Mislykket kupforsøg forklarer de kaotiske forhold i Slagelse

ANALYSE: Valget gjorde Villum Christensen (LA) til tungen på vægtskålen i Slagelse. Men hans forhold til Venstres borgmester er elendigt. Forklaringen skal søges i et vildt kupforsøg mod kommunens topledelse, som gik galt og som ødelagde det i forvejen anstrengte klima i byrådet.

John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) i samtale på valgnatten
John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) i samtale på valgnattenFoto: /ritzau/Lars Krabbe
Jakob Nielsen

Som den sidste kommune mangler Slagelse fortsat at finde sin næste borgmester.

Byrådet er havnet i en nærmest umulig situation:

Rød blok har 15 mandater, blå blok 14 mandater. Dermed mangler den socialdemokratiske spidskandidat, John Dyrby Paulsen, blot ét mandat for at få flertal, men de radikale vil ikke bidrage til et snævert, rødt flertal.

Liberal Alliances Villum Christensen sidder derfor tilbage som tungen på vægtskålen, selvom han fik et dårligt valg med blot 390 personlige stemmer.

Villum Christensens dilemma er, at han ikke vil pege på Venstres siddende borgmester, Stén Knuth. Og at han omvendt har lovet, at han ikke ville benytte sit mandat til at give rød blok magten i Slagelse. Et løfte, som han ifølge flere medier er blevet mindet om af sin egen partiledelse på Christiansborg.

Hvis man vil forstå, hvordan Villum Christensen og Slagelse endte der, må man skrue tiden nogle måneder tilbage.

Kupforsøg uden om borgmesteren
I april blev topledelsen i Slagelse Kommune nemlig udsat for et højst usædvanligt kupforsøg, hvor en embedsmand med mere eller mindre aktiv hjælp fra Liberal Alliance – og med stiltiende accept fra Socialdemokraterne – forsøgte at afsætte to chefer i Slagelse Kommune, herunder den daværende kommunaldirektør.

Det skete helt uden om borgmester Stén Knuth (V), som først nogle dage senere forbløffet kunne konstatere, at Kommunernes Landsforening (KL) – sandsynligvis i god tro – havde rådgivet kupmagerne om, hvordan fyringerne skulle gribes an.

Kuppet løb ud i sandet, men dermed sluttede sagen ikke. Ukendte kræfter i Slagelse indledte derefter en offentlig kampagne mod kommunaldirektøren, som siden valgte selv at sige op. Dermed bliver den nye borgmesters første opgave at ansætte en ny kommunaldirektør. Vedkommende bliver kommunens tredje på få år.

Projektet med brintbusserne
Forud for kupforsøget lå et langt og kompliceret forløb, hvor Villum Christensen benyttede al sin politiske indflydelse på at fremme et ambitiøst projekt om at etablere en grøn energipark og indkøbe 10 brintbusser til Slagelse.

Forløbet er grundigt beskrevet i lokale medier og enkelte landsdækkende aviser. Men det kan også rekonstrueres takket være en lang række aktindsigter samt en 120 sider lang juridisk undersøgelse om hele forløbet, som KL har skrevet.

Projektet om nye brintbusser blev drevet af en forretningsmand, David Drachmann-Sunne, som er en personlig bekendt til Villum Christensen, og som har været medlem af Liberal Alliance.

Drachmann-Sunne er i dag gået konkurs med sit firma, og det fremgår af det sidste (og eneste) regnskab, at han i strid med loven undlod at betale korrekt skat af sin egen løn.

Drachmann-Sunne havde inden projektet med brintbusser været drivkraft i flere andre højtflyvende planer, blandt andet en stor tropepark og en tegneserielignende vindturbine, som angiveligt skulle blive fremtidens vindmøller. Projekterne har det tilfælles, at de faldt til jorden på grund af mangel på seriøse investorer.

Til gengæld har det ikke skortet på konsulentregninger, som skatteyderne i Slagelse har betalt.

Konsulent for millioner
Det fremgår tydeligt af sagens dokumenter, at Villum Christensen har involveret sig personligt i at sikre løbende bevillinger til konsulentfirmaet EUE.

I efteråret 2016 blandede Villum Christensen sig meget aktivt i udformningen af dagsordenen til et møde i kommunens Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg – et udvalg, som Villum Christensen selv er formand for.

Han bad direktøren for forvaltningen om, at teksten en række steder blev rettet til, sådan at der kom til at stå i dagsordenen, at opgaven med den grønne energipark og brintbusserne kun kunne udføres af EUE.

Samtidig videresendte han et udkast til en konsulentaftale, der ville betyde, at EUE skulle have 4,3 millioner kroner over en treårig periode – en aftale, som byrådet dog aldrig godkendte.

Ifølge den 120 sider lange redegørelse fra KL var handlemåden på kant med styrelsesloven, der slår fast, at det er forvaltningen, der skal skrive indstillinger til udvalgsmøder – ikke borgmesteren eller en udvalgsformand.

Kommunaldirektør sagde fra
I begyndelsen af 2017 blev det klart, at Slagelse Kommune ville få meget svært ved at skaffe de 47 millioner kroner i egenfinansiering, der var en forudsætning for at komme i gang med at indkøbe brintbusser.

Projektet havde – temmelig usædvanligt – været lagt nærmest fuldstændig i hænderne på David Drachmann-Sunnes private konsulentfirma, EUE Aps. Men efterhånden var kommunens dengang nytiltrådte kommunaldirektør, Jane Wiis, begyndt at miste tilliden til firmaet.

Jane Wiis fik mindre end et år som kommunaldirektør i Slagelse Kommune.
(Foto: ritzau/Lars Krabbe)

I marts 2017 holdt kommunaldirektøren et næsten tre timer langt møde med David Drachmann-Sunne, hvor hun klagede over, at forretningsmanden kritiserede kommunen i pressen, når nu kommunen betalte ham hundredtusindvis af kroner i konsulenthonorarer. Hun insisterede også på, at der skulle lægges en realistisk strategi i forhold til brintbusserne.

Ellers, sagde hun, ville det være bedre at afslutte samarbejdet: “Få nu lagt det lort ned, så vi kan komme videre,” sagde hun på et tidspunkt i den til tider animerede samtale.

Hemmelig lydoptagelse
Vi kender den præcise formulering, fordi David Drachmann-Sunne i al hemmelighed optog hele mødet og efterfølgende medvirkede til, at optagelsen blev lækket.

Det skete med beskyldninger om, at kommunaldirektøren brød loven og modarbejdede byrådets beslutning om at gennemføre brintbusprojektet.

Lydfilen blev senere brugt i en egentlig smædevideo på Youtube, hvor kommunaldirektøren blev beskyldt for at trampe på ansatte, borgere og virksomheder i Slagelse Kommune.

Kuppet sat i gang
Men lydfilen blev også brugt som våben i det kupforsøg, som en embedsmand i kommunen indledte i april 2017.

Fredag 21. april ringede den pågældende embedsmand – en kvindelig jurist og projektleder, der siden er blevet fyret for sin rolle i sagen – til Kommunernes Landsforening for at bede om hjælp med at håndtere en fyring af kommunaldirektøren.

Hun oplyste, at et flertal af byrådets gruppeformænd havde mistet tilliden til kommunaldirektøren samt en anden direktør i kommunen, og at de derfor begge stod til at blive bortvist den følgende mandag.

En rådgiver fra KL opfordrede projektlederen til at vejlede de to direktører om muligheden for selv at sige op, hvis beviserne mod dem var så alvorlige som projektlederen gav udtryk for.

På den baggrund holdt den underordnede projektleder nu et møde med sin egen direktør og kommunaldirektøren, hvor hun gengav vejledningen fra KL og opfordrede dem begge til at gå selv, sådan at sagen ikke skulle udvikle sig til en skandale i pressen og dermed skade kommunen.

I samtalen henviste hun direkte til lydfilen som det fældende bevis mod de to direktører, der angiveligt havde begået magtmisbrug.

I en samtale med en tredje direktør oplyste projektlederen, at hun havde taget sit initiativ i samråd med Villum Christensen samt socialdemokraten John Dyrby Paulsen. Et udsagn, hun senere trak tilbage. Begge politikere har efterfølgende benægtet, at de havde noget med sagen at gøre, og der er ikke fremlagt bevis for, at de tog initiativ til kupforsøget.

Villum Christensen: “Super”
Men det fremgår af offentliggjorte emails i sagen, at den nu fyrede projektleder allerede i marts skrev til John Dyrby Paulsen og Villum Christensen med en udførlig plan for, hvordan de to direktører – og muligvis også en tredje chef på rådhuset – burde fyres.

Hverken Villum Christensen eller John Dyrby orienterede borgmesteren eller kommunaldirektøren om, at en af kommunens medarbejdere på den måde pønsede på at få topledelsen fjernet. Men de fastholder begge, at de på ingen måde deltog i planlægningen af kupforsøget.

Det fremgår dog af en e-mail, som Altinget har set, at den nu fyrede projektleder skrev til Villum Christensen fredag 21. april efter sine samtaler med KL.

“Så er der sat i gang,” hedder det kortfattet i mailen, som Villum Christensen besvarede med formuleringen “Super”, efterfulgt af forslag til øvrige dokumenter, der kunne sendes til KL som dokumentation i sagen mod de to direktører, der angiveligt skulle fyres.

I andre mails, som ligger tilgængeligt på nettet, fremstår det som om, at den nu fyrede projektleder og Villum Christensen arbejdede temmelig tæt sammen, og at projektlederen nøje overvejede, om det materiale, som hun delte med Villum Christensen, ville kunne spores tilbage til hende.

Direktører blev ikke fyret
Kupforsøget, der blev indledt fredag 21. april, endte med at løbe ud i sandet.

Søndag 23. april om aftenen blev borgmester Stén Knuth ringet op af en konsulent fra KL, der gerne ville drøfte forløbet med ham. Først her gik det op for borgmesteren, at nogen forsøgte at få hans kommunaldirektør fyret, og at KL allerede var involveret.

Stén Knuth (V) på borgmesterkontoret i Slagelse, som han indtog efter valget i 2013.
(Foto: ritzau/Martin Lehmann)
 

Da han senere klagede til KL over forløbet, modtog han en undskyldning – konsulenterne og ledelsen i KL havde angiveligt ikke haft fantasi til at forestille sig, at en menig projektleder i kommunen kunne finde på at søge rådgivning om fyring af kommunaldirektøren uden at orientere borgmesteren.

Da byrådet endelig samledes efter den kaotiske weekend i april, blev de to direktører ikke fyret. I stedet besluttede byrådet at bestille en rapport om hele forløbet hos KL.

Redegørelsen skulle specifikt vurdere, "om forvaltningen har efterlevet principperne for god embedsmandsskik” – og om borgmester Stén Knuth og udvalgsformand Villum Christensen “har efterlevet de politiske beslutninger, herunder om de i deres virke har levet op til styrelseslovens gældende regler”.

KL glemte at nævne kuppet
Rapporten blev afleveret to måneder senere og påpegede en række fodfejl.

Men overordnet vurderede KL’s konsulenter, at både forvaltningen og borgmesteren i det store og hele havde handlet efter bogen. I forhold til Villum Christensen var rapporten mere kritisk, idet den anførte, at der kan være “anledning til tvivl om, hvorvidt udvalgsformanden handlede inden for rammerne af en udvalgsformands beføjelser, som disse er fastsat i styrelseslovens § 22”.

Den kritik gik specifikt på Villum Christensens forsøg på at ændre ordlyden i forvaltningens dagsordener.

Hvad rapporten ikke nævnede med et ord, var til gengæld det kupforsøg, som KL selv ufrivilligt havde været en del af. Måske fordi det ikke specifikt var nævnt af kommissoriet. Måske fordi KL ikke selv var stolt af sagen.

Læs også

Alligevel endte kupforsøget ikke helt uden effekt: Få dage efter, at rapporten havde frikendt hende i sagen om brintbusser, sagde kommunaldirektør Jane Wiis selv op og skiftede til det private erhvervsliv.

LA’s to løfter
Forløbet fjernede også den sidste rest af tillid mellem de ledende politikere i Slagelse Byråd.

Villum Christensen meldte offentligt ud, at han under ingen omstændigheder ville støtte Stén Knuth som borgmester efter kommunalvalget i november. Men han sagde også, at han ikke ville være den, der vippede flertallet over til Socialdemokratiets borgmesterkandidat, John Dyrby Paulsen.

Derfor er der hverken flertal for den ene eller den anden kandidat, og derfor er Slagelse Kommune den sidste, der mangler at få en borgmester efter kommunalvalget.

 

Redaktionen oplyser: Denne analyse bygger primært på læsning af flere hundrede siders skriftligt materiale, hvoraf det meste kan findes på denne hjemmeside.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

John Dyrby Paulsen

Direktør, Dansk e-Mobilitet, fhv. MF og borgmester i Slagelse (S)
cand.polit. (Københavns Uni. 1990), hd i udenrigshandel (Handelshøjskolen i København 1992)

Villum Christensen

Formand, Vestsjællands Lokalforening (LA), fhv. MF (LA)
cand.phil. (Københavns Uni. 1980), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1981), MPM (Syddansk Uni. 2005)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024