Klimarådet: Færre landmænd skal producere oksekød og mælk, hvis Danmark vil nå klimamålene

Teknologiske løsninger er ikke nok, hvis landbruget skal indfri sine klimamål. En CO2-afgift skal også sørge for, at dele af den animalske produktion omlægges til grønnere alternativer, vurderer Klimarådet i en ny analyse. Landbruget retter massiv kritik mod eksperterne.

Man vil ikke komme i mål med ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent inden for landbruget alene med en teknologisk omstilling, lyder det fra Klimarådet i en ny analyse.<br>
Man vil ikke komme i mål med ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent inden for landbruget alene med en teknologisk omstilling, lyder det fra Klimarådet i en ny analyse.
Foto: Rune øe/Rune Øe/Ritzau Scanpix
Andreas ArpMarie Møller Munksgaard

Landbruget kan komme langt i den grønne omstilling med teknologiske løsninger, der gør den nuværende produktion af fødevarer som kød, mælk og æg mindre belastende for klodens klima.

Men hvis landbruget og Danmark skal i mål med de ambitiøse klimamål i 2030, er det ikke nok. Dele af erhvervet bliver også nødt til at omlægge produktionen eller reducere dens størrelse.

Vi når ikke i mål med klimamålene, hvis landbrugets nuværende struktur bibeholdes.

Jette Bredahl Jacobsen
Næstformand, Klimarådet

Det vurderer regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet i en ny analyse.

"Selv hvis man får implementeret de tekniske omstillingselementer, som er velafprøvede inden for landbruget i dag, når vi ikke i mål med klimamålene, hvis landbrugets nuværende struktur bibeholdes. Der er brug for strukturel omstilling og udvikling af flere tekniske virkemidler," siger næstformand Jette Bredahl Jacobsen, der også er professor i miljø- og ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Landbruget står i øjeblikket for over en tredjedel af Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser, hvoraf langt størstedelen af udledningerne kommer fra produktionen af animalske produkter som kød og mælk.

CO2-udslippet fra sektoren er ikke blevet reduceret i de seneste 12 år, og erhvervets andel af landets samlede udledninger ventes i øjeblikket at vokse sig større frem mod 2030.

Reduktionen af landbrugets klimaudledninger er dermed også en af de mest presserende opgaver for politikerne, hvis målet om en 70 procents reduktion af drivhusgasserne i 2030 skal indfries.

Et bredt flertal i Folketinget blev i 2021 derfor også enige om at fastsætte et bindende reduktionsmål for landbruget på mellem 55 og 65 procent i 2030.

Læs også

Færre kvæg, flere planter

Den nye SVM-regering har i sit regeringsgrundlag forpligtet sig på, at en stor del af reduktionerne skal sikres med en CO2-afgift på landbruget. Et ekspertudvalg nedsat af den tidligere regering undersøger i øjeblikket, hvordan en sådan afgift kan implementeres i praksis.

Ifølge Klimarådets nye analyse vil en afgift på 750 kroner per udledt ton CO2e i 2030 – svarende til niveauet for afgiften på industrien – dog alene føre til en 45 procents reduktion, hvis omstillingen begrænses til teknologiske løsninger.

For at landbruget når det bindende reduktionsmål, lyder anbefalingen fra eksperterne derfor også, at politikerne lader afgiften drive en ”strukturel omstilling” af erhvervets produktion.

Det kan være ved at reducere antallet af køer eller grise eller ved at omstille fra animalsk produktion til planteproduktion, lyder det.

"Formålet med en afgift er blandt andet at skubbe på, at dele af landbruget vælger at omstille sig og producere noget andet, fordi det ikke længere økonomisk hænger sammen. Det vil især være landbrug med kvæg, der bliver ramt af en afgift, og som kan stå overfor sådan en omstilling," siger næstformand i Klimarådet Jette Bredahl Jacobsen.

Hvem er Klimarådet?

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde blandt andet velfærd og udvikling.

Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås. Rådet skal desuden bidrage til den
offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen.

Klimarådets medlemmer er:

  • Peter Møllgaard, professor og dekan, Maastricht University School of Business and Economics (formand)
  • Jette Bredahl Jacobsen, professor i miljø- og ressourceøkonomi på Københavns Universitet (næstformand)
  • Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo (næstformand)
  • Jørgen Elmeskov, tidligere medlem af Klimakommissionen, tidligere rigsstatistiker og tidligere vicecheføkonom i OECD (rådsmedlem)
  • Bente Halkier, ekspert i adfærdsforskning og professor i sociologi på Københavns Universitet (rådsmedlem)
  • Per Heiselberg, professor på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet (rådsmedlem)
  • Marie Trydeman Knudsen, seniorforsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer på Aarhus Universitet (rådsmedlem)
  • Katherine Richardsen, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre på Københavns Universitet (rådsmedlem)
  • Poul Erik Morthorst, professor emeritus i energiøkonomi ved DTU Wind Energy (rådsmedlem)

Kilde: Klimarådet 

Kan godt tilpasse sig

Selvom CO2-afgiften kan ramme landbruget hårdt, er eksperterne fra Klimarådet fortrøstningsfulde ved erhvervets evne til at omstille sig.

"De seneste mange år er landbruget gået i retning af færre og større landbrugsproduktioner, så historisk har erhvervet omstillet sig før. Landbruget er ikke statisk, men ændrer sig ligesom mange andre erhverv og vil nok derfor også være i stand til at tilpasse sig til en afgift," siger Jette Bredahl Jacobsen.

Fra politikerne lyder det samtidig ofte, at den grønne omstilling ikke må føre til tab af arbejdspladser, forringet konkurrenceevne og øget ulighed. Disse principper er af samme årsag dominerende i både klimaloven, landbrugsaftalen og det nye regeringsgrundlag.

Idéen om en CO2-afgift får ofte kritik for at gå imod principperne, og i den nye analyse anerkender Klimarådet da også, at reduktionsmålene for landbruget og den kommende CO2-afgift kan være i modstrid med politikernes ønsker til omstillingen.

Klimarådets anbefalinger er at igangsætte denne konkursbølge, uden at de forholder sig til konsekvenserne.

Niels Peter Nørring
Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

"Man bliver derfor også nødt til at tage hånd om dem, der rammes. Vi anbefaler dog, at man i yderst muligt omfang afkobler de understøttende tiltag fra drivhusgasafgiften, så de ikke modvirker incitamentet til at omstille sig," siger Jette Bredahl Jacobsen.

L&F: Klimarådet igangsætter konkursbølge

I erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer mødes Klimarådets nye analyse med dybe panderynker.

Ifølge klimadirektør Niels Peter Nørring bekræfter eksperternes analyse landbrugets bekymring for, at en CO2-afgift vil "fjerne forretningsgrundlaget for hovedparten af landbrugsproduktionen", "underkende erhvervets innovationspotentiale" og "forhindre dansk landbrug i at kunne omstille sig".

"Afgiften vil føre til en betydelig konkursbølge og medføre et kapitaltab på over 160 milliarder kroner. Klimarådets anbefalinger er at igangsætte denne konkursbølge, uden at de forholder sig til konsekvenserne," siger Niels Peter Nørring i en skriftlig udtalelse.

Landbrug & Fødevarer kritiserer yderligere klimaeksperterne for ikke at medregne effekterne af nogle af de teknologiske løsninger, der ikke er færdigudviklet og implementeret endnu.

Det kunne blandt andet være pyrolyse-teknologien, der ifølge landbrugsaftalen har et reduktionspotentiale på to millioner ton drivhusgasser i 2030.

Endelig langer erhvervsorganisationen ud efter Klimarådet for at se ”Danmark om en osteklokke”.

"Deres model vil skabe lækage, rykke arbejdspladser til udlandet og forhindre Danmark i et udvikle de løsninger, der reelt kan gøre en forskel for klimaet," siger Niels Peter Nørring.

Ifølge Klimarådets analyse vil 45 procent af landbrugsbedrifterne ende med at stå med et underskud efter en afgift er indført. Til sammenligning havde cirka 25 procent af bedrifterne et underskud i 2020.

Dyk ned i hele analysen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jette Bredahl Jacobsen

Professor i miljø- og ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Niels Peter Nørring

Klimadirektør, Klima & EU, Landbrug & Fødevarer
cand.agro., ph.d. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024