Bertel Haarder: Skuffende utak fra Sverige

KOMMENTAR: For ti år siden gjorde Danmark svenskerne en stor tjeneste - så man skulle tro, at de nu var klar til at gøre gengæld ved at få det Europæiske lægemiddelagentur til Danmark - men de rørte ikke en finger.

For ti år siden gav Sverige og Danmark i fællesskab et stærkt bud på en kæmpe forskningsfacilitet, ESS, placeret i Skåne. De to lande tilbød (ifølge Google) at betale næsten halvdelen af udgiften på knap 15 milliarder kroner. Det gav pote. ESS blev fysisk placeret i Lund i Skåne, og de tilhørende kalkulationer blev placeret på Københavns Universitet.

Jeg var på det tidspunkt nordisk samarbejdsminister. Jeg husker, som det var i går, at den svenske forskningsminister Lars Leijonborg var så rørt over den danske støtte, at han grådkvalt takkede statsminister Anders Fogh Rasmussen i en bordtale under et nordisk globaliseringsmøde i byen Riksgrænsen i Nordsverige.

Man skulle tro, at svenskerne nu var klar til at gøre gengæld. Men det var de ikke. De rørte ikke en finger for at hjælpe Danmark til at få det Europæiske lægemiddelagentur, EMA. Heller ikke, da det stod klart, at de ikke selv kunne få agenturet. Det sidste er allermest uforståeligt. Det bør få et efterspil i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Det har gennem en årrække været sådan, at når de nordiske lande samarbejder i EU, så får de deres vilje. Det havde de muligvis også fået i dette tilfælde, hvis de havde samarbejdet, bl.a. fordi de tre baltiske lande bakkede op. Men de ødelagde det for sig selv.

Måske kunne Danmark tilmed som led i et fælles bud have accepteret endnu en placering i Skåne, der jo er en del af ”Greater Copenhagen”. Men nej. For Stockholm var der kun én løsning: Stockholm.

Ikke sært, at man i Malmø og Skåne er lige så bitre, som vi er i Danmark. Man kunne måske forstå det, hvis der var tale om, at Malmø og Skåne forkæles på bekostning af Stockholm. Men det modsatte er tilfældet. Sverige har gennem en årrække læsset sociale problemer (og et atomkraftværk) ned i det sydvestlige hjørne, inklusive indvandrere og flygtninge i meget stort tal. Det havde været en flot gestus at placere endnu en stor institution i dette udkantsområde.

Nu er det hele tabt. Danmark tabte, selv om vi uden Sveriges hjælp var blandt de tre foretrukne. Sverige tabte tidligt i processen. Og det nordiske samarbejde tabte.

Hvornår lærer vi at tænke nordisk? Hvor længe skal egoistisk småstatstænkning ødelægge det for os? Sammen er vi store og stærke og kan få stor indflydelse.

Nu er mit råd, at vi ikke skal hævne os på svenskerne, selv om vi lige skal sunde os lidt. Nordisk samarbejde er fortsat vejen til ros og magt i Europa. Vi skal ikke besvare egoisme med egoisme. Lad os i stedet gengælde ondt med godt, uanset hvem der regerer i Sverige. Lad fornuften og samarbejdsånden sejre, Ikke bitterheden.

-----------

Bertel Haarder, MF for Venstre. Blandt andet tidl. EP-medlem, kulturminister, undervisningsminister og europaminister. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Cordua: Stormen på Frederiksbergs porte og den guldborgske ydmygelse Cordua: Stormen på Frederiksbergs porte og den guldborgske ydmygelse Næste artikel Vera Rosenbeck: Kom nu ind i #metoo-kampen, mænd! Vera Rosenbeck: Kom nu ind i #metoo-kampen, mænd!