Her er regeringens 16 forslag om internet og mobil

OVERBLIK: Danmark skal gøres klar til 5G-mobilnetværk. Der skal afsættes flere midler til bredbåndspuljen. Og det skal være enklere at opstille mobilmaster. Det er nogle af regeringens initiativer i udspillet til en ny telepolitik.

Flere danskere skal have bedre mobildækning, og bredbåndspuljen forøges og forlænges.

Det er nogle af de tiltag, som regeringen lægger op til i sit udspil til en ny telepolitik. Et område, der ikke er blevet fornyet siden det seneste forlig i 1999.

”Med dette udspil får vi sat ambitiøs retning på fremtidens telepolitik, som ikke er set siden 1999. Det er afgørende, at markedet er den bærende del i at fastholde og udvikle Danmark som digitalt foregangsland. Derfor må vi nu politisk sørge for de bedst mulige vilkår – både for branchen og ikke mindst for forbrugerne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Lars Chr. Lilleholt inviterer nu de politiske partier på Christiansborg til forhandlinger og forventer, at der kan landes en aftale i løbet af foråret.

Udspillet indebærer fire pejlemærker, der har en række konkrete initiativer under sig. Blandt andet får 25.000 adresser i Danmark bedre mobildækning, mens regeringen tilfører 60 millioner kroner til bredbåndspuljen. Se alle tiltagene herunder.

Pejlemærke A
Telepolitikken skal fremme grundlaget for udrulning og udnyttelse af fremtidens teknologier:

 • Danmark klar til 5G. Skal indføres i Danmark inden for tre til fem år
 • Tilstrækkelige frekvenser til fremtidens løsninger
 • Styrkede muligheder for machine-to-machine-tjenester i Danmark.

Pejlemærke B
Telepolitikken skal fremme adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark:

 • Flere midler til bredbåndspuljen. Regeringen vil tilføre yderligere 60 mio. kr. til bredbåndspuljen, så der i alt er 100 mio. kr. i 2018
 • Ambitiøse dækningskrav i 700, 900 og 2300 MHz-frekvensauktionen
 • Forbedret kortlægning af bredbånds- og mobildækningen
 • Klare rammer for kommuners støtte til mobil- og bredbåndsdækning.

Pejlemærke C
Telepolitikken skal fremme, at rammerne for investeringer på teleområdet er enkle, klare og forudsigelige, samtidig med at barrierer og byrder for private investeringer i den digitale infrastruktur reduceres:

 • God koordinering af dansk telepolitik
 • Enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster
 • Bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur
 • Standardisering af kommunernes sagsbehandling
 • Ophævelse af bredbåndsgarantiordningen.

Pejlemærke D
Telepolitikken skal fremme velfungerende konkurrence og aktive forbrugere:

 • Fælles udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnettet
 • Større valgfrihed for bredbåndskunder i nybyggerier
 • Lettere for forbrugerne at skifte bredbåndsselskab
 • Bedre oplysning om oplevet mobildækning for forbrugerne.

Læs hele udspillet her.

Forrige artikel Her er EU's danske lobbystjerner, du aldrig har hørt om Her er EU's danske lobbystjerner, du aldrig har hørt om Næste artikel Udflytning: Lolland betalte 1 million for lobbyisme Udflytning: Lolland betalte 1 million for lobbyisme