Podcast: Er 20 års forebyggelse spildt, Søren Brostrøm?

POLITISK STUEGANG: Når det går den forkerte vej med danskernes sundhed, har 20 års forebyggelsesindsats så været forgæves? Søren Brostrøm svarer i Politisk Stuegang. Her taler vi også om ”kæmpe kvalitetsdyk” i dele af psykiatrien, og styrelseschefen kommer med en opsang til unge læger. Og han forudser store udfordringer for Lægeforeningens nye formand. 

Abonner i iTunes | Spotify | Acast | RSS

Flere unge begynder at ryge, danskerne bliver mere overvægtige, mange rører sig for lidt, danske unge og børn er europamestre i druk, flere føler sig stressede, og stadig flere piger lider af mental mistrivsel, viser tal fra Sundhedsstyrelsen og WHO. Har 20 års forebyggelse så været forgæves?

Det beder vi Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, svare på i Politisk Stuegang, hvor vi her bringer anden del. Søren Brostrøm deler dog ikke den negative udlægning af forebyggelsesområdet. Han peger på, at Folketinget ved årsskiftet vedtog en stribe stramninger på tobaksområdet omkring afgifter og forbud. Tiltag, som han forventer vil få en stor effekt på unges sundhed i fremtiden.

Men i programmet erkender han, at der er en stribe alvorlige udfordringer med danskernes sundhed.

”Vi er meget bekymrede for unges mentale sundhed,” lyder det blandt andet fra Søren Brostrøm, der også vil have sat ind over for børn og unges alkoholkultur.
Her vil Sundhedsstyrelsen fremlægge en værktøjskasse, som politikerne så kan vælge fra.

Men skal forebyggelsesansvaret overhovedet ligge hos Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen? Det sætter en af udsendelsens andre gæster, Sidsel Vinge fra Vive, spørgsmålstegn ved. Hun henviser til, at en del af løsningerne ligger uden for sundhedsområdet i skoler, uddannelsesinstitutioner og andre især kommunale områder.

Mads Koch Hansen: Kommunaldirektører tænker for lidt på sundhed
Podcastens tredje gæst, Mads Koch Hansen, har som sygehusdirektør arbejdet med kommunaldirektører og sundhedschefer.

Hans erfaring er, at generelt har kommunaldirektørerne meget fokus på skatteprocenter og udstykning af erhvervsgrunde, men meget lidt viden om og fokus på at få bygget sundhed ind på alle kommunens politikområder som eksempelvis uddannelse, trafik og socialområdet. De to andre deltagere er enige i, at forebyggelsesarbejdet skal ind i mange andre fagområder for at løfte folkesundheden markant.  

”Derfor kan jeg også godt være lidt misundelig på klimaområdet. Det har stort fokus. Og der er en bred erkendelse af, at løsningen kræver indsatser på tværs af sektorerne,” siger Søren Brostrøm, der også kan fortælle en anekdote om, hvordan han i FN-bygningen i New York har set, hvordan et klimamøde med Greta Thunberg totalt udkonkurrerede et møde om sundhed samme sted.

Psykiatri er taberholdet
Psykiatri er dagens andet hovedemne:  

”Der er et A-hold og et B-hold i det danske sundhedsvæsen. A-holdet er somatik, og B-holdet er psykiatri. Og det er i forhold til prestige, faglighed og kvalitet, ressourcetildelinger,” siger Søren Brostrøm, der i programmet italesætter et behov for at styrke indsatsen over for de lettere psykiske lidelser og svært psykisk syge.

Både Sidsel Vinge, Mads Koch Hansen og Søren Brostrøm ser behov for at øge kvaliteten mange steder uden for den regionale psykiatri.

Ifølge Søren Brostrøm sker der et ”kæmpe kvalitetsdyk”, når psykisk syge udskrives til de kommunale bosteder.

Søren Brostrøm mener, at man på bostederne ikke kan sikre ordentlig medicinering, rehabilitering og håndtering af brugernes fysiske sygdomme.

Alle tre deltagere er også enige om, at kommunerne i forhold til psykisk syge har behov for mere fagpersonale i form af sygeplejersker og sosu’er, der er særlig uddannet inden for området.

I programmet har Søren Brostrøm også en opsang til de unge læger. Og han forudser, at Lægeforeningen får store udfordringer med at sikre en synlig og slagkraftig forening på grund af de stærke organisationer under Lægeforeningens paraply.

Abonner i iTunes | Spotify | Acast | RSS

Forrige artikel Lyt til artiklen om Støjbergs alternative virkelighed Lyt til artiklen om Støjbergs alternative virkelighed Næste artikel Podcast: Har pandemien efterladt permanente forandringer i dansk politik? Podcast: Har pandemien efterladt permanente forandringer i dansk politik?