Klimarådet dumper regeringens klimakurs: Der mangler akut en klar plan

Klimamålet i 2030 nås ikke med regeringens nuværende kurs. Sådan lyder den hårde dom i ny statusrapport fra Klimarådet, der kræver mere handling og en konkret køreplan, der kan sikre målet i klimaloven bliver opfyldt. Vi er i fuld gang, siger klimaministeren.

Placeholder image
Klimaminister Dan Jørgensen (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) i valgkampen i 2019, hvor Socialdemokratiet ville arbejde for 60 procent reduktion af drivhusgasserne i 2030. Klimarådet mener nu, at S-regeringen skal sætte tempoet op for at nå klimalovens mål om 70 procent reduktion. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Regeringens nuværende kurs overbeviser ikke Klimarådet om, at klimalovens mål om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030 nås.

Der er simpelthen blevet fremlagt for lidt konkret klimapolitik, og det er endnu uklart, hvordan regeringen har tænkt sig at opfylde cirka 2/3 af reduktionsbehovet.

”Dette er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang, og fordi regeringen i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier,” skriver Klimarådet i en ny statusrapport af regeringens klimapolitik.

”Det er Klimarådets vurdering, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås. Der er således behov for nye initiativer,” lyder konklusionen.

Skal opprioritere klimaindsatsen
Statusrapporten fra Klimarådet er en ny opfindelse med klimaloven.

Hver februar skal Klimarådet nu vurdere, om den siddende regering fører en politik, der er på sporet mod klimamålet. Er regeringen ikke det, pålægges regeringen en ”handlepligt”.

Og der er vi så nu.

”Der er behov for, at regeringen opprioriterer planlægningsarbejdet kraftigt. Spørgsmålet er, hvilke konkrete omstillingselementer og virkemidler regeringen vil bruge, og så er det afgørende, at regeringen hurtigst muligt lægger en klar strategi med blandt andet tidsplaner, processer og milepæle for udvikling og implementering af de teknologier og virkemidler, der skal sikre, at Danmark når sit 70-procentsmål i 2030,” siger formand for Klimarådet, Peter Møllgaard.

Ifølge Klimarådets formand bør en køreplan også forholde sig til risikoen for, at de forskellige teknologier ikke udvikler sig, som regeringen forventer, og give et bud på, hvordan 70-procentsmålet i så fald alligevel kan nås.