2015 lancerede daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) derfor en handlingsplan, hvor et af initiativerne gik på at reducere forbruget af antibiotika til svin med 15 procent over fire år fra 2015 til 2018.

Tallene fra Fødevarestyrelsen viser, at Danmark har nået sit ambitiøse mål for 2015, lyder det fra Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Men han understreger, at der stadig er brug for en fokuseret indsats:

"Jeg er også opmærksom på, at det fremadrettet vil kræve en stor indsats og et vedvarende fokus fra både landbrug og myndigheder, for at nå målet om en 15 procent reduktion til 2018," siger han i en pressemeddelelse.

Mål for tetracyklin ikke indfriet
En særligt omstridt type antibiotikum er det resistensfremmende tetracyklin. I oktober 2014 meldte SEGES og Landbrug & Fødevarer ud, at man inden udgangen af 2015 ville halvere forbruget af tetracyklin i svineproduktionen set i forhold til 2013. Den målsætning er dog langt fra indfriet.

Fra 2013 til 2015 har man nået en reduktion på 20 procent. Det seneste år er faldet på 11 procent.

Selv om man ikke engang er nået halvejs, så glæder man sig i landbruget over sidste års udvikling.

“Vi er tilfredse, da det har vist sig sværere end forventet at erstatte tetracyklin med alternativer. Vi arbejder videre med at reducere forbruget af tetracyklin og fastholder den oprindelige målsætning,” siger Claus Fertin, der dog ikke kan sætte årstal på, hvornår det bliver opnået.

Læs hele artiklen på Altinget : fødevarer (kræver abonnement). Få gratis prøveabonnement her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Fertin

Administrerende direktør, DanBred
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1991), ph.d. (KVL 1995)

Esben Lunde Larsen

Fhv. miljø- og fødevareminister, uddannelses- og forskningsminister og MF (V), studerende
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)