L 95 (Justitsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).

Søren Pape Poulsen
Søren Pape Poulsen (48) Partiformand (K) & MF

Formålet med lovforslaget er at præcisere, at det er strafbart at hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område ved at samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse.

Samtidig foreslås der en strafskærpelsesregel, således at strafferammen er fængsel indtil 12 år, hvis den ulovlige påvirkningsvirksomhed udøves i forbindelse med f.eks. et folketingsvalg eller et valg til Europa-Parlamentet.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 95
(Justitsministeriet)

19/3
2019
18/3
2019
14/3
2019
21/2
2019
14/11
2018
Forrige artikel L 207 (Skatteministeriet) Næste artikel B 148 (Justitsministeriet)
Et år efter valget skal EU-Parlamentet stadig finde sig selv

Et år efter valget skal EU-Parlamentet stadig finde sig selv

FOLKEMAGT: Det er nu et år siden, at europæerne rystede den politiske pose og sendte et nyt hold repræsentanter til Europa-Parlamentet. Men Brexit, corona og institutionelt fnidder har afholdt Parlamentet fra rigtig at finde sine ben.