Kommentar af 
Lisbeth Knudsen

Lisbeth Knudsen: Regeringstoppens roadshow er som at sætte et børneplaster på en temmelig alvorlig skade

Regeringen har forspildt muligheden for på sin bustur rundt i landet at lave en ærlig forventningsafstemning med danskerne, når det gælder fremtidens velfærd. I stedet kører den økonomiske abekastning mellem staten, kommunerne og regionerne den sædvanlige trælse runde.

Hvem i alverden har fundet på den bustur og ikke mindst dens timing, spørger Lisbeth Knudsen om regeringstoppens roadshow rundt i landet.
Hvem i alverden har fundet på den bustur og ikke mindst dens timing, spørger Lisbeth Knudsen om regeringstoppens roadshow rundt i landet.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Lisbeth Knudsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der ligger meget symbolik i, at vi generelt både i den politiske debat og i medierne taler om "inde på Christiansborg" og "ude i kommuner og regioner". Den politiske virkelighed i kommuner og regioner er stærkt underprioriteret i den offentlige debat og forsimples ofte til et par cases, der kan pynte op på og menneskeliggøre en landspolitisk diskussion. 

Regeringstoppens aktuelle roadshow rundt i landet for at forklare regeringens egen eksistensberettigelse og dens politiske program tilsat en dosis sjov tv-mand som Anders Breinholt forekommer som at sætte et børneplaster på en temmelig alvorlig skade.  

Nemlig det mismatch, der lige nu er mellem regeringens kommunikation om den økonomiske virkelighed set fra Slotsholmen og virkeligheden for mange borgere, lokale politikere og ansatte ude i kommuner og regioner.  

Hvem i alverden har fundet på den bustur og ikke mindst dens timing, kunne man godt være nysgerrig på at vide. De tre partiledere ser tilmed ikke særlig komfortable ud med den fælles showdel af busturen. Så går det bedre med virksomheds- og institutionsbesøgene.  

Formentlig havde timingen for busturen været bedre efter fremlæggelsen af regeringens kommende 2030-plan, hvor flere af de fremtidige politiske sigtelinjer forhåbentlig bliver åbenbaret.

Det, der efterspørges fra regeringen derude i virkeligheden, er en ærlig forventningsafstemning.

Lisbeth Knudsen

Regeringens kommunikation har siden fremlæggelsen af finanslovforslaget for nogle få uger siden signaleret, at der er penge nok at gøre godt med trods forsvarsudgifter og klimaindsats. De må bare ikke slippes løs i stor stil for ikke at tænde op under inflationen igen, men skal doseres i de rette mængder og til de rette formål.  

Og så kommer der en god løsning i morgen med flere penge til sundhedsvæsenet, psykiatrien, erhvervsskolerne og en ekstra velfærdsmilliard til deling mellem 98 kommuner og fem regioner på 2024-budgetterne. Reformer tager tid, og de er puttet i ekspertudvalg og kommissioner, som først lander idéer og forslag til næste år. Så ude i kommuner og regioner venter de på en sand reform-tsunami til næste år. 

Nu er den nye hårde valuta arbejdskraft, som alle råber efter at få, siger regeringen. Men her er der bare ikke de store løsninger i sigte endnu. Og det er mildt sagt også den største samfundsudfordring i de kommende år med mindre generationer på vej ind på arbejdsmarkedet og et stigende behov for hænder både i den private og offentlige sektor. Så selv en flertalsregering får svært ved at udrette mirakler. 

Samtidig advarer førende økonomer om, at beregningerne på den bugnende statskasse og råderummet i de kommende år bygger på en forventning om, at danskerne ikke får lyst til at arbejde mindre, men snarere bør have den modsatte lyst til at gå fra deltid til fuldtid og blive længere på arbejdsmarkedet.  

Lige nu er tendensen den modsatte. At mange særligt de yngre vælger at arbejde mindre, leve for mindre og bruge mere tid på familie, venner og fritidsinteresser. På det gode liv. Selv Søren Brostrøm og hans Robusthedskommission får svært ved at piske sygeplejersker og sosu'er til at arbejde mere og på skæve vagter. 

De seneste måneder har jeg rejst rundt til byrådsseminarer, borgermøder og ledelseskonferencer i kommunerne. Her møder man en helt anden virkelighed end den, regeringen taler om.

Læs også

Råber kommunerne og regionerne ikke altid på flere penge, fordi det er svært at tage de hårde prioriteringer tæt på borgerne? Jo, formentlig er der en sandhed i det. Men det er i høj grad også her, at opdriften i borgernes forventninger til det offentlige servicesamfund og velfærden mærkes meget direkte.  

Og det er her, kommunernes frirum til at flytte rundt på posterne i budgettet er blevet mindre og mindre på grund af nye lovkrav, rammer og retningslinjer. 

Det er her, forældrene har stigende krav til standarder og individuel behandling i dagpleje og skoler. Det er her, de pårørende til beboere på plejehjem og ældrecentre har stigende forventninger til omsorgen for deres kære, og det er her, børns mistrivsel og det specialiserede socialområde med voksende udgiftspres skal håndteres. Og det er her, det pressede sundhedsvæsen skaber dyb utryghed og bekymring hos danskerne.  

Situationen taler sit tydelige sprog, når man ser på udviklingen i den private velfærd og forsikringsvelfærden. Når vi ikke har tillid til, at det offentlige leverer den rigtige kvalitet til den ønskede tid, så vælger flere og flere private løsninger, og vi forsikrer os i stigende omfang til at kunne komme forrest i køen til sundhedsbehandlinger eller til en ekstra service i hjemmeplejen.

Det, regeringen har skabt for sig selv, er et eklatant kommunikations-clash mellem milliarder ekstra i statskassen og så dybe sparescenerier i mange kommuner og regioner.

Lisbeth Knudsen

Det vil sige: De, der har råd til det, vælger de løsninger. En sund balance mellem offentlig og privat velfærd kan være ganske nyttig, men tipper balancen, så vi mister vi fællesskabet om finansieringen over skatten af kernevelfærden til alle. Så mister vores samfund noget meget centralt.

Det, der efterspørges fra regeringen derude i virkeligheden, er en ærlig forventningsafstemning.

Og det, regeringen har skabt for sig selv, er i stedet et eklatant kommunikations-clash mellem milliarder ekstra i statskassen og en "bomstærk" økonomi og så dybe sparescenerier i mange kommuner og regioner, som berører ældre, skoler, dagpleje, social- og sundhedsindsatser, offentlig transport, kulturliv og nødvendige anlægsprojekter. 

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har flere gange taget tilløb til at tale om, at vores velfærdsmodel er udfordret, og at der skal tænkes nye tanker.  

Min erfaring fra borgermøder og samtaler med lokale politikere og offentligt ansatte er, at den erkendelse er til stede, og den kendsgerning er i øvrigt ikke svær at dokumentere med hårde fakta.  

Alle kan se, at kombinationen af ændret borgeradfærd, stigende forventninger til, hvad det offentlige skal tage sig af, stigende udgiftspres båret af nye opgaver, manglende arbejdskraft og stigende ulighed udfordrer vores velfærdsmodel. 

Når jeg taler med offentligt ansatte ledere og medarbejdere stiller flere af dem spørgsmålet, om den nuværende velfærdsmodel faktisk tager hånd om de svageste, som vi altid har lovprist, at vi gør det i Danmark. Eller om den mere tager hånd om det brede vælgerflertals interesser.  

Rigtigt mange offentlige ledere i kommune- og regionsland sidder i en skruestik mellem det økonomiske pres oppefra og borgerpresset nedefra. Frisætning bliver ikke en mirakelkur, der løser op for det pres, selv om der sikkert ligger god motivation i større metodefrihed til at udøve ledelsen.  

I stedet for at regering, kommuner og regioner kaster de økonomiske aber rundt mellem hinanden, så ville det have fornuften for sig, hvis man gik sammen om at tegne et reelt fælles billede af, hvad det er for trusler og udfordringer, potentialer og muligheder, der vil være for udviklingen af næste version af vores danske velfærd.  

Når regeringen engang i efteråret kommer med sin 2030-plan, må man håbe, at den vil tegne et ærligt billede af, hvad det er for perspektiver og forandringer af velfærdsmodellen, vi kommer til at se ind i de kommende år.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør, Altinget og Mandag Morgen, formand, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, Odense Symfoniorkester og Rønnow, Leth og Gori Arkitekter, Foreningen TjekDet og Demokratikommissionen. Bestyrelsesmedlem, NIRAS Group A/S
journalist (DJH 1975)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

0:000:00