Jelved: Foghs slappe finanspolitik gjorde krisen endnu værre

FINANSKRISEN: Anders Fogh Rasmussens (V) regering stod for en slap finanspolitik, en slap regulering af den finansielle sektor og en undervurdering af dansk økonomis sårbarhed. Det gjorde finanskrisen i Danmark betydeligt hårdere end nødvendigt, skriver Marianne Jelved (R).

Af Marianne Jelved (R)
Medlem af Folketinget og tidl. økonomiminister

Min familie har været storkunde i Roskilde Bank siden 1969, da vi flyttede til Jyllinge uden for Roskilde, og til 24. august 2008, hvor vi vågnede op til noget, vi ikke troede kunne ske lige i Roskilde for den tiendestørste bank i Danmark.

”Roskilde Bank er overtaget af Nationalbanken,” stod der på et skilt på døren ind til banken. Hvor ydmygende. Det er ikke sket, siden Landmandsbanken (nu Danske Bank) blev overtaget af staten og Nationalbanken i 1928. Jamen hvordan kan man tro, at det bliver ved med at gå, når udlånene i en bank er betragteligt større end indlånene?

Gennem Roskilde Bank har vi i familien investeret i boliger, båd, biler og børneopsparinger – og ikke at forglemme i Roskilde Bank-aktier. Mange har gjort som vi. Og banken solgte glad Roskilde Bank-aktier til deres kunder, uanset om det var kunder, der kendte til risikoer ved aktier.

Det var jo nærmest en ære at få tilbudt at investere i aktier i sin egen lokale bank, og nogle skulle aldrig have været tilbudt at købe aktier for deres opsparinger til alderdommen. Der var noget helt nonchalant over gebærderne i den nybyggede bank i centrum af Roskilde, så man skulle tro, at det var direktøren selv, der havde finansieret det af sine enorme bonusser i størrelsen af 100 millioner kroner.

Danske Bank viser, at erfaringer ikke er nok
Nu ti år efter er det ikke tilladt at sælge bankaktier eller at få bonusser. Og nu ti år efter den værste krise i mands minde og disciplinering af bankerne gennem bankpakker, der har reddet os gennem krisen og trimmet den finansielle sektor, så er der alligevel en ny finansiel skandale, der er rullet op for os gennem banale og voldsomme eksempler på hvidvaskning gennem Danske Bank.

Den finansielle sektor er stor og i sit væsen grænseoverskridende. Det er desuden en erfaring, at en finansiel krise kan sættes i gang af, at f.eks. USA's fjerdestørste investeringsbank, Lehman Brothers, annoncerer sin konkursbegæring 15. september 2008 og farer hen over verden som en bold, der skubber til dominobrikkerne, der så tager den næste med i faldet osv.

Det bør vi tage bestik af og konstatere, at erfaringer ikke er nok. Der bør være grænseoverskridende regler og normer og samarbejder om bankverdenen som den finansielle sektor, der ikke kan undværes i et moderne samfund.

Den finansielle krise i Danmark ramte os hårdere end så mange andre lande. Nyrup-regeringerne havde gennem 90'erne nået sine ambitioner om overskud på betalingsbalancen og på de offentlige budgetter samt fuld beskæftigelse.

Det kunne vi se allerede i 1996-97. Vi udviklede planen Danmark 2005, der blev opdateret til Danmark 2010 osv. Den overtog Venstres statsminister Anders Fogh Rasmussen, da han tiltrådte i 2001. I sådan en plan er der gjort plads til et råderum, som Nyrup-regeringen havde planer om at reservere til at lette afgifter, hvis Tyskland nedsatte deres afgifter på grænseoverskridende varer. Vi skulle klare sådanne nogle konkurrencer mellem lande med den frie bevægelighed af blandt andet varer.

Foghs slappe finanspolitik 
Den nye borgerlige regering brugte derimod råderummet til at finansiere et omfattende skattestop på ejendomme og supplerede det med flexlån og afdragsfrie lån, hvilket nærmest sprængte boligmarkedets prisudvikling.

Den finansielle letsindighed blev lidt imødegået af cirka 50.000 østarbejdere, der kunne gå ind i boligsektoren og supplere de danske håndværkere og mindske en overophedning af boligmarkedet en smule.

Desuden fik de offentlige udgifter lov til at løbe over, så Venstres statsminister kunne gå til valg med store plakater med budskabet: 14.000 flere i den offentlige sektor. Ledigheden var langt under den strukturelle ledighed.

Der var kort sagt en slap finanspolitik, en slap regulering af den finansielle sektor og en undervurdering af dansk økonomis sårbarhed. Det har samlet set gjort krisen i Danmark betydeligt hårdere end nødvendigt, og vi har mistet et alvorligt stort bidrag til væksten i Danmark.

Et barn født i 2007 i Danmark mister en værdi, der svarer til flere procenter på bruttonationalproduktet, som igen er udtryk for, at barnet skal arbejde tre år mere for den samme livsindkomst, som hun ville få uden den finansielle krise.

Samlet set har den finansielle krises hårdhed i Danmark kostet os alle dyrt. Læren er, at der skal omhu og især rettidig omhu til at skabe en stabil og sund værditilvækst i vores samfund. Letsindigheder er aldrig fremmende for noget sundt perspektiv.

Forrige artikel Økologisk Råd: Folketinget lader luftforurenerne køre på frihjul Økologisk Råd: Folketinget lader luftforurenerne køre på frihjul Næste artikel Danish Crown: Fremtiden er bæredygtig – også for kød Danish Crown: Fremtiden er bæredygtig – også for kød
 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  En velplaceret uppercut med håndtasken.....

  Jeg deler Marianne Jelveds betragtninger om Anders Foghs (V) slappe finanspolitik!

  Hvad der næsten er værre, er at Venstre med Lars Løkke Rasmussen (V) ikke i fornødent omfang har formået at styrke finanserne ved at vise rettidig omhu og lægge lidt til side den næste ”krise”.

  Man påstår at have givet ”skattelettelser” på i alt 20 mia. kr. – Det er en sandhed med modifikationer. Der er fornuftigt nok kun lettet i afgifter og indirekte skatter, men ” det modificerede skattetryk” er under LLR steget med 0,7 procentpoint til 29,2 mens skatter og afgifter i alt er sænket med 0,7 procentpoint til 46,5 pr. ultimo 2017. (Foreløbige tal) Kilde: DS-Statistikbanken/SKTRYK.

  Det modificerede skattetryk er et udtryk for, en slags nettoskat, der viser, hvor meget borgerne betaler til det offentliges forbrug og opsparing.
  Stigning på de 0,7 procentpoint rækker ikke til konsolideringen efter OK2018 for den offentlige sektor. Det regeringen kalder velfærdsstigning er i øjeblikket at regne ved lønudviklingen i den offentlige sektor, hvis jeg skal være lidt grov!

  Kommunerne forøger samtidig deres kassebeholdninger langt ud over, hvad der er acceptabelt ift., hvad det er forsvarligt at forbruge. – Men nu er det altså staten, der skal være redskab for finanspolitikken og ikke kommunerne!

 • Anmeld

  Jens Beck Madsen

  Hvad nu hvis

  Man kan jo kun tænke "Hvad nu hvis" Socialdemokratiet og de Radikale havde haft regeringsmagten i de år hvordan havde det så set ud.
  Personligt tillader jeg mig at tvivle meget stærkt på at det havde set kønt ud og Danmark havde virkelig været på røven, med en regering der altid har brugt flere penge end de havde!

 • Anmeld

  Karsten Bernstein · fhv. økonomidirektør

  Blokke

  Der mangler simpel et samarbejde hen over midten i dansk politik. Uden dette lefler den til enhver siddende regering for vælgerne for at opnå genvalg, fremfor at gøre hvad der er bedst for den danske økonomi, ligesom alle råderum bliver brugt.

 • Anmeld

  Christian X

  JA

  Liberal laissez-faire tilgang til økonomi genererer altid bobler og anløben adfærd, der straffes af markedet, men transaktionsomkostningerne for samfund og dem, der mister job, bolig og pensionsgrundlag er eksorbitante.
  Politikerne svigter med at placere et mærkbart ansvar på de politikere og erhvervsfolk, der har forårsaget uansvarlig adfærd.

  For den tilsvarende liberale laissez-faire tilgang til migration, der bliver endnu dyrere og burde derfor have mindst lige så strenge konsekvenser for de medansvarlige. Men her kan flertallet af politikere og medier med sikkerhed indgå en borgfred...

  Vi har brug for en stærkere instans end rigsrevisionen, som kan dømme politikere og fratage dem deres ventepenge/pension og en bod, hvis de har udvist groft uansvarlig forsømmelse/fejl.
 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  @Jens Beck Madsen; Jeg er desværre nødt til at korrigere dig!

  HTS III med Socialdemokraterne og Radikale Venstre førte en betydelig mere ordentlig finanspolitik end LLR II og III har formået!

  Der er heller ingen tvivl om, at hvis Danmarks Statistik havde opjusteret nationalregnskabet med de + 38,5 mia. kr. mens HTS var ved magten, havde LLR i dag været i opposition.

  -Og nu er det sådan, at jeg sætter landets ve og vel højere end partipolitisk ævl og kævl. – Og jeg er endog meget glad for vores Nationalbankdirektør, Lars Rohde, som gør et fremragende stykke arbejde.

 • Anmeld

  Jørn Bentsen Strøyberg · Pensionist

  Burde dette have notet med blokke at gøre?

  Til dem der politiserer - kommentarer om at det sikkert havde været meget værre med en rød regering. Det er så enormt trættende at høre på.
  Til hr. Jens Beck Madsen. Helt aktuelt brugte den sidste regering med socialdemokratiet og de radikale IKKE brugt flere penge end det der var til rådighed - så din betragtning er meningsløs.
  Herudover så handler dette vel slet ikke om blokpolitik men om hvorvidt bankerne tager deres ansvar som samfundsinstitution alvorligt, eller om de helt som før finanskrisen har mere travlt med at tjene penge og bonusser - beklageligvis er det jo det sidste vi ser eksempler på den ene gang efter den anden..
  Hvidvaskning, Panamapapirer mv. Danske Bank mf. er gennemsyret af en syg mentalitet om at "det er i aktionærernes interesse" - løn og bonus størrelse er markedsbestemt og de slipper altid fra problemet ved "ikke at være juridisk ansvarlige" og i værste fald "må tage ansvaret" og gå fra jobbet med en lille belønning på 15-20 millioner - mere end de fleste tjener på et helt liv.
  Jeg er overbevist om at ingen i topledelsen kommer i nærheden af en fængselsstraf. Det er meningsløst.

 • Anmeld

  Ivar Nielsen

  Det værste under Fogh Rasmussen

  var da han helt ukritisk blev lokket til at lade Danmark deltage i løgnene om USA´s argumenter for at gå i krig imod Afghanistan og Irak.
  Dette har kostet store summer for Danmark og de efterfølgende flygtningstrømme har også presset Danmarks og hele Europas økonomi.

  Desværre har ingen konfronteret USA og den daværende Bush administration med de løgnehistorier der blev konstrueret og orkestreret under hele denne løgne-fadæse.

 • Anmeld

  Niels O

  Glimrende nationaløkonomi i 00'erne

  Den samlede nationaløkonomi i 00'erne var bedre end sammenlignet med noget årti før på langt de fleste af de vægtigste parametre. På trods af en verdensomspændende finanskrise til sidst i årtiet og VK-regeringens nærmest eneste økonomiske fejl, nemlig de stigende offentlige udgifter i 2007. Dette har Fogh også for ikke så længe siden erkendt. Men mon ikke det handlede om valget i det år? Mange vælgere elsker jo en gavebod, der er betalt af andre. Det ser vi da også i dag.
  Desuden blev den Anker-genererede statsgæld dengang i midt-00'erne betalt ud. God ting, før finanskrisen indtraf. Men denne betaling var jo S og resten af rød blok imod. Man mente her, at pengene skulle forbruges på noget andet.
  Hvad angår den private gæld, er det de private låntageres egen sag. Staten skal ikke behandle folk som pattebørn, der ikke kan tænke selv. Men det synes socialister og radikale åbenbart, at man skal.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  New Deal

  https://da.wikipedia.org/wiki/New_Deal
  Franklin D Roosvelt bragte verden ud af en endnu større finanskrise en den i 2008, med New Deal. Og Hoover Dæmningen, som blev bygget, havde også stor indflydelse på at krisen i 30erne blev løst.
  Vi bør ikke glemme at finanskriserne i 30erne og 2008 blev udløst af ulighed Det medførte at forbruget gik ned . Og for at stimulere forbruget overtalte bankerne folk til at låne store beløb i deres ejendommes friværdi. Da, så, boblen brast, Hvad den gør på et tidspunkt, når de arbejdsfrie indtægter bliver for store. Ja så kunne bankerne gøre krav på husejernes ejendomme.
  Forøvrigt mener jeg vi bør sætte økologi og miljø´før økonomi.
  Alt andet er uansvarligt.
  Og økonomi som ikke sættes i forbindelse med økologi er fuldstændigt værdiløst.
  Hele grundlaget for vores samfund kollapser , hvis økologien og miljø´et kollapser.

 • Anmeld

  Ivar Nielsen

  RE: New Deal

  Er helt enig med dig her :-)

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Det er iøvrigt utroligt...

  Hvis Danske Bank kan blive ved med at må hedde Danske....!?

 • Anmeld

  Anne Albinus

  Anders Fogh Rasmussens største synd if. en økonomiprofessor

  Politiken 31.10.2010:

  »Man havde i olien nogle ekstraordinære indtægter, man kunne have investeret i uddannelse. Vi står i dag med et uddannelsessystem, som ikke er for godt. Det er den største synd, Fogh-regeringen har begået: Man har taget af de penge, som skulle bruges på fremtiden, og brugt dem til at øge det offentlige forbrug«, siger Niels Westergård-Nielsen.

  http://politiken.dk/indland/politik/art5428986/Økonomer-Fogh-er-den-dårligste-siden-Anker-Jørgensen

  - Jeg er enig med Ivar Nielsen i, at det værste under AFR var, at Danmark deltog i Irakkrigen, der jo også har givet næring til international terrorisme.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Vi skal tæmme både lovgiver og pengeakrobater.

  Tæm pengeudlånerne - gør det kriminelt at låne penge ud man ikke har på "lager". Udlån skal kunne dækkes ind af egenkapital d.v.s.; der skal være dækning i indskyder- og aktiekapital. Lånes der til genudlån, skal også disse lån være fuldt sikrede i frie aktiver. Der skal indføres omgående meldepligt til myndighederne hvis man ikke lever op til kravet og forsømmelsen skal straffes med afskrækkende hårde sanktioner.

  Desuden - vi skal forbyde de folkevalgte at gældsætte landet, de må klare sig med det der er i kassen og det der kommer ind i skatter. Og - vi skal begrænse de folkevalgtes ret til ubegrænset beskatning af både borgere og objekter. Ind i Grundloven med dét - så bliver der ro på bagsmækken.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Et forfærdeligt liberalistisk indlæg!

  Mn der er hvad man altid får fra de radikale liberalister, der altid støtter op om støt stigende økonomisk ulighed for top 1% interesser.

  Derfor fornuftigt at R endeligt er smidt ud af rød blok. Deres job har i en menneskealder været at garantere konservativ politik under rød ledelse. Pengene modtages i form af gode job og kommisioner når de forlader tinget. Ligesom Corydon!


  For det er nemlig præcis jelveds radikale der stod den stærkt stigende ulighed under Thorningregeringen. Rødemette og S har lavet en genistreg via at fjerne R og smide dem retur til blå blok hvor de hører hjemme.

  Dette har været Danskernes største ønske sin Schluter. Og endelig er vi der. Vi er mange der har drømt om dagen i 30 år. Og nu er lykken her endeligt!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Danske bank.

  Burde nok skifte navn til Ruslands bank!

  Det er absolut nødvendigt at vi får indført dødsstraf ved større pengesvindel som set her. Dette kan indføres med tilbageførende kraft.

  Nu drejer det sig om at konfiskere alle de private værdier af bankdirektører i Danske bank der har været involveret.

  Som minimum skal de hver have 100 år i fængsel. Det drejer sig vel om 50-100 personer med de 300 milliarder dollars i snyd?

  Vi forlanger at den Danske stats retsforfølger dem, og regningen ikke tørt af på de 80% af Danskere der banker i Danske bank!