Pia Olsen Dyhr: Et grønt marked kræver en klar politik

REPLIK: Markedet har brug for en hjælpende hånd til at vælge de rigtige grønne teknologier. Derfor skal politikerne gøre det dyrere at brænde fossile brændstoffer af, skriver Pia Olsen Dyhr i et modsvar til Kristian Jensen. 

Af Pia Olsen Dyhr
Formand, Socialistisk Folkeparti

Jeg er glad for, at finansminister Kristian Jensen (V) blander sig i klimadebatten, anerkender problemerne og slår fast, at vi skal lægge vores adfærd om. Det er en god start.

Finansministeren skriver så, at ”det interessante må være at lægge et loft over CO2-udledningen, og så lade samfundet selv finde de mest rationelle måder at reducere udledningen [på].”

Det er et synspunkt – men det er da ikke regeringens synspunkt! Derfor lidt overraskende: Der er fra EU’s side sat et loft over udledningen fra ikke-kvotesektoren (landbrug, transport, individuel opvarmning med videre). Men hvis samfundet skal leve op til det loft, kommer det ikke af sig selv. Det forudsætter, at prissignalerne er klare.

Og det er de jo ikke: Der er ingen afgifter eller kvoter for landbruget, og energiafgifterne er ikke så høje, at de sikrer at loftet bliver overholdt.

Prissignalerne er for svage, og så kan markedet ikke vælge ’rationelt’. Kristian Jensen – er det du ønsker at styrke prissignalerne? Og hvis nej – hvorfor tror du så, at ”samfundet” selv løser problemet?

Venstre klynker over skrappe energimål
Også i kvotesektoren (energiproduktion og de mest energiforbrugende erhverv) giver finansministerens synspunkt kun mening, hvis prissignalerne er rigtige: Det skal koste at øge at den globale opvarmning, og det skal koste at skade naturen og menneskers sundhed ved at brænde fossile brændstoffer og biomasse af.

I dag er det alt for billigt, især fordi EU’s kvotesystem reelt er brudt sammen, og næppe bliver effektivt før tidligst om 10-15 år.

De økonomiske ministerier i Danmark har alt for længe opereret under den illusion, at kvotesystemet var effektivt. Det har ført til, at man anbefaler kortsigtede løsninger kalkuleret ud fra en urealistisk lav pris på CO2-kvoter. Og kortsigtede løsninger er ofte de dyreste i længden. Den teknologi vi investerer i nu skal jo bruges mange år frem i tiden.

Kendsgerningen er, at de økonomiske ministerier har været meget langt fra at føre Kristian Jensens logik ud i livet.

Man har løsrevet godkendt en landbrugspakke, der øger udledningerne, sat registreringsafgiften ned for de dyreste og normalt mest forurenende biler og – for at fuldende systematikken – indført registreringsafgift for elbiler i et tempo, der stort set har sat salget i stå.

Alt det indgår vel og mærke ikke i en samlet plan for, hvordan vi når EU’s mål for ikke-kvotesektoren i 2030, selvom det alt sammen er noget, der gør det dyrere at nå målet – som Venstre i forvejen klynker over er for skrapt.

Nye teknologier opstår ikke af sig selv
Her er en afgrundsdyb kontrast til den økonomiske politik, hvor Finansministeriet klogt insisterer på at lave langsigtede planer (indholdet kan vi så skændes om) og ingen får lov til at bruge penge uden langsigtet finansiering. Men klimaproblemet – det er noget man først løser senere.

Nu tror jeg ikke, som finansminister Kristian Jensen, at det er nok at sætte den rigtige pris på forurening. Energisystemet er et puslespil, der skal hænge sammen, så planlægning kommer man ikke udenom. Og det er heller ikke sådan, at markedet automatisk vil vælge de rigtige teknologier.

Det skyldes, at teknologier ikke kommer af sig selv. Nutidens meget effektive vindmøller er et resultat af, at Danmark gennem mange år har støttet vindteknologi. Det har skabt tusindvis af industrijob i Danmark.

Men når det gælder valg mellem modne teknologier er jeg ret enig med finansministeren – det er fint, hvis man lader markedet vælge de billigste teknologier (så længe energipuslespillet går op). Vel og mærke hvis alle samfundsmæssige omkostninger indgår i regnestykket.

Forrige artikel AOF: Milliarder til efteruddannelse hober sig op i Undervisningsministeriet AOF: Milliarder til efteruddannelse hober sig op i Undervisningsministeriet Næste artikel Hækkerup: 12-tal i miljø til Danmark Hækkerup: 12-tal i miljø til Danmark
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Stop markedsgørelsen af vores energipolitik

  Det er på tid at den grønne opposition går KLART imod italesættelsen af markedet som herre over vores fremtidige energiudvikling. Selvfølgelig er markedet en vigtig medspiller men vi skal tilbage til fokus på at skabe en stærk demokratisk og folkelig forankret energipolitik med reel kompetance til de mange vigtige aktører der skabte og fortsat kæmper for at præge det fællesejede energi og forsynings system som er under kraftigt pres fra markedsfundamentalisterne i den nuværende regering.

 • Anmeld

  Hilbert Larsen

  Spild af god energi?

  Kære Pia Olsen Dyhr
  Det er nok spild af god energi at bruge tid på Venstre, i håb om at de skulle få forståelse for en fremsynet miljø- og klimapolitik.

  Så langt jeg kan huske i mit arbejde med vedvarende energi og underviser i samme har Venstre altid støttet de gamle og forurenende teknologier og modarbejdet udviklingen af nye. Så de er vist uden for pædagogisk rækkevidde.

  Det ville nok være bedre at satse på at få Socialdemokratiet tilbage på sporet, da de markant er begyndt at svigte deres vælgere i den grønne omstilling.

  Det er dog opløftende at se at et stort flertal i den danske befolkning og især de unge ønsker en langt større miljø- og klimaindsats end den nuværende regering.
  Så i værste fald må vi vente til næste valg før vi kan se lys for enden af tunnelen.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Energi.

  Nu snakker man meget om "grøn" energi fra vindmøller.
  Man taler om økonomi og hvor effektive disse vindmaskiner er, man taler om forurening, nu, hvor vi er ved forurening glemmer politikere og andet godtfolk bare en ting, nemlig, den "optiske" forurening. En kendsgerning er at vindmøller absolut IKKE pynter i landskabet, tværtimod. Jo mere energi vi skal bruge, jo flere vindmøller er der behov for, for at dække energibehovet. Det bliver en skrue uden ende. Jeg fatter ikke at man ikke vil vide af kernekraft her i landet (thorium), som også vil kunne betegnes som "grøn".
  For at dække behovet, kræves der ikke nær så mange kernekraftværker, som der kræves vindmøller. Jeg synes at det er på tide at skåne vore landskaber for yderligere opsætning af disse uhyrer, men alligevel at tænke på at vi skal dække vort energibehov.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Danmarks vision

  Fossile brændstoffer er ikke vejen frem, men Danmark tog allerede for mange år siden afsked fra udvikling og forskning i atomkraft, som er den rigtige veje frem, hvis man har ønske om, at den menneskelige civilisation skal fortsætte længere end de næste 150-200 år. Hvis vi ikke intensivt arbejder med lavstrålingsreaktorer, får vi ikke styr på den voksende efterspørgsel på el-kraft. BRIK-landenes vokseværk betyder også, at deres samfund vil motoriseres og elektrificeres lige som os i Vesten. Jeg kan ikke se, hvordan vindmøller og solceller skal kunne klare det behov alene. Den vision, som Pia Olsen Dyhr fremlægger, er snævertsynet. Energipolitik er ikke et dansk anliggende alene; det skal være et multinationalt samarbejdet. Den visuelle forurening med landplacerede vindmøller må reduceres til et absolut minimum og helst kun ligge i industriområder eller uden for kimingen ude på havet.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  "rigtige grønne teknologier"

  Det er en ulykke af dimensioner om den traditionelle teknologiudvikling, herunder udviklingen af kemiske sprøjtemidler, ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt jordbrug, og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik og "miljøteknologi" med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge.