B 136 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 136 Ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande
(Sundheds- og Ældreministeriet)

2/5
2019
1/3
2019
Forrige artikel L 133 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 60 A (Undervisningsministeriet)