L 204 (Erhvervsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).

Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov (43) MF (K)

Lovforslaget implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU og dele af den politiske aftale af 19. september 2018 mellem regeringen V, LA og KF) og S, DF, RV og SF om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Med lovforslaget udvides anvendelsesområdet til at omfatte kunsthandlere, udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og almindelige betalingsmidler og udbydere af virtuelle tegnebøger. Udvidelsen gennemføres med henblik på at sikre, at det finansielle system ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering, ved at lade udbydere af veksling mellem virtuel og almindelig valuta omfatte af hvidvasklovens krav om kundekendskab samt underretnings- og oplysningspligt.

Endvidere indføres der med lovforslaget hjemmel til at indføre centrale automatiske mekanismer, der skal sikre rettidig identifikation af fysiske eller juridiske personers bankkonti, og dermed styrke myndighedernes redskaber til at bekæmpe terrorfinansiering.

Loven træder i kraft den 10. januar 2020, idet nogle bestemmelser dog har en tidligere ikrafttræden.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Afstemning


Følg L 204 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
(Erhvervsministeriet)

2/5
2019
2/5
2019
30/4
2019
19/3
2019
13/3
2019
Forrige artikel L 199 (Undervisningsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 233 (Skatteministeriet)
Kronik: Jeg vågnede op i et samleje, jeg ikke vidste, jeg var en del af

Kronik: Jeg vågnede op i et samleje, jeg ikke vidste, jeg var en del af

KRONIK: For syv år siden var jeg blevet for fuld og var faldet i søvn. Jeg vågnede op i et samleje, jeg ikke selv vidste, jeg var en del af. I dag har debatten om #MeToo, sexisme og samtykkeloven givet kvinder som mig et sprog til at sætte ord på egne oplevelser. Nu skal samfundet lytte og handle, skriver Marie de Stoppelaar.