Efter udflytning: Tomme lokaler i København koster staten over 60 millioner om året

TOMGANG: Staten har markant flere tomme lokaler i hovedstaden, efter at mange statsjob er flyttet ud af byen, og det er dyrt for skatteborgerne, viser opgørelse. 

Bag de gule mursten i bygningen i Strandgade nummer 29 på Christianshavn holdt Miljøstyrelsen til indtil for nylig. Nu er den flyttet til Odense, og godt 8.000 kvadratmeter står tomme tilbage. Det er statens lokaler, og de kunne formentlig være lejet ud til omkring ni millioner kroner om året.  

I alt står mere end 57.000 kvadratmeter københavnerkontorer ubrugte hen på statens regning. Det viser en oversigt, som Altinget har fået fra Bygningsstyrelsen. 

En stor del af lokalerne er blevet tomme, fordi medarbejderne er flyttet ud af byen som del af regeringens flytning af statslige arbejdspladser til andre dele af landet.

Det har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) netop oplyst i et svar til Folketinget.

Dermed mister staten i øjeblikket godt 60 millioner kroner om året, fordi den går glip af lejeindtægter for tomme lokaler alene i hovedstaden. For halvandet år siden – da kun den første runde af regeringens udflytningsplan Bedre Balance var sat i gang – spildte staten væsentligt færre penge på tomgangen i København, nemlig knap 18 millioner kroner om året.

Minister: Ordningen i dag er smidig og økonomisk
Regeringen er i gang med at lægge en plan for, hvordan statens lokaler i København kan bruges bedst muligt, forsikrer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i svaret til Folketinget. 

Det betyder, "at langt størstedelen af de ledige kvadratmeter i København vil være udlejet, når implementeringen er afsluttet i 2021," lover han.

Altinget har spurgt, hvad Ole Birk Olesen mener om, at skatteborgerne går glip af så mange penge årligt i tabte lejeindtægter og i udgifter til drift af de tomme bygninger.

Det har han ikke svaret på, men i en skriftlig kommentar forklarer han, hvorfor der "uundgåeligt" vil være en vis tomgang, når det gælder statens lokaler.

Man har nemlig givet de statslige institutioner, for eksempel politistationer, universiteter og styrelser, særligt gode muligheder for at opsige deres lejemål med kort varsel. Det er smart for den enkelte styrelse, som slipper for dobbelt husleje, men betyder til gengæld, at Bygningsstyrelsen hænger på de tomme lokaler, indtil der er fundet en ny løsning, forklarer ministeren.

"Den nuværende ordning er derfor smidig og økonomisk, uanset at den indebærer en vis tomgang for Bygningsstyrelsen," siger Ole Birk Olesen til Altinget. 

Staten har tomme lokaler i hele landet for 100 millioner om året
Ser man ikke kun på København, men på hele landet, er mængden af tomme, statsejede lokaler oppe på 126.000 kvadratmeter. Hvis de alle var udlejet konstant, kunne de ifølge Bygningsstyrelsens budgetter indbringe staten knap 106 millioner kroner om året.

Ole Birk Olesen oplyser dog, at tallet er højt sat. Der er nemlig ikke taget højde for, at nogle af bygningerne – især universitetsejendomme – har nogle særlige indretninger, for eksempel laboratorier og auditorier, som gør, at de ikke kan lejes ud til så høj en pris.

Der er en slags plan for knap halvdelen af de tomme kvadratmeter. De er enten udlejet, men under ombygning, eller de vil forventeligt blive udlejet eller indgå i den såkaldte "optimering af lokaleanvendelsen i København", forklarer ministeren.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) og finansminister Kristian Jensen (V) har tidligere sagt, at regeringen i sidste ende regner med at spare penge på statens lokaler som resultat af udflytningen af statsjob.

En "lokaletilpasning" i København, Aarhus og Odense skal nedsætte statens udgifter til husleje, så man ender med at spare omkring 200 millioner kroner om året. Det skyldes blandt andet, at kontorkvadratmeterne er billigere uden for de store byer.

Altinget: udflytning kan du læse om DF's forslag til en løsning på problemet med tomme lokaler. Forslaget får umiddelbart bred opbakning.

Forrige artikel Derfor vil regeringen styrke erhvervsuddannelserne Derfor vil regeringen styrke erhvervsuddannelserne Næste artikel Minister i kovending om elbiler: Åbner for at fortsætte lav afgift Minister i kovending om elbiler: Åbner for at fortsætte lav afgift