Ny aftale: Se initiativerne der skal forhindre konkurser i ældreplejen

OVERBLIK: Lovkrav om beredskabsplaner og et styrket samarbejde mellem kommuner og private hjemmeplejefirmaer er blandt hovedpunkterne i en ny, bred aftale, der skal forhindre konkurser i ældreplejen. Se aftalen her.

Alle partier i Folketinget står bag en ny aftale, der skal forebygge konkurser i ældreplejen.

Aftalen faldt på plads torsdag morgen, og ifølge ældreminister Thyra Frank (LA) kan Danmark ikke leve med de mange konkurser, som der har været de seneste år.

”Derfor er det nødvendigt at skærpe kravene til kommuner og leverandører. Det er jeg glad for, at partierne er enige med regeringen i. For mig er det uendeligt vigtigt, at de ældre trygt kan vælge den hjemmehjælp, der er rigtig for dem. Det ved vi, at rigtig mange sætter pris på”, siger ældreminister Thyra Frank.

Aftalen kommer, efter en række af private firmaer i ældreplejen er gået konkurs de seneste år. Siden private firmaer i 2013 for alvor fik mulighed for at udføre ældrepleje, er over 40 virksomheder gået konkurs.

Det har betydet, at ældre borgere er blevet sat i en svær situation, fordi kommunerne ofte ikke har planer.

Men den nye aftale skal en række initiativer i fremtiden sikre, at der vil være færre uheldige sager med konkurser i ældreplejen.

Se hovedpunkterne i aftalen herunder:

Krav om bankgaranti og beredskabsplaner
Serviceloven skal ændres, så kommunerne ved indgåelse af kontrakter med private hjemmepleje-leverandører forpligtes til at stille krav om bankgaranti eller anden garantistillelse og udarbejde beredskabsplaner, så de bedst muligt kan håndtere eventuelle konkurser. 

God leverandørstyring 
Kommunerne skal have styrket deres muligheder for at blive opmærksomme på advarselssignaler om eksempelvis dårlig økonomi. Regeringen vil derfor søge en forståelse med KL om at udbrede erfaringer og konkrete værktøjer til god leverandørstyring.

Virksomhedsoverdragelse 
Flere kommuner er usikre på reglerne for virksomhedsoverdragelse i forbindelse med konkurser. Beskæftigelsesministeriet vil derfor udarbejde en vejledning til kommunerne om reglerne på området.

Krav om egnethedskriterier
Kommunerne forpligtes til at opstille egnethedskriterier, der indeholder krav om, at private hjemmeplejefirmaer ikke har offentlig gæld på over 50.000 kroner og skal indsende årsregnskaber.

Krav om efterberegning af afregningspriser
Serviceloven skal ændres, så kommunerne forpligtes til løbende – og mindst én gang årligt – at efterberegne, om deres afregningspriser reelt afspejler kommunens aktuelle udgifter.

Åbenhed for medarbejderne 
Partierne er enige om vigtigheden af, at medarbejdere i private hjemmeplejefirmaer får bedre mulighed for at udtale sig kritisk om forholdene på deres arbejdsplads, uden at skulle frygte for deres job.

Lønmodtagernes Garantifond
Det skal undersøges, om lovgivningen i forhold til Lønmodtagernes Garantifond kan ændres, så fonden kan lægge ud for lønkrav mv. for medarbejdere i konkursramte hjemmeplejefirmaer, indtil det er afklaret, hvem der skal betale.

Se hele aftalen her.

Forrige artikel Læs hele Mette Frederiksens tale ved åbningsdebatten Læs hele Mette Frederiksens tale ved åbningsdebatten Næste artikel V-spidskandidat i København vil lukke skoler, som ikke hæver niveauet V-spidskandidat i København vil lukke skoler, som ikke hæver niveauet