Institut for Menneskerettigheder: "De nye hastelove udfordrer danskernes menneskerettigheder"

DEMOKRATI: Når regeringen indfører vidtgående hastelove, bliver danskernes menneskerettigheder påvirket, og det kan true danske demokratiske traditioner, advarer direktør i Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck. Hun er dog tilfreds med, at regeringen i sidste øjeblik har justeret lovforslagene. 

Under normale omstændigheder ville det danske Folketing ikke kunne lave lovgivning, som medfører, at danskerne ikke kan krydse landegrænser, som forbyder større forsamlinger, og som kan tvinge mennesker til at lade sig indlægge på et hospital.  
  
Men da Danmark befinder sig i en ekstraordinær situation – en global sundhedskrise – kan det lade sig gøre. Og så er der grund til at være på vagt, mener Louise Holck, direktør hos Institut for Menneskerettigheder: 
 
"Det er meget vidtgående regler, der nu er vedtaget. Men når det i forhold til for eksempel grundloven og menneskerettighederne overhovedet kan lade sig gøre, er det kun, fordi det er liv, der står på spil. Når hensynet er at forhindre en epidemi i at sprede sig, kan man gå meget længere, end man ellers ville kunne," siger Louise Holck.  
  
Hun uddyber, at flere fundamentale menneskerettigheder bliver udfordret under covid-19-epidemien. Eksempelvis den personlige frihed, hjemmets ukrænkelighed og menneskets ret til fri bevægelighed. 
  
Muligheden for, at myndigheder kan tvinge danskere til at blive vaccineret og lade sig indlægge på hospitalet, hvis myndigheden fatter mistanke om coronasmitte, og forbuddet mod forsamlinger på mere end to personer er nogle af de meget indgribende foranstaltninger, som Folketinget har vedtaget i forbindelse med covid-19-epidemien. 
  
Nye indføjelser i hastelove 
Så sent som tirsdag blev der lavet ændringer i de nye hastelove. Tidligere har hasteloven givet myndigheder mulighed for at forbyde forsamlinger på flere end to personer uden sundhedsfaglig dokumentation. Men det er nu blevet ændret. 
 
Louise Holck er tilfreds med, at der blev lavet tilføjelser i hasteloven i sidste øjeblik. Blandt andet er det blevet indføjet, at forbud mod, at ned til tre personer befinder sig samme sted, kun vil blive sat i værk, hvis sundhedsmyndighederne skriftligt anbefaler det. Det er også blevet indføjet, at forbuddet skal være nødvendigt for at forebygge eller inddæmme alvorlig smittespredning.   
  
"Når man begrænser borgerne så meget, som tilfældet er her, så er det efter menneskeretten et krav, at det er nødvendigt og proportionalt. Det er denne dimension, der i sidste øjeblik blev skærpet," siger Louise Holck.
  
Det blev også i sidste øjeblik besluttet, at politiet ikke vil kunne gå ind i private hjem, men kun vil kunne lukke barer, diskoteker og natklubber. Almindelige private fester vil heller ikke blive forbudt. Og hvis politiet skal ind i private hjem, vil det kræve forudgående retskendelse, hvilket ikke var tilfældet i det oprindelige lovforslag.  


 
Grænse for, hvor langt regeringen kan gå 
Men selv om Louise Holck er tilfreds med de nye indføjelser i hasteloven, mener hun, at der er en grænse for, hvor indgribende hastelovene bør være, da de kan have mærkbare konsekvenser for borgerne: 
 
"Der er selvfølgelig en grænse for, hvor langt man som stat kan gå. Selv i krisetider. Når der så ovenikøbet er tale om lovgivning, der hastes igennem, så er det de grundlæggende retsstatsprincipper, der er på spil. Vi skal sammen bekæmpe coranasmitten, men samtidig skal vi værne om retsstaten," uddyber hun. 
 
Direktøren hos Institut for Menneskerettigheder tilføjer, at hun er glad for, at hastelovene har fået en udløbsdato med en såkaldt solnedgangsklausul. Men hun har en forventning om, at regeringen og myndighederne kun bruger hastelovene, hvis det er absolut nødvendigt for at hindre smittespredningen, for ellers har regeringen ikke retten til at lave indgribende hastelove, som eksempelvis indskrænker danskernes forsamlingsret. 

Følg L 158 Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Sundheds- og Ældreministeriet)

31/3
2020
2/4
2020
31/3
2020
31/3
2020
26/3
2020

Forrige artikel Økonomer tvivler ikke: Staten bliver nødt til at føre ekspansiv finanspolitik Økonomer tvivler ikke: Staten bliver nødt til at føre ekspansiv finanspolitik Næste artikel Myndigheder overvejer massetest af danskerne Myndigheder overvejer massetest af danskerne