DA og Dansk Erhverv: Jo, Hummelgaard, vi lytter faktisk til vores medlemmer

REPLIK: Vi lytter, når vores medlemmer i DA og Dansk Erhverv efterspørger den arbejdskraft, som er grundlaget for vækst i Danmark. Derfor afviser vi forslag om, at raske og rørige skal gå på tidlig pension, skriver Brian Mikkelsen og Jacob Holbraad.

Af Jacob Holbraad og Brian Mikkelsen
Hhv. administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og administrerende direktør i Dansk Erhverv

Det er helt enkelt misforstået, når Socialdemokratiets Peter Hummelgaard i et indlæg her i Altinget anklager Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv for ikke at lytte til egne medlemmer.

Virkeligheden er den ganske omvendte. Vi lytter naturligvis til vores medlemmer.

Vores medlemmers besked er simpel: Gør noget ved manglen på arbejdskraft. Danske virksomheder har i den grad brug for flere hænder og bedre mulighed for at rekruttere talenter fra udlandet.

Vi går glip af job og vækst
Manglen på arbejdskraft gør, at vi går glip af job, og at vi går glip af vækst. I sidste ende koster det – ikke mindst på velfærden. Både de danske virksomheder og vi kæmper for, at den besked bliver hørt af flertallet på Christiansborg og i særdeleshed hos Peter Hummelgaards partifæller.

Men hvad er svaret, når virksomhederne efterlyser politisk aktion?

For Peter Hummelgaards vedkommende er svaret at gå baglæns – at sende raske og rørige danskere på pension. Trække dem ud af det arbejdsmarked, der har behov for dem. Det er ikke den medicin, det danske arbejdsmarked har brug for.

Tidlig pension er ikke farbar vej
Vi har i Danmark nogle misundelsesværdige arbejdspladser set i internationalt perspektiv. Langt de fleste danskere i job er sunde, raske og rørige. Og vi har i de sidste mange år har haft glæde af, at specielt de ældre generationer bliver længere på arbejdsmarkedet. Det skal vi ikke sætte over styr nu.

Hvis man ønsker, at Danmark fortsat skal være et velfungerende velfærdssamfund, så må man erkende, at det ikke går at sende arbejdsduelige danskere på tidlig pension.

Det er ikke en farbar vej at sænke pensionsalderen for udvalgte grupper. Hvis virksomhederne fremover skal have den arbejdskraft, som de har brug for for at få hjulene til at dreje rundt og skabe overskud − og dermed skabe arbejdspladser og skatteindbetalinger til finansiering af velfærdssamfundet − så duer det ikke, at det bliver en ret for visse grupper at gå på pension efter for eksempel 40 eller 41 år på arbejdsmarkedet.

Ny teknologi modvirker nedslidning
Der er ingen tvivl om, at vi skal bevare fokus på, at danskerne fortsat både skal have et sundt og langt fritids- og arbejdsliv. Det handler om at sikre et godt arbejdsmiljø, forbedre medarbejdernes sundhedsadfærd og fokusere på forebyggelse.

Her er blandt andet ny teknologi en vigtig faktor at huske på. Automatisering, robotter og andre teknologiske hjælpemidler hjælper allerede nu til i hverdagen på mange af landets virksomheder.

De klarer de tungeste løft og mange af de kringlede og gentagne bevægelser − det, der i tidligere generationer på arbejdsmarkedet var med til at gøre hverdagen hårdere.

Åben for dialog om justeringer
Vi skal naturligvis også sikre, at de ordninger, som har fokus på at hjælpe personer, der ikke kan arbejde længere, fungerer, som de skal. Og hvis der skal justeres på nogle af dem, så deltager vi gerne i en dialog om det.

Men udgangspunktet må altid være, at systemet skal være indrettet sådan, at tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet forbeholdes dem, der ikke længere kan arbejde, mens dem med helbredet i behold fortsætter på arbejdsmarkedet. Det er det danske samfund dybt afhængigt af.

Selvfølgelig lytter vi til vores medlemmer. De – og vi - efterlyser et flertal, der stopper med at sidde på hænderne – eller som ligefrem vil gå baglæns − imens dansk vækst og velfærd går tabt, fordi danske virksomheder ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for. Den besked burde gå klart igennem.

Forrige artikel Kristendemokraterne: Stemmespild er demokratisk svineri Kristendemokraterne: Stemmespild er demokratisk svineri Næste artikel Djøf: Fritag kvindelige forskere for produktionskrav efter barsel Djøf: Fritag kvindelige forskere for produktionskrav efter barsel