Med justeret koranlov vil regeringen gøre det lovligt at hylde afbrændinger af andre landes flag

Regeringens nye forslag om forbud mod koranafbrændinger betyder, at det ikke længere vil være forbudt at hylde afbrænding af andre landes flag i Danmark. Eksperter kalder det fornuftigt.

I Danmark straffes man med bøde eller fængsel indtil to år, hvis man offentligt forhåner et andet lands flag. Men fremover skal det ikke være strafbart at hylde en forhånelse af et flag.
I Danmark straffes man med bøde eller fængsel indtil to år, hvis man offentligt forhåner et andet lands flag. Men fremover skal det ikke være strafbart at hylde en forhånelse af et flag.Foto: Faisal Mahmood/Reuters/Ritzau Scanpix
Peter Ingemann Nielsen

Den har fået kritik for at angribe ytringsfriheden i sit forsøg på at forbyde koranafbrændinger.

Men nu foreslår regeringen en lille udvidelse af ytringsfriheden i forbindelse med ændringerne af koranloven.

Fremover skal man nemlig ikke kunne straffes for at hylde en afbrænding af et andet lands flag.

Det hænger sammen med, at regeringen nu alligevel ikke vil gøre det strafbart at hylde en koranafbrænding. Og da forbuddet mod koranafbrændinger er placeret samme sted i straffeloven som forhånelser af andre nationers flag, er det altså begge dele, lovændringen omfatter.

Og det er fornuftigt, mener professor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet.

"Ét er at billige terror, som er en ret hidsig ting, men at billige afbrænding af andre nationers flag … Prøv lige at høre: Skal man ikke kunne gå ind for det uden at blive straffet? Det skulle man vel nok kunne. Det lyder meget fornuftigt," siger professoren.

Det foreslår regeringen

Billigelse af utilbørlig behandling mv. er ikke strafbart

"Lovforslaget er ændret, så det ikke vil være strafbart offentligt udtrykkeligt at billige utilbørlig behandling af et skrift, der har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund, eller at billige forhånelse af en fremmed stats flag m.v. i den nugældende § 110 e i straffeloven."

Også Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, mener, at lovændringen giver god mening.

Han henviser til, at forbuddet mod koran- og flagafbrændinger er at finde i den milde del af straffelovens kapitel 12 og 13, der handler om forbrydelser mod statens sikkerhed.

"Det der med at billige forbrydelser er en overtrædelse, som kun knytter sig til statsforbrydelserne i straffelovens kapitel 12 og 13," siger Jørn Vestergaard og fortsætter:

"Det er jo ikke strafbart at billige nogle som helst andre slags forbrydelser. Hvis man glorificerer tyveri, røveri eller voldtægt, kan det være stærkt anstødeligt og betragtes som umoralsk, men det er ikke strafbart. Og de bestemmelser, som det her drejer sig om, hører til i den absolut milde del af kapitel 12 og 13. Så det giver bestemt god mening at undtage dem."

De to professorer understreger dog, at der kun er tale om en teoretisk udvidelse af ytringsfriheden.

"I praksis betyder det ikke noget som helst. Mig bekendt er der ikke nogen, der nogensinde er blevet straffet for at billige afbrænding af fremmede nationers flag," fastslår Jørn Vestergaard.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) forklarer over for Altinget, at folk ikke skal straffes for at hylde flagafbrændinger.

“Regeringen mener, at der er stor forskel på billigelse af utilbørlig behandling af for eksempel religiøse skrifter og billigelse af terrorangreb,” skriver ministeren og fortsætter:

”Vi har derfor med lovforslaget slået fast, at det ikke skal være strafbart at billige utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund, ligesom det heller ikke skal være strafbart at billige overtrædelser af den gældende bestemmelse i straffeloven om forhånelse af en fremmed stats flag med videre.”

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sten Schaumburg-Müller

Professor, Juridisk Institut, SDU
exam.art. i filosofi (Aarhus Uni. 1980), cand.jur. (Aarhus Uni. 1986), ph.d.jur. (Aarhus Uni. 1996), dr.jur. (Aarhus Uni. 2009)

Jørn Vestergaard

Professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem, Advokatrådets strafferetsudvalg
cand.jur. (Københavns Uni. 1974), lic.jur. (Københavns Uni. 1987)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024