På seks måneder er over 25.000 forsøg på at hyre sosu’er, pædagoger og sygeplejersker slået fejl

Stadig flere forsøg på at hyre medarbejdere med de rette kvalifikationer til de store velfærdsområder slår fejl. Siden 2018 er antallet af forgæves rekrutteringsforsøg tredoblet. Men der er store forskelle på tværs af sektorer og geografi.

Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Medarbejdere til børnehaver, plejehjem og sygehusene er en mangelvare i store dele af landet.

Men nogle steder mere end andre, og ikke mindst i hovedstadsområdet er det svært at få hyret medarbejdere til velfærdssektoren med de rette kvalifikationer.

I 2018 og 2019 var det mellem 20 til 25 procent af stillingsopslagene efter sosu'er, sygeplejersker og pædagogisk personale, som viste sig forgæves.

Enten fik man slet ikke rekrutteret en medarbejdere til den pågældende stilling, eller også måtte man vælge en med en anden faglig baggrund, end den man efterspurgte.

I 2022 er den tilsvarende andel af forgæves rekrutteringer steget til knap 40 procent. Det svarer til en stigning fra godt 8.000 forgæves rekrutteringsforsøg for seks måneder i løbet af i 2018 til at nå op på over 25.000 2021 og 2022.

Det viser Altingets gennemgang af de seneste års rekrutteringssurveys fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star).

Udviklingen er først og fremmest drevet frem af fejlslagene rekrutteringsforsøg efter social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Men i tiden efter corona også pædgoger og sygeplejersker.

For både sosu'er og sygeplejerske er det i Stars seneste opgørelse fra juni 2022 tæt på hvert andet rekrutteringsforsøg, der viser sig forgæves.

Fakta

Undersøgelser af forgæves rekrutteringer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringer får fire gange årligt gennemført undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked.

Analyserne skal give et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsens resultater bruges typisk som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark.

Undersøgelsen er baseret på survey-svar fra såvel private som offentlige virksomheder/myndigheder.

Svarene indsamles over en halvårlig periode, der ligger et halvt år forud for udgivelsestidspunktet. For rapporten fra juni 2022 er svarene indsamlet fra september 2021 til februar 2022.

Der er tale om forgæves rekruttering, hvis virksomheden ikke får besat stillingen eller hvis stillingen er blevet besat med en medarbejder, der ikke havde de efterspurgte kvalifikationer.

Også for socialrådgivere har niveauet været stigende (ikke vist red.), og er nu nået op på, at omkring hver fjerde rekrutteringsforsøg er forgæves. 

For folkeskolelærer er udfordringer med rekruttering væsentligt mindre og ligger på et mere stabilt lavt niveau.

Problemerne med rekruttering er langt fra forbeholdt fag inden for den offentlige velfærdssektorer. Den økonomiske højkonjunktur har også skabt store problemer i ikke mindst hotel- og restaurationsbranchen samt byggefagene.

Dog ligger niveauet for forgæves rekrutteringer højere og med en stejlere kurve, når man ser på sosu'er sygeplejersker og pædagogisk personale under et, end for arbejdsmarkedet generelt. 

Tallene fra Star dækker både over rekrutteringsforsøg, hvor stillingen ikke bliver besat, og rekrutteringsforsøg hvor stillingen besættes af en person med en anden faglige baggrund, end den der blev efterspurgt.

Tal fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning viser, at der her i mange tilfælde ender med, at rekrutteringsforsøg efter sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter slet ikke fører til en ansættelse.

Til gengæld besættes stillinger som social- og sundhedshjælpere oftere med personale uden den efterspurgte faglige baggrund. Hvilket i nogle tilfælde formentlig vil være ufaglærte.

 

  Andel opslag uden ansættelser
  Sygeplejersker Sosu-assistenter Sosu-hjælpere
2018 46 pct. 35 pct. 15 pct.
2019 41 pct. 43 pct. 11 pct.
2020 42 pct. 32 pct. 12 pct.
2021 44 pct. 43 pct. 22 pct.
Kilde: Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Den samlede stigning i både antal og andel af forgæves rekrutteringer dækker over et uensartet mønster på tværs af landet. 

Både problemets omfang og stigningen er langt størst i hovedstadsområdet. Men også på det øvrige Sjælland  samt Syd- og Østjylland er der sket en markant udvikling.

På Sjælland ikke mindst for sygeplejersker, hvor knap to-tredjedele af alle rekrutteringsforsøg er registreret som forgæves i den seneste opgørelse fra Star.

Det høje antal forgæves rekrutteringer i hovedstadsområdet og andre hænger i et vist omfang også sammen med, at der i det hele taget har været slået mange stillinger op.

Men når man ser på andelen af de opslåede stillinger, som viser sig forgæves, så er der også i hovedstadsområdet sket en stor stigningen og det fra et i forvejen højt niveau.

Læs også

Ser man på stigningen opgjort i procentpoint, så springer Sjælland i øjnene. Her er andelen af fejslagne rekrutteringer er steget med knap 20 procentpoint fra Stars opgørelse i juni 2019 til den seneste opgørelse fra juni i år.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024