Bendt Bendtsen

Bendtsen: Man skal vælge sine kampe

7. maj 2014 kl. 8:31
EP-INTERVIEW: Det eneste danske medlem af EU’s store konservative gruppe, Bendt Bendtsen (K), har skullet finde balancen mellem at være danske interessers talerør på tinge og forsvare konservativ politik.
| Flere

STRASBOURG: Bendt Bendtsen er en lille fisk i et meget stort hav.

Konservatives spidskandidat til Europa-Parlamentet er den eneste dansker i den 275-mand store kristendemokratiske EPP-gruppe i Parlamentet, som med over en tredjedel af stemmerne har haft en knusende tung indflydelse på udformningen af EU-politikken gennem de sidste mange år.

Det har betydet et hverv, hvor han ene mand har skullet tegne Konservatives linje på tværs af alle EU's politikområder i den store gruppe. Samtidig har han som det eneste danske medlem af Parlamentets største politiske gruppe været et yndet mål for dansk interessevaretagelse fra alle dem, som gerne vil have deres stemmer hørt på de bonede gulve.

Selv gør han klart, at han har måttet vælge sine kampe.

"Det med at tro, at du kan dække hele skærebordet, kan du godt glemme. Det lader sig ikke gøre," siger Bendt Bendtsen, da Altinget.dk møder ham i Parlamentet i Strasbourg under de folkevalgtes allersidste samling, før der går valgkamp i den.

"For mig har det handlet om små og mellemstore virksomheder, energi og international handel. Det er forskellen mellem her og så mange andre parlamenter. Her går du ind og dækker et specielt område, som du så bliver god til."

"Men det er klart, at hvis der kommer sager af betydning for Danmark, og den danske repræsentation (de danske ministeriers forpost i EU, red.) for eksempel retter henvendelse til én, så går man selvfølgelig ombord i dem også," siger han.

Dansk eller konservativ
Bendt Bendtsen har i sine snart fem år på tinge i EU-land brugt meget politisk krudt på mærkesager, der går på tværs af politiske skel i Danmark. Det gælder ikke mindst i rollen som ordfører på en rapport om energieffektivitet, der blev toneangivende for det direktiv, der senere blev forhandlet på plads under dansk EU-formandskab i 2012.

Men det gælder også det, han kalder "den vigtigste sag for Danmark overhovedet" i hele perioden. Nemlig sagen om dansk realkredit, som gentagne gange er kommet i klemme, når Unionen som led i oprydningen efter finanskrisen har forsøgt at stramme op på kravene for europæisk bankvirksomhed uden at tage højde for det særlige danske system.

Han understreger dog, at han ikke føler sig "diagnosticeret som dansker" i EU-butikken, og at han ikke er mere national, end at han stadig holder partilinjen varm.

"Der går ikke en uge, hvor jeg ikke er i kontakt med Brian Mikkelsen (Konservatives gruppeformand i Folketinget, red.). Jeg har meget tæt kontakt til folketingsgruppen hjemme i Danmark, og jeg kan ikke komme på emner, hvor folketingsgruppen og jeg har været på kollisionskurs. Det er der nok ikke mange parlamentarikere, der kan sige. Men det mener jeg faktisk ikke er tilfældet," siger han.

Hug en hæl
Det, der er dansk konservativt, er ikke altid europæisk konservativt. Må du nogle gange stemme imod din egen gruppe?

"Jeg tror, jeg stemmer sammen med dem 85 procent af tiden. Jeg går ikke ind for et større budget til EU for eksempel. Jeg går ikke ind for en skat på finansielle transaktioner, jeg går ikke ind for nogle af de der forslag med tilskud til det ene og det andet, men jeg stemmer ikke så meget anderledes, end at jeg ikke gør mig ud-til-bens over for EPP-gruppen. For jeg har brug for EPP-gruppen, når jeg for eksempel skal ud og redde dansk realkredit. Og det kan godt være, at hvis man står ude på sidelinjen, som Liberal Alliance og som Dansk Folkeparti, så kan man være lidt klarere i mælet på nogle områder. Men det er også rart nok at have indflydelsen, når Danmark har behov for hjælp," siger Bendt Bendtsen.

Han medgiver, at det betyder, at der en gang imellem skal sluges nogle politiske kameler i samarbejdets navn. Til gengæld føler han, at han har opbygget gode kontakter til blandt andre en del af sine tyske, svenske og baltiske kolleger.

"I boligprogrammerne er det beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Når man laver politik, så er det netværk, netværk, netværk. Jeg synes, at jeg har fået et rigtigt god netværk i gruppen," siger han.

For grøn til de sorte?
Den store konservative gruppe i Parlamentet har ikke ligefrem ry for at være frontløber, når det kommer til den grønne dagsorden, som Bendt Bendtsen med sine energieffektivitetsideer har prøvet at fremme.

Har du kunnet flytte på dem?

"Det har jeg da. Da jeg selv lavede min rapport, stemte halvdelen af tyskerne med mig og halvdelen imod. Du er også nødt til at tage nogle opgør en gang imellem. Du kan aldrig få lov at blive venner med alle, men det er hele tiden en balance," siger Bendt Bendtsen.

"Nu siger jeg ikke, at man skal løbe to hestehoveder foran på energipolitikken i Danmark eller hæve fanen så højt, at man ikke kan nå jorden med benene, men det drejer sig om at få europæerne med på den dagsorden også," siger han og afviser, at han dermed lægger sig på en linje, der skulle være grønnere, end almindelig konservativ politik tilskriver.

"Udviklingen i Ukraine lige nu viser, at der er behov for en større forsyningssikkerhed end den, vi opererer med nu. Og hvis jeg lige pludselig skulle være for grøn, fordi jeg mener, at man skal spare 20 procent i energieffektivitet, så bliver jeg bare nødt til at sige, at 20 procents besparelse i en økonomi, hvor vi importerer olie, gas og kul for mere end 550 milliarder euro, altså giver rundt regnet 100 milliarder euro, som vi kan holde inden for Europa og bruge på energirenovering og lignende i stedet for at sende over til Putin for gas, eller til sheikerne i Mellemøsten for olie. Det er dybt konservativt," siger han.

Hårde odds
De seneste meningsmålinger tegner til, at det bliver svært for Bendt Bendtsen at få de fem år til i Parlamentet, som han gerne vil have.

I en dugfrisk måling for Altinget.dk får Konservative kun 3,5 procent af stemmerne, hvilket er cirka halvt så mange, som det kræver, før K kan være sikker på et mandat. Blandt lobbyister i Bruxelles, men også i den danske centraladministration og hos hans partifælle, klimakommissær Connie Hedegaard, er der bekymring at spore over en manglende dansk tilstedeværelse i det, der spås til fortsat at være den største politiske gruppe efter valget.

"Jeg synes, at det er vigtigt, at Danmark har nogen siddende i de store grupper hernede, fordi det jo er der, politikken bliver formet. Det er der, indflydelsen ligger," siger Bendt Bendtsen selv og peger på, at det er socialdemokraterne i S&D og kristendemokraterne i EPP, der allerede nu tegner EU-politikken.

Ingen magt til yderfløjene
En tendens, der spås til at blive endnu stærkere efter valget, hvis prognoserne passer, og der vælges en masse mere EU-skeptiske kræfter ude på fløjene ind i Parlamentet.

"Der er ingen tvivl om, at det yderste højre og yderste venstre kommer til at fylde meget mere i det nye Parlament. Jeg tror, at det tvinger endnu flere forlig ind på midten, hvis Parlamentet skal kunne arbejde. Så det bliver lidt ligesom storkoalitionen i Tyskland," siger han.

Derfor bekymrer de forskellige danske prognoser ham også, som placerer Dansk Folkeparti helt fremme i opløbet om titlen som valgets vinder.

"Det er da et kæmpe problem, hvis der kommer fire mandater til Dansk Folkeparti og et til Folkebevægelsen. Så er der fem uden for indflydelse ud af de 13. For de sidder de steder, hvor de ikke er med til at lave kompromiserne, og hvor politikken ikke bliver formet," siger den konservative spidskandidat.

Ikke erhvervsmæssigt invalid
Hans egne dårlige tal i meningsmålingerne tager han med ro.

"Det er vælgerne, der afgør, om jeg fortsætter, og det vil tiden vise. Jeg har levet et liv, hvor jeg aldrig har set mig tilbage. Jeg har forladt Odense Byråd for mange år siden. Jeg har forladt Folketinget, og hvis jeg skulle forlade Europa-Parlamentet, så må der være andre nyttige ting på denne jord, som jeg kan beskæftige mig med. Jeg er jo heldigvis ikke sådan som nogle af de unge mennesker, der sidder i Folketinget og er kommet vadende lige fra Københavns Universitet med en cand.scient.pol. De er fuldstændig erhvervsmæssigt invalide, hvis de så ryger ud efter ti år," siger han.

Men han gør klart, at han ikke har givet op endnu.

"Jeg har ikke tabt et valg endnu, og jeg hader at tabe. Så jeg har ikke tænkt mig at tabe det her valg heller," siger Bendt Bendtsen.

 

Altinget.dk stiller i en række interview frem mod valget til Europa-Parlamentet skarpt på partiernes spidskandidater. Dette er det tredje interview i rækken.

Dokumentaion

3 korte til kandidaten

Hvilket udvalg vil du sidde i, hvis du bliver valgt?
ITRE (Udvalget for industri, transport, forskning og energi). Og så vil jeg søge International Handel som andet udvalg.

Hvad bliver dine mærkesager?
Min mærkesag vil stadigvæk ligge omkring jobskabelse i private og mellemstore virksomheder. Det er totalt afgørende for vores velfærdssamfund her i Europa, at vi får skabt nogle flere jobs. Samtidig vil jeg også fortsætte med at blande mig i energipolitikken. Hvad der er godt for Grundfos, Danfoss, Vestas, Siemens og Rockwool, er godt for Danmark.

Hvilken europæer ser du som et forbillede?
Det er Winston Churchill. Han kunne se langt, og han stod fast. Det er ham, der står bag citatet: If you are walking in hell, keep walking. Det har jeg behov for nu for at få de syv procent.

 
Altinget | EU

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK