Løkke kommer til KL-topmøde på afbud

TOPMØDE: På et sent afbud lægger statsminister Lars Løkke Rasmussen alligevel vejen forbi Aalborg for at holde tale, når KL i dag tager fat på sit årlige topmøde.

I sidste øjeblik har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valgt at lægge vejen forbi, når KL i dag tager fat på deres årlige Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg.

Det var ikke meningen, at Lars Løkke Rasmussen skulle holde tale til kommunerne på deres topmøde. Men nu træder han til som vikar, efter økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har måtte melde afbud på grund af sygdom.

Det skriver Statsministeriet på Twitter.

Før statsministeren indtager talerstolen i Aalborg, vil Martin Damm (V) holde sin sidste tale som formand for KL. Her vil han blandt andet fokusere på den kommunale anlægsramme, som KL ønsker lempet. Et forslag, som umiddelbart bliver afvist af Finansministeriet.

Sundhedsminister skoser kommunerne
Et andet hovedemne i Martin Damms tale vil blive det nære sundhedsvæsen, hvor KL nu vil gå til økonomiforhandlinger med ønsket om, at fremtidens vækst i sundhedsvæsenet primært skal komme kommunerne og de praktiserende læger til gode.

"De fremtidige investeringer skal lægges i det nære sundhedsvæsen. Forebyggelse, kronikere og genoptræning skal være hovedfokus, for landet løber jo tør for økonomi, hvis vi venter på, at borgerne bliver så syge, at de kommer ind i det specialiserede sundhedsvæsen og skal have meget dyre behandlingstilbud," siger KL-formanden til Altinget.

Martin Damm er dog ikke den eneste, der udnytter KL-topmødet til at sætte fokus på kommunernes sundhedstilbud. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) retter torsdag i Berlingske en sønderlemmende kritik mod kommunerne.

Mens KL flere gange har erklæret sig klar til at tage imod flere patienter fra sygehusvæsenet, er sundhedsministeren langt fra imponeret over kommunernes indsats på området.

"Der er kommuner, hvor man må konstatere, at der måske nok er et skilt på døren og et sundhedsudvalg, men de facto er der ikke de aktiviteter, der skal være for at kunne løfte sundhedsvæsnet for de borgere, der bor i kommunen," siger Ellen Trane Nørby til Berlingske.

Valg af formandskab og udvalgsformænd
Udover hovedtalerne fra Lars Løkke Rasmussen og Martin Damm byder første dag på KL's topmøde også på valg. KL's delegerede skal torsdag udpege en ny bestyrelse, som efterfølgende vil konstituere sig.

Sammensætningen af KL's bestyrelse ændrede sig efter kommunalvalget i november, så Socialdemokratiet nu har flertal alene sammen med SF og Enhedslisten. Dermed er Socialdemokratiets endnu eneste officielle kandidat til formandsposten i KL, den aktuelle næstformand Jacob Bundsgaard (S) fra Aarhus, storfavorit til at indtage posten.

Også nye formænd for KL's politiske udvalg skal vælges på bestyrelsesmødet. KL har i år valgt at gå fra seks til otte politiske udvalg. Det betyder blandt andet en opsplitning af både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget. Opdelingen af Børne- og Kulturudvalget afføder de to nye udvalg Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Erhvervs- og Planudvalget.

Topmødet i Aalborg fortsætter til fredag.

Forrige artikel Kvinfo præsenterer ny strategi: Vi har lyttet til de kritiske røster Kvinfo præsenterer ny strategi: Vi har lyttet til de kritiske røster Næste artikel Dagens overblik: Forældre kan få penge tilbage for strejkeramte børnehaver Dagens overblik: Forældre kan få penge tilbage for strejkeramte børnehaver