L 153 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Astrid Krag
Astrid Krag (37) Social- og indenrigsminister (S), MF (S)

Lovforslaget fremsættes i forlængelse af aftalen af 19. marts 2020 mellem regeringen og alle Folketingets partier om en række covid-19-initiativer vedrørende indkøb på det statslige område. Folketingets Finansudvalg har ved tiltrædelse af aktstykke 114 den 23. marts 2020 givet sin tilslutning til, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Dispensationerne vil give mulighed for at forudbetale leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi på højst 1 mio. kr. og at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser (f.eks. krav om betaling af bod for forsinkelse) gældende over for leverandører til staten, hvis misligholdelsen kan henføres til covid-19.

Formålet med lovforslaget er at skabe grundlag for, at kommuner og regioner kan få de samme beføjelser og pligter på indkøbsområdet i forbindelse med covid-19, som statens institutioner har fået.

Med lovforslaget får social- og indenrigsministeren bemyndigelse til efter forhandling med finansministeren at fastsætte regler om kommuners og regioners indkøb med henblik på at give kommuner og regioner samme beføjelser og pligter i forbindelse med håndteringen af covid-19 som statsinstitutioner og andre institutioner, der er omfattet af de statslige bevillings- og regnskabsregler.

Reglerne vil først blive sat i kraft, når regeringen har fået en tilbagemelding fra Europa-Kommissionen om, at ordningen kan godkendes.

Lovforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 153 Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19
(Social- og Indenrigsministeriet)

31/3
2020
31/3
2020
31/3
2020
26/3
2020
Forrige artikel L 126 (Børne- og Undervisningsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 168 (Erhvervsministeriet)