Krag: Patientforeningernes sponsorer skal frem i lyset

HABILITET: Sundhedsministeren vil tvinge patientforeningerne til at offentliggøre alle former for økonomisk støtte, de modtager fra mediko- og medicinalindustrien.
Placeholder image
Enhedslisten støtter Astrid Krags (SF) ønske om at tvinge patientforeninger til at oplyse om deres sponsorer. Foto: ft.dk

Det skal gøres sværere for private sundhedsoperatører i det skjulte at bruge patientforeninger som talerør, uden at politikerne, befolkningen eller medier fatter mistanke. Derfor vil sundhedsminister Astrid Krag (SF) arbejde for, at der skal laves regler, så patientforeninger på deres hjemmesider fremover skal oplyse om, hvilken støtte de får fra eksempelvis medicinal- og mediko-industrien.

"Langt størstedelen af patientforeningerne har jo intet at skjule, så for dem er gennemskuelighed intet problem. Men de brancher, hvor man forsøger at fremme industri-interesser ved at skubbe patientforeninger foran sig, vil få sværere ved det i fremtiden," siger Astrid Krag.

Minister enig med arbejdsgruppe
Hendes forslag flugter med en af de anbefalinger, som en arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet netop har sendt i høring. Arbejdsgruppen består af blandt andet embedsmænd fra Sundhedsministeriet og repræsentanter for patientforeninger, medicinal- og mediko-industrien. 

Arbejdsgruppen har primært udarbejdet forslag til regler for sundhedsansattes samarbejde med medicinal- og mediko-industri. Men i udkastet til anbefalingerne foreslås det, at:

Jeg synes, det er et rigtig spændende forslag, fordi det netop er med til at kaste lys over, hvem der har interesser i hvad.

Astrid Krag (SF), Sundhedsminister

"... der indføres krav om, at patientforeninger på deres hjemmeside skal offentliggøre økonomiske fordele, som de har modtaget fra lægemiddelindustrien. Enhver genstand eller modtaget beløb fra hver virksomhed skal offentliggøres."

En anden årsag til ministerens melding er, at der på det seneste og over årene er set tilfælde, hvor mindre patientforeninger har vist sig at være massivt finansieret og nogle gange delvist drevet indirekte af private aktører.

Også aktuelle eksempler
Helt aktuelt har der været afsløringerne af Copenhagen Health Networks skjulte forbindelse til den skandaliserede PR-virksomhed Waterfront, der både har været aktiv i forhold til smertebehandling og på høreområdet.

LÆS: Sundheds-netværk eller lobby-organisation? 

Det har også været diskussionen om SmerteDanmarks afhængighed af medicinalindustrien og høre-industriens annonceboykot af Høreforeningen, som har medført ministerens og arbejdsgruppens fokus på problemstillingen.

LÆS:Patienter og PLO afviser samarbejde med SmerteDanmark

LÆS: Kræft-direktør: Annonce-boykot bør være en øjenåbner

Arbejdsgruppens anbefalinger endelige anbefalinger ventes at være klar i maj, efter de har været i høring. Sundhedsministeren forventer, at anbefalingerne kan munde ud i regler i form af lovgivning eller bekendtgørelser.

"Både patienterne og samfundet har krav på åbenhed. Jeg synes, det er et rigtig spændende forslag, fordi det netop er med til at kaste lys over, hvem der har interesser i hvad," siger Astrid Krag.

Lægeforeningen, Danske Patienter og Lif har været repræsenteret i arbejdsgruppen, der er kommet med anbefalingerne om krav til patientforeningerne. De er alle positive over for Astrid Krags udmelding.

Danske Patienter, der er paraplyorganisation for 17 af de største patientforeninger i Danmark, mener, at det er oplagt at stille krav til patientforeninger om at oplyse om støtte fra industrien.

"Der må aldrig være tvivl om, at patientforeningerne arbejder for patienternes sag. Derfor er det helt naturligt, at der er åbenhed om samarbejdet med industrien," siger Danske Patienters direktør Morten Freil.

Lægeforeningen har samme holdning
"Med de nye anbefalinger om, at patientforeningerne skal offentliggøre samarbejdet, får vi i hvert fald en større grad af åbenhed," siger Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen, i en pressemeddelelse.

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er også positiv. Henrik Vestergaard, der er viceadministrerende direktør i Lif, finder det logisk, at Astrid Krag foreslår, at reglerne skal gælde både lægemiddelindustrien og mediko-industrien.

"Det er et forslag, som vi gerne vil bakke op om. En tilsvarende regel gælder allerede for medlemmer af Lif," siger Henrik Vestergaard.

Hos Medicoindustrien, der er interesseorganisation for producenter af mediko-udstyr, vil man ikke stille sig i vejen for forslaget.

"Patientforeningerne er jo sat i verden til at varetage patienternes interesser og ingen andres. Men Medicoindustrien er tilhænger af fuld transparens, så hvis patientforeningerne eller myndighederne kan se en fordel i denne løsning, har vi ikke problemer med det," siger foreningens direktør, Peter Huntley.

Regeringens støtteparti, Enhedslisten, støtter Astrid Krags forslag, fastslår sundhedsordfører Stine Brix i en mail til Altinget.dk.

Venstres sundhedsordfører vil se arbejdsgruppens endelige anbefalinger, inden partiet tager stilling.

"I Venstre afventer vi resultatet af udvalgsarbejdet, inden vi lægger os fast på, hvor der konkret kan være behov for at supplere de eksisterende regler. Vi ønsker at se de samlede anbefalinger, og så må vi tage diskussionen derfra," siger Sophie Løhde.

Omtalte personer

Astrid Krag

Social- og ældreminister, MF (S)
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Henrik Vestergaard

Viceadm. direktør, Lægemiddelindustriforeningen
MSc, økonomi (Aalborg Uni. 1995)

Morten Freil

Direktør, Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
cand.oecon. (Odense Uni. 1993)
Se alle personer

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser