Sundheds-netværk eller lobby-organisation?

LOBBY: Et lille netværk har formået at sparke dørene ind hos sundheds-politikerne. Netværket har tætte bånd til PR-virksomheden Waterfront. Ekspert anser det for skjult lobbyisme.
Ud over høreapparater har Copenhagen Health Network også engageret sig stærkt i diskussionen om ændrede regler for smertemedicin.
Ud over høreapparater har Copenhagen Health Network også engageret sig stærkt i diskussionen om ændrede regler for smertemedicin. Foto: colourbox

Et sundhedsnetværk, som er sat i verden for at sikre en kvalificeret offentlig debat på sundhedsområdet. 

Sådan beskriver en af de nye spillere på den sundhedspolitiske scene sig selv.
Navnet er Copenhagen Health Network (CHN). Når man besøger netværkets hjemmeside, får man følgende præsentation af netværket:

"Copenhagen Health Network er et sundhedsnetværk, som har til formål at facilitere møder og konferencer, der skal kvalificere den offentlige debat på sundhedsområdet."

Her fremgår det også, at netværket skal være et samlingssted for virksomheder, som lægger vægt på sundhed samt politiske beslutningstagere, interesserede borgere, NGO'er og embedsmænd fra sundhedsvæsnet.

På hjemmesiden kan man også læse, at CHN er en nonprofit organisation. Her er dog ingen oplysninger om, hvem der betaler for CHN's aktiviteter eller økonomien i netværket i øvrigt. 

Deler adresse med lobbyfirma
Men ser man nærmere på CHN, viser det sig, at der er særdeles tætte bånd til den kendte lobby- og PR-virksomhed Waterfront. En virksomhed, der lige nu er at finde i mediernes overskrifter. Det sker, fordi Waterfront angiveligt mod betaling har hjulpet DSB med at forhindre en kritisk journalist i at skrive belastende historier om DSB. 

Forbindelsen mellem CHN og Waterfront er blandt andet, at adressen til de to aktører er den samme: Ehlersvej 11 i Hellerup, hvilket er Waterfronts domicil. Denne sammenhæng fremgår ikke af hjemmesiden.

Samtidig er CHN´s sekretariatsleder, Dennis Dalgaard, også ansat i Waterfront. Direktøren for Waterfront, Lars Poulsen, sidder samtidig i bestyrelsen i CHN. Hverken Dennis Dalgaards eller Lars Poulsens dobbeltroller bliver nævnt på CPH's eller Waterfronts hjemmesider.

Fælles for de to hjemmesider er, at de intet fortæller om de tætte forbindelser mellem CHN og Waterfront. Heller ikke i standard-præsentationen i bunden af mails fra CHN-ansatte, får man oplyst sammenfaldene.

En anden central figur i CHN er netværkets bestyrelsesformand, Niels Jørgen Langkilde. Han har ligeledes tidligere været ansat i Waterfront og er i dag kommunikationschef i Dansk Hørecenter. En virksomhed, der driver en landsdækkende kæde med 21 klinikker, der foretager høreundersøgelser og sælger høreapparater.

Waterfront har samtidig udført lobbyvirksomhed for Dansk Hørecenter. Blandt andet ved at kontakte flere af Folketingets sundhedsordførere i 2012, hvor de foreslog, at ordførerne mødtes med repræsentanter fra Dansk Hørecenter.

Hyppige gæster i Folketinget
Og netop på høreområdet har CHN været uhyre aktiv taget i betragtning af, at de beskriver sig som et tværfagligt netværk, der skal sikre en kvalificeret sundhedsdebat.

Siden sidste sommer har CHN på en stribe forskellige måder lobbyet imod regeringens igangværende planer om at sænke det offentlige tilskud til køb af høreapparater. Sænkningen af tilskuddet, som nu er indført ved lov, vil også skærpe kravene til at komme i betragtning til overhovedet at få tilskud til et høreapparat og øge kontrollen på området.

De private høreklinikkers brancheorganisation forventer, at op mod halvdelen af landets 200 private høreklinikker vil lukke som følge af opstramningen.

Inden lovforslaget blev vedtaget før jul, var repræsentanter fra CHN i ikke mindre end fire deputationer i Folketingets Sundhedsudvalg, Folketingets Socialudvalg og i Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Ved alle møder med politikerne blev der advokeret for at få lempet regeringens indgreb på området for høreapparater. Dansk Hørecenter har i samme periode også været i deputation hos både Folketingets Socialudvalg og hos Sundhedsudvalg.

Helt i tråd med sit officielle formål holdt CHN i efteråret også en konference om regeringens planer på området. En konference, som foregik på Christiansborg *.

Laver høringssvar
Men helt usædvanligt sendte CHN også et selvstændigt høringssvar til Sundhedsministeriet til regeringens lovforslag, der ville sænke tilskuddet til høreapparater. Samtidig udgav netværket en såkaldt grønbog om regeringens lovforslag. 

Grønbogen, som var betalt af de private klinikker og høreapparatsindustrien, var kritisk over for regeringens lovforslag og affødte blandt en artikel i Jyllands-Posten, efter den blev fremlagt ved et pressemøde på Christiansborg.

Samtidig holdt CHN også en stribe møder med blandt andet sundhedsordførere om emnet i efteråret. Desuden blev sundhedsminister Astrid Krag indkaldt i et åbent samråd, blandt andet på baggrund af analyse-delen i grønbogen. På CHN's hjemmeside kan man også læse, at netværket fortsat vil følge området i det nye år.
Copenhagen Health Network har også i løbet af 2012 holdt en række dialogmøder om andre emner end høreapparater - om blandt andet sundhedsinnovation og psykiatri.

Grünenthal har særrolle
Men et stort fokusområde har også været smertebehandling eller rettere - smertemedicin.
Fra CHN modtog Folketingets Sundhedsudvalg i august et brev, der var meget kritisk over for den foreløbige indstilling om ændringen af adgangen til medicintilskud for en række smertepræparater, som Sundhedsstyrelsen havde udarbejdet.

En indstilling, som blandt andet ville betyde et stort fald i salget af især en række af medicinalvirksomhedens Grünenthals smerteprodukter.
Her er det interessant, at CHN's ene medlem af netværkets syv mand store adviseryboard er Klavs Hundebøll, der er Market Access Manager i Grünenthal.

Blixt i dobbeltrolle
I tråd med sit officielle formål holdt CHN ifølge hjemmesiden en række åbne møder med blandt andre politikere om smertebehandling - her var også fokus på de forestående ændringer af medicintilskuddet for denne medicintype.

Men henvendelsen til Folketingets sundhedsudvalg affødte et folketingsspørgsmål til sundhedsministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med tilskudsomlægningen på området.

Spørgsmålet blev stillet af Liselott Blixt. Også hun har en forbindelse til CHN - hun sidder nemlig i CHN's advicery-board.

Når man søger på CHN i Folketingets dokumenter på Folketingets hjemmeside, er der stribevis af skriftlige oplæg fra netværkets deputationer, skriftlige henvendelser fra netværket, spørgsmål til sundhedsministeren-  alt sammen med henvisning til Copenhagen Health Network. Folketingets dokumenter, der nævner Copenhagen Health Network, vedrører kun to områder: Høreapparater og smertebehandling.

Ekspert kritiserer
Professor i statskundskab Peter Munk Christiansen forsker i lobbyisme. Han ser Waterfront og CHN´s ageren som et eksempel på lobbyisme, der er kritisabelt og skadeligt for den demokratiske proces. Han understreger, at han vurderer sagen ud fra denne artikels beskrivelser.

"CHN forbryder sig mod en af lobbyismens grundregler: At det skal være klart, hvem man repræsenterer. Som sagen er beskrevet, skal CHN officielt fremme en "kvalificeret offentlig debat". Og netværket gør præcis det modsatte: Bedriver lobbyisme til fordel for bestemte interesser. Det er fy-skamme til CHN og Waterfront," siger Peter Munk Christiansen.

Han understreger, at lobbyisme normalt er et gode for demokratiet, fordi det er den proces, hvor borgere og virksomheder informerer beslutningstagere.

I et interview med Altinget fastslår netværkets bestyrelsesformand, Niels Jørgen Langkilde, at CHN er et tværfagligt mødested på sundhedsområdet. Han afviser også, at CHN i stedet er en lobbyvirksomhed.

"Nej, det er vi ikke. Men det er oplagt, at vi går til offentligheden, hvis vi når til nogle konklusioner. Det gjorde vi eksempelvis på høreapparats- og smerteområdet. Så udtaler vi os, hvor vi støtter noget contra noget andet. Og så vil nogen opfatte det som en påvirkningsproces," siger Niels Jørgen Langkilde. Han afviser også, at forbindelserne mellem CHN og Waterfront burde fremgå tydeligere på de to organisationers hjemmesider.
 

* Altingets journalist Ole Nikolaj Møbjerg Toft var ordstyrer på konferencen om høreapparter. Han fik to flasker vin for sin deltagelse. 

Omtalte personer

Niels Jørgen Langkilde

Formand for Patientforeningen, pr-chef, HPSG, kommunikationsdirektør, H. C. Andersen Instituttet, fhv. MF (K)
mag.art. i nordisk (Odense Uni. 1985)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion