Grønlænderne gider ikke stemme til folketingsvalg

VALG: Under halvdelen af alle stemmeberettigede grønlændere stemte ved folketingsvalget i 2015. Valgdeltagelsen i Grønland har ved de seneste tre valg været milevidt fra niveauet i resten af rigsfællesskabet.

Når alle voksne stemmeberettigede danskere, færinger og grønlændere i løbet af foråret eller forsommeren bliver kaldt til stemmeurnerne og får mulighed for at vælge 179 medlemmer til Folketinget, så er det sandsynligvis ikke en invitation, som særligt mange grønlændere tager imod. I hvert fald ikke, hvis tendensen ved de seneste tre folketingsvalg i 2007, 2011 og 2015 fortsætter.

Her har valgdeltagelsen i Grønland nemlig været nedadgående fra 64,4 procent i 2007 over 57,5 procent i 2011, til at kun 49,9 procent af de mere end 40.000 stemmeberettigede i 2015 fandt vej til stemmeboksene. Dermed var under halvdelen af alle voksne stemmeberettigede grønlændere med til at vælge Grønlands to folketingsmedlemmer.

Valgdeltagelsen i Grønland lå ved alle tre folketingsvalg milevidt fra niveauet i Danmark og på Færøerne. Ved alle tre valg stemte mere end 85 procent af danskerne, mens stemmeprocenten er gået markant frem på Færøerne fra 59,8 procent i 2011 til 66,2 procent i 2015.

Den lave stemmeprocent ved folketingsvalgene er ikke et udtryk for, at grønlænderne generelt ikke gider stemme. Således har valgdeltagelsen ved de seneste fire valg til Grønlands landsting hver gang ligget over 70 procent.

Mindre vigtigt for almen befolkning
Grønlands to nuværende folketingsmedlemmer ser gode forklaringer på den store forskel i valgdeltagelse.

”Dansk-grønlandsk politik er mindre vigtigt for den almene befolkning sammenlignet med national politik,” siger Aleqa Hammond, medlem af Folketinget for Nunatta Qitornai.

”Der træffes beslutninger om Grønland mere end 3.000 kilometer væk, og det kan være svært at se, hvilken positiv effekt det har for borgerne, når det foregår så langt væk," siger Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for IA. 

Indtil videre er IA det eneste grønlandske parti, der har valgt kandidater til det folketingsvalg, som kommer inden for de næste knap fem måneder.

Læs hele artiklen på Altinget: arktisk her. På Altinget: arktisk kan du også læse en analyse af, hvilke konsekvenser det vil få for rigsfællesskabet, hvis de nordatlantiske mandater afgør det kommende danske folketingsvalg.  

Forrige artikel Børns mistrivsel på Sjælsmark mangedobler sagsudgifter i Hørsholm Børns mistrivsel på Sjælsmark mangedobler sagsudgifter i Hørsholm Næste artikel Dagens overblik: Regeringen vil lempe planloven for at tillade store erhvervsområder i hovedstaden Dagens overblik: Regeringen vil lempe planloven for at tillade store erhvervsområder i hovedstaden