Kvindelige chefer på fremmarch i Udenrigsministeriet

LIGESTILLING: Udenrigsministeriet har fået flere kvindelige chefer. Det skal give bedre resultater, mener departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen, der har kørt næste bølge af kvindelige chefer i stilling.

Hvis man har en direktion med 13 mænd, der alle er hvide og midt i 40’erne, så har man større risiko for at misse noget vigtigt for en udenrigstjeneste, end hvis der er spredning i erfaring, uddannelse, værdier, alder, køn osv., mener departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen.
Hvis man har en direktion med 13 mænd, der alle er hvide og midt i 40’erne, så har man større risiko for at misse noget vigtigt for en udenrigstjeneste, end hvis der er spredning i erfaring, uddannelse, værdier, alder, køn osv., mener departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget
Kasper Frandsen

I Udenrigsministeriet går det fremad med ligestillingen.

Andelen af kvinder i chefstillinger er vokset, og især er det gået stærkt med at få kørt kvinderne i stilling til fremtidens chefposter. Det viser Udenrigsministeriets eget ligestillingsregnskab, der er offentliggjort 8. marts 2017 på samme dag som kvindernes internationale kampdag.

Fra 2013 til 2016 er man gået fra 23 til 27 procent kvindelige chefer i hele ministeriet. Her er det især gået hurtigt blandt ambassadørerne og i koncernledelsen, hvor andelen af kvindelige chefer er gået fra hhv. 16 og 18 procent til 25 og 31 procent.

Og det handler ikke kun om ligestilling for ligestillingens skyld.

Det er meget, meget vigtigt, at flere kvinder er blevet kørt i stilling til fremtidens chefposter.

Ulrik Vestergaard Knudsen, Departementschef, Udenrigsministeriet

Det giver også bedre resultater for Udenrigstjenesten, lyder det fra departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen, der gjorde større ligestilling på chefniveau til en mærkesag, da han tiltrådte posten i 2013.  

”Man skal nok passe på med generaliseringer. Men hvis man har en direktion med 13 mænd, der alle er hvide og midt i 40’erne, så har man større risiko for at misse noget vigtigt for en udenrigstjeneste, end hvis der er spredning i erfaring, uddannelse, værdier, alder, køn osv. Det tør jeg i hvert fald godt sige, og det har også været min erfaring,” siger han.

Det handler for Ulrik Vestergaard Knudsen om at udnytte alt det potentiale, der er i Udenrigsministeriet.

”Forskning viser, at jo større diversitet en organisation har, jo bedre resultater får man også. Derfor skal vi fjerne de barrierer, der måtte være for at kvinder med lederpotentiale også bliver ledere,” lyder det.

Kvinder kørt i stilling
Selvom der er kommet en større andel af kvinder i chefstillinger, er Ulrik Vestergaard Knudsen stadig ikke helt tilfreds. På kort sigt er målet 30 procent kvindelige chefer, mens andelen på længere sigt gerne må bevæge sig mod en 50-50-fordeling mellem kønnene.

”En ligestillingsekspert fortalte mig, at når der er 30 procent af en gruppe – eksempelvis køn eller en etnicitet – i en forsamling eller gruppe, føler man sig ikke som en minoritet. Derfor kunne 30 procent være et godt delmål. I princippet vil jeg gerne tættere på 50-50.”

”Men fordi fordelingen af chefstillinger mellem mænd og kvinder er som den er hos os, vil det måske tage en generation, før vi nærmer os det mål. Derfor skal vi i første omgang tættere på 50-50 i de løbende udnævnelser, hvis det skal lykkes,” fortsætter departementschefen.

Mest stolt er han over, at det er lykkedes at få en ”voldsom vækst” i andelen af kvindelige souschefer, der er vokset fra 32 til 44 procent.

”Det er meget, meget vigtigt, at flere kvinder er blevet kørt i stilling til fremtidens chefposter. Det giver endnu bedre muligheder for at forbedre tallene,” lyder det.

Hvad har udfordringen været for jer?

”Det har vist sig vanskeligere, end jeg troede. For at blive chef i Udenrigsministeriet siger man også ja til et liv, hvor man veksler mellem ude- og hjemmetjenesten. Og vi har eksempelvis poster i udlandet, hvor der har været få eller ingen kvindelige ansøgere mod et større felt af mænd. Der er stadig nogle familiemønstre i samfundet, som tilsyneladende gør det sværere at leve op til vores krav om mobilitet,” siger han.

Gøre det ubevidste bevidst
Hvad har I gjort for at ændre billedet?

”Med ligestillingsregnskabet kan offentligheden kigge os over skulderen, og vi kan hele tiden holde os selv op på, om vi er på rette vej. Desuden vil vi forsøge os med mere projektarbejde og undersøge nærmere, hvilke forhindringer kvinder oplever i forhold til at søge ud og dermed at blive chefer.”

Hvilke forhindringer er der?

”Vi har blandt andet arbejdet med det, ligestillingsforskere kalder ’ubevidst bias’. Det handler om, at ens køn er med til at danne andres opfattelse af ens handler og præstationer. Vores egne undersøgelser viser, at der også er lidt af det her, ligesom hos alle andre organisationer,” siger han og fortsætter:

”Derfor har vi med eksempelvis workshops forsøgt at gøre det ubevidste bevidst. Hvis man er opmærksom på barriererne, er det lettere at gøre noget ved.”

Og efter sommerferien kommer der 40 procent kvinder i direktionen for første gang nogensinde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ulrik Vestergaard Knudsen

Vicegeneralsekretær, OECD, medlem, Dansk Konkurrenceevneråd
cand.polit. (Københavns Uni. 1994)