Eva Kjer Hansen om frivillighed og velfærd: Frivillighed er et supplement – uanset om vi mangler sosu’er eller ej

Den tidligere V-socialminister ser masser af fordele ved at tænke flere frivillige ind i velfærdssystemet – men ikke som en del af løsningen på rekrutteringskrisen.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Mens S åbner op for, at frivillighed kan aflaste de såkaldt varme hænder i visse velfærdsfag, afviser V kategorisk at indregne frivillige som en del af ligningen med opgaver og arbejdskraft.

Eva Kjer Hansen er folketingsmedlem og tidligere socialordfører og socialminister og minister for ligestilling for Venstre. Hun er desuden gruppeformand og medlem af kommunalbestyrelsen i Kolding kommune. 

Mit syn på det er ikke anderledes, uanset om vi mangler sosu’er, eller vi ikke gør. Det afgørende er, at vi kommer ud over at ’vi skal beskytte vores fagområder og ingen skal komme og løfte en opgave her hos mig’.

Hun synes bestemt, det er relevant at sige frivillighed og velfærd i samme sætning.

"Frivillige tilfører ekstra velfærd; tryghed og oplevelse, og jeg synes, det er positivt, at vi er blevet bedre til at tænke de frivillige ind også omkring de kommunale institutioner – for eksempel ved at at unge får en ekstra tjans, for nogens vedkommende som fritidsjob og andre som frivillige. Det gør at flere får kendskab til, hvordan plejehjem, børnehave og institutioner for personer med udfordringer fungerer,” siger hun.   

Men - for der er et klart men - med streg under, at der er tale et supplement og ikke et spørgsmål om at overtage opgaver, der kræver fagligt personale.