BUPL: Ny regering skal være ambitiøs på børneområdet

DEBAT: Når regeringen skal forhandle dagtilbudsreformen på plads til januar, er det vigtigt at indgå en fagligt ambitiøs aftale. Børnene fortjener både gode normeringer, uddannede pædagoger og gode udviklings- og læringsmiljøer, skriver Elisa Bergmann fra BUPL.

Af Elisa Bergmann
Formand for BUPL

Forhandlingerne om et nyt regeringsgrundlag er i fuld gang, og partilederne fra de borgerlige partier er godt i gang med at lægge arm om topskattelettelser, minusvækst i den offentlige sektor og kampfly. Til gengæld er der ikke et ord om børnene i de igangværende forhandlinger.

I stedet for at diskutere antallet af kampfly burde den kommende trekløverregering interessere sig mere for antallet af pædagoger i daginstitutionerne. Er det for eksempel rimeligt, at det blot er seks ud af ti ansatte i de danske daginstitutioner, der har en uddannelse som pædagog?

Gode normeringer og uddannet personale
Danmark er et af de lande i verden, hvor flest børn går i vuggestue og børnehave. Den såkaldte dækningsgrad er 68 procent for de 0-2 årige og 97 procent for de 3-5 årige – og børnene bruger i gennemsnit 36 timer om ugen i daginstitutionen. Altså det, der næsten svarer til en almindelig arbejdsuge for deres forældre. Og de borgerlige partier har op til flere gange sagt, at de ønsker, at flere skal i arbejde – og flere kvinder skal gå fra deltid til fuldtid.

Derfor er de borgerlige partier selvfølgelig også nødt til at tænke over den kvalitet, der er i daginstitutionerne. Selv Dansk Erhverv har været ude og efterlyse bedre kvalitet i vuggestuer og børnehaver, så børnefamilierne kan aflevere børnene med god samvittighed, når de tager på arbejde.

Tidligere blev tiden i daginstitutionerne ofte omtalt som et ”pasningstilbud”, men nu er politikerne så småt ved at få øjnene op for, at de første år i børnenes liv faktisk også er de vigtigste. At en tidlig pædagogisk indsats gør en forskel for alle børn. At det ikke blot er opbevaring, når mor og far er på arbejde, og at personalet ikke bare er børnepassere. Gode normeringer og uddannet personale er faktisk helt afgørende for børns udvikling og trivsel.

Høje ambitioner for lærings- og udviklingsmiljøer
Til januar fremlægger den nye regering efter planen et stort dagtilbudsudspil. Det skal ikke forveksles med den såkaldte ”børnepakke”, som den daværende S-R-regering fremlagde sidste år. Børnepakken indeholdt 2,5 milliarder kroner, der skulle bruges til bedre normeringer.

Regeringens udspil – som indtil for nylig jo var et rent Venstre-udspil, men nu bliver et fælles V-LA-K-regeringsudspil – er nærmere en dagtilbudsreform, der handler om den måde, pædagogerne arbejder med børnene – og med en revision af de pædagogiske læreplaner. Og det er rigtigt set af børneminister Ellen Trane Nørby (V). Vi skal nemlig have høje ambitioner for de lærings- og udviklingsmiljøer, som børnene møder i vuggestuer og børnehaver.

Vi kender ikke detaljerne i regeringens dagtilbudsreform, men den vil uden tvivl stille nye og skærpede krav til pædagogerne. BUPL holder kongres 1. til 3. december i Nyborg, og her får vi besøg af Ellen Trane Nørby, hvor hun måske løfter lidt af sløret for regeringens planer med daginstitutionerne. Det er i hvert fald sikkert, at dagtilbudsreformen kommer til at fylde meget på vores kongres, og BUPL går konstruktivt ind til arbejdet.

Ambitiøse på fagligheden
Men hvis regeringen fremlægger en reform på 0-6-års-området, bør den suppleres af en målsætning om flere uddannede pædagoger. Præcis, som vi så det med folkeskolereformen, hvor politikerne vedtog en målsætning om flere linjefagsuddannede lærere til børnene. De seneste dage har flere partier fra netop skoleforliget bakket op om en højere andel af uddannet personale til børnene i daginstitutionerne, så lad os nu få skrevet det ind i dagtilbudsreformen.

Vi mener, at ministeren skal gå efter en pædagogandel på mindst 80 procent i daginstitutionerne frem mod 2025. Det er noget lavere end de 95 procent linjefagsuddannede lærere på skoleområdet, men udgangspunktet er også et andet på dagtilbudsområdet. I dag er det blot 59 procent, der har en pædagoguddannelse. Vi er realistiske. Men over en periode på otte år bør det kunne lade sig gøre. Børnene fortjener gode normeringer og uddannede pædagoger. Vi vil have alle børn med. Vi vil gerne udvikle vores pædagogiske profession og skabe de bedste udviklings- og læringsmiljøer, men så skal regeringen også være ambitiøse på fagligheden. Det vil være et omdrejningspunkt på vores kongres i Nyborg i næste uge.

Forrige artikel SF: Nej til privatisering af voldsmonopolet SF: Nej til privatisering af voldsmonopolet Næste artikel Ida Auken: Se mine stålsatte blå robotøjne Ida Auken: Se mine stålsatte blå robotøjne