Kongeriget Danmark stiller sig på russernes side mod EU i fiskestrid 

Rigsfællesskabet har på Færøerne og Grønlands vegne for nylig stemt med Rusland mod EU i en række sager om fiskeri. EU-Kommissionen raser og kræver sagen taget op på udenrigsministerniveau, mens Danmark er klemt mellem at være en del af et kongerige og EU-medlemsland.

Foto: Colourbox
Rikke AlbrechtsenAndreas Krog

BRUXELLES/KØBENHAVN: Opsamlingsposer til rejefiskeri er blevet en uventet brik i en højspændt strid mellem EU og Rusland, som Danmark er endt midt i. 

Fakta

Hvad er Den Nordøstatlantiske Fiskerikommission?

NEAFC er et forum for landene i Nordøstatlanten, som regulerer fiskeriet i de områder, der ligger uden for de nationale sømilegrænser. Området strækker sig fra Grønlands sydspids østpå til Barentshavet og hele vejen syd for Portugal og er et af de mest fiskerige i verden. 

Deltagerlandene er Rusland, Norge, Island, Storbritannien, EU og Kongeriget Danmark på vegne af Færøerne og Grønland. 

Det skyldes, at Færøerne og Grønland - med Kongeriget Danmark som Rigsfællesskabets talerør - sammen med Norge og Storbritannien stillede sig på Ruslands side mod EU i den såkaldte Nordøstatlantiske Fiskerikommission (NEAFC). Det skete i afstemninger om seks konkrete sager på fiskerikommissionens seneste møde i midten af november.  

Og det er højst uheldigt, når man tager den anspændte geopolitiske situation i betragtning, mener EU-Kommissionen, der nu vil have EU-landene - inklusive Danmark - til at tage sagen op på udenrigsministerniveau.

Ruslands angreb på Ukraine i februar og det anspændte forhold mellem Rusland og Vesten gør nemlig, at der i EU-Kommissionens optik ikke bare er tale om fiskeripolitik. Det handler helt grundlæggende om, hvorvidt man vælger Ruslands side eller ej. Uanset hvad sagen så drejer sig om. 

Mødet i NEAFC’s hovedkvarter i London fandt sted, kort før Færøerne underskrev sin nye fiskeriaftale med Rusland, som i sig selv har givet store politiske efterdønninger.  

Fakta

Hvad er opbevaringsposer?
 
Når en trawler hiver en fangst op, så hældes fangsten op på en skrå rist med 2-3 cm brede huller i, som kun rejerne kan smutte igennem. På den måde bliver fangsten delt op i rejer og konsumfisk som blandt andet torsk.  
 
Konsumfiskene kommer i opbevaringsposer, så fiskene også kan tages med i land og sælges. Det betyder, at fiskerne kan fange og tjene penge på både rejer og torsk. Dermed bliver gevinsten ved fangsten større. 
 
De mindste torsk sies dog fra og smides tilbage i havet. Det betyder, at de små torsk både skal en tur på risten og ned i posen inden de ryger ud igen. Turen i posen øger dødeligheden. 

På mødet stillede Norge støttet af Rusland et forslag om et forbud mod brugen af såkaldte opbevaringsposer i forbindelse med rejefiskeri i Nordatlanten (Se boks til højre).  
 
Det norsk-russiske samarbejde fik EU-delegationen til at løfte øjenbrynene, fordi EU-holdningen er, at der ikke skal samarbejdes med russerne i krigstid.  

Derfor blev det heller ikke godt modtaget, at både Storbritannien og Kongeriget Danmark var med til at nedstemme EU-landene. Det fortæller flere deltagere i mødet til Altinget.

Danmark sidder i en ubekvem dobbeltrolle i NEAFC, fordi nationen Danmark er repræsenteret af EU, mens Kongeriget Danmark repræsenterer de to andre medlemmer af Rigsfællesskabet ved forhandlingsbordet, fordi fiskeri er et sagsområde, som både Færøerne og Grønland har hjemtaget.

Fra EU’s side er der irritation over både Grønlands og i særdeleshed Færøernes opførsel, som ikke er blevet mindre efter indgåelsen af en ny fiskeriaftale med Rusland. Her lyder spekulationen, at færingerne har stemt, som de gjorde, af hensyn til forholdet til Rusland.  

Fakta

Færøernes aftale med Rusland 
 
Færøerne forlængede i sidste uge en 45 år gammel fiskeriaftale med Rusland, så aftalen nu løber til udgangen af 2023. 
 
Aftalen går kort fortalt ud på, at Færøerne og Rusland bytter fiskekvoter. Færingerne får lov at fiske torsk, kuller, fladfisk og rejer i den russiske del af Barentshavet, mens russerne kan fiske blåhvilling og makrel i færøske farvande.

Samtidig kan russiske skibe lodse deres fangst på Færøerne og få foretaget reparationer på færøske værfter. 

Spørger man i Tórshavn, så stemte man imod brugen af poserne, fordi man er imod brugen af dem. Ganske simpelt. 
  
”Færøernes landsstyre tillader ikke opsamlingsposer i den færøske fiskerijurisdiktion, og tillader heller ikke, at færøske fiskefartøjer, der fisker i internationalt farvand, bruger opsamlingsposer, uanset om den pågældende regionale fiskeriforvaltningsorganisation måtte tillade et sådant redskab. Det har været Færøernes landsstyres position igennem flere år,” pointerer professor i international ret og juridisk chefkonsulent i Færøernes udenrigstjeneste Bjørn Kunoy, der stod i spidsen for kongerigets delegation ved mødet i London.

Brugen af opsamlingsposer har været debatteret i fiskerikommissionen i flere år, uden at man er nået til enighed.

Altinget logoArktis
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arktis kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00