Pernille Vermund: Borgerlig genopret­ningspolitik får os ud af krisen

DEBAT: Danskerne ser ind i et økonomisk alvorligt tilbageslag. Vi kommer oven på med borgerlig økonomisk genopretningspolitik, skriver Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Af Pernille Vermund (NB)
Partiformand

Danskerne ser ind i et økonomisk tilbageslag, som risikerer at blive mere alvorligt end Finanskrisen i 2008 til 2010.

Nationalbanken forudser et tab på BNP mellem tre og ti procent. Ledigheden er stejlt stigende, og der må forudses et stort antal konkurser i det private erhvervsliv.

Det ser alvorligt ud, men danskerne er et innovativt folk. Vi er stræbsomme og flittige. Vi kommer oven på igen, hvis vi holder hovederne kolde, hjerterne varme – og fører ansvarlig, borgerlig økonomisk genopretningspolitik.

Vores forslag hjælper på den ene side familierne med at få bedre råd her og nu, mens vi samtidig gør det attraktivt for virksomheder at investere i nye arbejdspladser og højere produktivitet.

Borgerlig økonomisk politik bygger på tre grundsætninger: Pengene ligger bedst i borgernes lommer, det er private investeringer – ikke politikerne – der skaber arbejdspladser, og lavere skatter giver højere vækst.

Det bliver også denne gang den private sektor, der skal genskabe arbejdspladserne, sikre beskæftigelsen og få gang i væksten – ikke politikerne.

Politikere står i kø med ugens tilbud
Politikere fra mange partier står i disse dage i kø med "ugens tilbud" på at bruge flere penge på statsstøtte og statslig finansiering af nye aktiviteter. Og rigtig mange vil så gerne gøre det på "en grøn måde".

Det er, hvad man kan forvente fra venstrefløjen, men det er ikke så smart, når forslagene kommer fra borgerlige partier, som burde have fornuften med – også i krisetider.

Kort fortalt kan man sige, at fornuften kendetegnes ved, at de reformer, som man vil gennemføre nu, også ville være økonomisk fornuftige at gennemføre før coronakrisen, hvor dansk økonomi befandt sig i en højkonjunktur.

Borgerlige økonomisk politik har nemlig den fordel, at den er gavnlig for væksten, beskæftigelsen og velstandsskabelsen både i opgangstider og i krisetider.

Jeg og Nye Borgerlige har på den baggrund fem konkrete forslag, som vil virke her og nu, men som også vil være gode på længere sigt:

Frigiv de indefrosne feriepenge, fjern afgifter på øl, vin og spiritus, og halvér elafgiften for både private og virksomheder.

Sænk også selskabsskatten til ti procent, kapitalbeskatning til 25 procent og fjern den kommunale dækningsafgift, samt lad landbruget bidrage gennem øget produktion og eksport.

Politik skal støtte den private sektor
Den økonomiske politik skal tilrettelægges, så den fremmer investeringer, produktion, handel og service i den private sektor. Det er opskriften på en hurtig tilbagevenden til høj beskæftigelse og stigende velstand.

Det er grundlæggende en forældet opfattelse, at man kan sparke økonomien i gang ved at iværksætte store offentlige anlægsarbejder og ved, at politikerne giver statsstøtte til udvalgte brancher og sektorer. Det var sådan, at man gjorde under Thorvald Stauning. Det går ikke længere.

Politikerne skal erkende, at det ikke er dem, der kan skabe arbejdspladser. Politikerne skal skabe rammer, så det bliver attraktivt at investere i arbejdspladser.

Regeringen er alt for socialdemokratisk
For at fastholde en udvikling, der understøtter øget velstand og høj beskæftigelse, skal den private sektor i en årrække fremover vokse hurtigere end den offentlige, så der skabes en sundere balance i økonomien.

Det bør ske gennem en kontinuerlig sænkning af skattetrykket. For at finansiere en sænkning af skatter på investeringer i nye arbejdspladser vil det være en rigtig god idé, hvis regeringen allerede nu besluttede endeligt at udfase efterlønnen over en årrække.

Danskerne skal i den kommende tid beslutte sig for, hvordan vi bedst får gang i hjulene igen. Det skal foregå, mens der er et blodrødt flertal i Folketinget, og vi har en regering, der tænker mere socialdemokratisk, end godt er.

I den situation må det borgerlige Danmark være klare i spyttet og fortælle, at Anker Jørgensen økonomi ikke skal på mode igen. For så vil vi alle blive fattigere i lang tid fremover.

Forrige artikel Overlæge: Exitstrategien skal baseres på sundhedsfaglig fornuft Overlæge: Exitstrategien skal baseres på sundhedsfaglig fornuft Næste artikel John Wagner: Opret et nimandsudvalg som under Anden Verdenskrig John Wagner: Opret et nimandsudvalg som under Anden Verdenskrig
Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale   

Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale  

LANDSMØDE: Jakob Ellemann forsøgte med sin landsmødetale at favne både Tommy Ahlers-segmentet og det jyske segment. Efter Støjbergs tale peger pilen i retning af, at hun forlader partiet, vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein.