Hjerteaktører: Styrelse trækker laveste fællesnævner ned over akutmodtagelser

DEBAT: Sundhedsstyrelsen vil sænke niveauet for behandlingen af akutte hjertepatienter. En klar forringelse for patienterne, skriver Hjerteforeningens direktør og Dansk Cardiologisk Selskabs formand.

Af Anne Kaltoft og Henrik Steen Hansen
Direktør i Hjerteforeningen og formand for Dansk Cardiologisk Selskab 

Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab er nærmest desperate for at komme til orde. Det handler om, at Sundhedsstyrelsen er ved at trække laveste fællesnævner ned over landets akutmodtagelser.

Fremfor at skubbe på de hospitaler og regioner, der ikke i dag lever op til anbefalingerne fra 2007 i 'Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen', der sætter standarden for, hvordan man skal behandle akutte hjertepatienter, foreslår Sundhedsstyrelsen, at man kan sænke niveauet over hele landet.

Vi er nødt til at råbe op. Højt og klart. Vi ser frem mod en klar forringelse for de mange akutte hjertepatienter, der hvert år kommer ind på landets akuthospitaler.

Vi har gentagne gange understreget alvoren over for Sundhedsstyrelsen, der står bag de nye anbefalinger. Men vi er alvorligt bange for, at man ikke lytter til os.

Kan true patientsikkerheden
I 2018 var der 97.557 akutte indlæggelser for hjerte-kar-sygdomme, hvilket svarer til 29 procent af alle akutte medicinske indlæggelser.

Hvis de nye akutanbefalinger, som Sundhedsstyrelsen sendte i høring 1. november i år, bliver en realitet, vil disse mange akutte hjertepatienter fremover være markant dårligere stillet, når de kommer ind på landets akutmodtagelser.

Fremover vil akutte hjertepatienter kunne indlægges på en akutmodtagelse og eventuelt på en medicinsk afdeling, der ikke har specialkendskab til kardiologi, hverken på læge- eller sygeplejerskeniveau. Det er stærkt bekymrende og kan ultimativt true patientsikkerheden.

Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab ser store udfordringer med beredskabet på akutmodtagelserne i de nye anbefalinger.

For styrelsen anbefaler, at der i forhold til det kardiologiske beredskab på akuthospitalerne fremover blot skal være krav om umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning. Dette er slet ikke acceptabelt.

Tid spiller en afgørende rolle for de akutte hjertepatienter, idet hurtig og korrekt diagnosticering er helt central for igangsættelse af behandling og dermed for patienternes overlevelse og mulighed for at leve videre med færrest mulige mén.

Akut ultralydsundersøgelse kan forsvinde
Ifølge anbefalingerne vil der ikke længere være adgang til akut ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) døgnet rundt, ligesom der ikke er krav om kardiologisk beredskab på stedet. Begge dele kan have store konsekvenser for patienter med hjertelidelse.

For de akutte hjertepatienter med brystsmerter og/eller blodprop i lungerne eller hjertet er ekkokardiografi en kardinalundersøgelse og er standardundersøgelse i moderne behandling af akut hjertesygdom.

Ekkokardiografi kan sikre, at den rigtige behandling igangsættes hurtigst muligt, så patienten stabiliseres.

Mangel på mulighed for akut ekkokardiografi som del af vagtberedskabet kan føre til unødvendig forværring af patientens tilstand, fejlbehandling og i værste fald død.

Sundhedsstyrelsen foreslår, at hjertepatienter skal undersøges og eventuelt indlægges, hvor kompetencerne ikke længere vil være til stede.

Ikke muligt at tilkalde en hjertelæge
Hvis en uafklaret og måske rigtig dårlig patient kommer i akutmodtagelsen, vil det derfor ikke altid være muligt at tilkalde en hjertelæge, og patienten kan risikere at skulle overflyttes til et andet hospital, der har kardiologisk beredskab, for at kunne blive tilset af en hjertelæge.

Det er slet ikke tilstrækkelig ambitiøst eller patientsikkert, at man tilsyneladende mener, at man kan have akutmodtagelse uden andet kardiologisk beredskab end telefonisk rådgivning.

Vi er nødt til at protestere over udsigten til, at nogle hjertepatienter kan komme på et akuthospital, der har hele pakken, mens andre patienter med samme diagnose risikerer at komme ind et sted, som ikke på forsvarlig og sikker vis kan tage imod hjertepatienter. Vi kan ikke godtage denne øgede ulighed blandt landets hjertepatienter.

Vi håber, at vi nu bliver hørt. Det er akut.

Forrige artikel Stine Bosse: Derfor bliver 2020'erne det vigtigste årti siden Anden Verdenskrig Stine Bosse: Derfor bliver 2020'erne det vigtigste årti siden Anden Verdenskrig Næste artikel Grakom: Mediestøtten skal følge indholdet – ikke mediet Grakom: Mediestøtten skal følge indholdet – ikke mediet