Borgmestre og vognmand: Udvid den fynske motorvej

DEBAT: Trængslen hen over Fyn koster danske virksomheder omsætning, den koster samfundet arbejdspladser, og værst af alt koster den liv. Det skriver to borgmestre og Frode Laursens direktør, der kalder på handling.

Af Thorkil Andersen
Administrerende direktør i Frode Laursen,

Anker Boye (S)
Borgmester i Odense Kommune

og Søren Steen Andersen (V)
Borgmester i Assens Kommune og E20 -talsperson for de fynske borgmestre i Byregion Fyn 

Regeringen har med sit finanslovsforslag for 2017 vist, at den prioriterer infrastrukturinvesteringer. Det er glædeligt, for infrastrukturinvesteringer er essentielt for vækst og udvikling i landet.

Derfor bør regeringen også det kommende år have blik for den stigende og væksthæmmende trængsel som man finder henover Fyn. For alle der bare en gang imellem kører på tværs af Danmark ved det. Den fynske motorvej er i dag en trafikal flaskehals.

En flaskehals som langt fra kun kan betegnes som et fynsk problem, men et nationalt problem. Mere end 90 procent af al persontrafik og stort set al lastbiltrafik mellem Øst- og Vestdanmark passerer henover Fyn. Samtidig koster trængslen hen over Fyn samfundet 225 millioner kroner om året i spildt arbejdstid. Derfor er der behov for et tredje spor på hele den vestfynske motorvej hurtigst muligt.

Forsinkelserne er dyre
Kø og uheld præger hverdagen på strækningen, der dagligt passeres af mere end 60.000 køretøjer. For et transportfirma som Frode Laursen A/S betyder det forsinkelser, som koster firmaet op mod 45.000 kroner dagligt, altså op mod 10 millioner kroner om året.

Ud over at det er penge ud af vinduet, betyder det også varer, der kommer senere frem til gene for kunderne og chauffører, der mister produktivitet for at sikre overholdelse af køre-hviletidsbestemmelser, altsammen fordi transporttiden forlænges, når trafikken sander til.

Anlægsloven for udvidelsen af motorvejen på strækningen fra Nr. Åby til Odense S er ellers for længst vedtaget, så arbejdet kan gå i gang, så snart politikerne på Christiansborg prioriterer at finde pengene til det. Udvidelse vil allerede være en god investering i anlægsfasen, hvor den samlet vil skabe cirka 8.500 jobs.

Ulykkerne bliver flere
Vejdirektoratets officielle ulykkesstatistik viser, at antallet af ulykker på den fynske motorvej er steget med 37 procent fra 2014 til 2015. I samme periode har Odenses Universitetshospital registreret en stigning på 66 procent i antallet af motorvejsulykker med personskade på den vestfynske motorvej.

En trafikal flaskehals på en vital del af det danske motorvejsnet hæmmer også erhvervslivet og væksten. Ikke bare på Fyn men i hele Danmark, når bindeleddet mellem landsdelene og resten af Europa ikke er udbygget i tilstrækkelig grad.

Så der er ingen gode undskyldninger for, at Christiansborg ikke prioriterer den vestfynske motorvej. Det haster.

 

Forrige artikel Alternativet: De færreste handicap løses med en brændende platform Alternativet: De færreste handicap løses med en brændende platform Næste artikel CBS-forsker: Det her står der i CBS-rapporten CBS-forsker: Det her står der i CBS-rapporten