Presselogen øger formue trods uændret kontingent

PRESSELOGE: Folketingets Presseloge har gennem nu 12 år haft uændret kontingent på 850 kr. pr. journalist. Alligevel øges formuen år for år til nu ca. 1,3 mio. kr.

Folketingets Presseloge holdt i dag den årlige generalforsamling på Christiansborg. Det skete til pænt fremmøde - ca. 35 journalister og redaktører var mødt frem - og der var genvalg til formanden, Altingets redaktionschef Anders Jerking.

Han omtalte i sin beretning, at medierne har fået færre lokaler i folketingsbygningen, efter at partiet Alternativet kom i Folketinget ved junivalget.

Formanden omtalte, at logens i årets løb har fået egen hjemmeside, der bl.a. oplyser, hvem der er medlem samt nærmere om historien bag en fælles forening for landets politiske journalister.

Kasserer Michael Stuhr fremlagde regnskabet for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015.

Hovedindtægten er kontingenter på 163.200 kr. Bestyrelsesarbejdet kostede sidste år 46.218 kr., og der var administration for 41.177 kr. Skat udgjorde 6.821 kr.

Årets resultat er 91.563 kr., der lægges til formuen, som efter kursgevinst på bankaktier opgøres til 1.266.502 kr.

Kontingentet på 850 kr. blev fastholdt - det har været uændret gennem de seneste 12 år, oplyste logens hukommelse i skikkelse af fhv. TV 2-redaktør Kaare R. Skou, der fungerer som bogholder for kassereren. 

Valg
Forsamlingen genvalgte Anders Jerking som formand, Christine Cordsen, Jyllands-Posten, som næstformand samt Marchen Neel Gjertsen, Politiken, som bestyrelsesmedlem. Pia Glud Munksgaard, DR, blev genvalgt som suppleant. 

 Da bestyrelsessuppleant Jesper Termanden er blevet seernes repræsentant i DR, valgte forsamlingen Sanne Fahnøe, Søndagsavisen, som ny suppleant.

Til revisorer genvalgtes Jens Ringberg, DR, og Peter Lautrup-Larsen, TV 2.

Som revisorsuppleanter genvalgtes Hans Chr. Blem, Ekstra Bladet og Søren Mortensen, BT.

Forrige artikel Lisbeth Knudsen ny klummeskribent på Altinget Næste artikel Altinget samler forsyning under én netavis