Rød kritik: Regeringen hemmeligholder udspil til nye miljøkrav til landbruget

KVÆLSTOF: Partier i den røde lejr kritiserer, at regeringen ikke har lagt sit bud på en ny målrettet regulering af landbruget frem for offentligheden. Der er brug for offentlig debat, lyder det. Liberal Alliance afviser kritikken.

Det vækker undren hos en række røde partier, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forhandler målrettet regulering med blå blok og Socialdemokratiet uden at præsentere et udspil for offentligheden.

”Han bør lægge sit udspil frem, så vi kan se, hvad tankerne er. Det er vigtigt, at det bliver diskuteret i offentligheden, så vi får al fagkundskaben på banen,” siger Alternativets miljøordfører, Christian Poll, og fortsætter:

”Esben Lunde bør sikre en åben proces, så vi får skabt en målrettet regulering med den nødvendige miljøbeskyttelse.”

I disse uger forhandler blå blok og Socialdemokratiet intensivt om en ny målrettet kvælstofregulering, som skal være et paradigmeskifte i den måde, man stiller krav til landbrugets miljøbelastning. Hvor man går væk fra generelle regler, der gælder for alle landmænd, til, at man i højere grad stiller krav til kvælstofreduktion, hvor problemerne er størst.

Drømmen om målrettet regulering har mange år på bagen og var en af hovedanbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen i 2013. Men de nuværende forhandlinger er en udløber af blå bloks landbrugspakke, hvor partierne med den ene hånd gav landbruget lov til at bruge mere gødning og med den anden varslede nye, mere målrettede kvælstofkrav, der skal gælde fra 2019.

Regeringen har været meget sparsom med, hvad den konkret lægger op til, og Esben Lunde Larsen har undervejs meddelt, at han ikke har nogen kommentarer. Hvilket også gælder i forhold til kritikken i denne artikel. DF’s fødevareordfører, Lise Bech, har i begyndelsen af forhandlingsforløbet fortalt lidt om, hvad der er på bordet under forhandlingerne.

"I høj grad en lukket proces"
Men det er slet ikke nok, hvis det står til Enhedslisten. Miljøordfører Maria Reumert Gjerding kritiserer, at regeringen ikke har været mere åben, og hun ærgrer sig over, at de, hun kalder Folketingets grønne partier ikke er blevet inviteret til forhandlinger.

”Det er i meget høj grad en lukket proces. Vi aner jo intet om, hvad der foregår. Og det er et ekstremt vigtigt område, som handler om hele det fremtidige grundlag for regulering af landbruget,” siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

”Derfor er det ærgerligt, at regeringen ikke er mere åben i sin tilgang. Der kunne sagtens være åbne og brede drøftelser af, hvordan man gør det her bedst muligt."

Uklogt
Radikales miljøordfører, Ida Auken, bakker op.

”Det ville være rigtigt klogt at tage den her debat i offentligheden, fordi der her været så meget mistillid om landbrugspakken. Jeg synes, det er uklogt, at man går videre ad et lukket spor,” siger Ida Auken og fortsætter:

”Men det er klart, at det da ville blive en meget vanskelig forhandling, da man jo på en måde køber ind på hele landbrugspakken, hvis man går med i målrettet regulering.”

Men det lyder da som et godt argument for regeringen, for hvorfor skal man invitere partier, der er så langt fra regeringen?

”Det synes jeg, at man kan konkludere, når man har haft det første møde. Det er tidligt at konkludere, at man ikke kan nå hinanden, før man har talt med os,” siger Ida Auken.

Intet odiøst
Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, er helt uenig i kritikken fra de røde partier. 

"Det er relativt normalt, at den eksisterende forligskreds starter ud med en snak om, hvordan vi håndterer det her område. Og så kan man herefter søge politisk bredde, hvis man vil det," siger Carsten Bach og fortsætter:

"Det ser jeg intet odiøst i."

Men bør offentligheden ikke vide, hvad regeringen vil?

"Det er noget, vi er enige om skal aftales med partierne, der står bag fødevare- og landbrugspakken," siger Carsten Bach.

Hvad er problemet med, at man lægger regeringens bud frem?

"Det kommer jo, når vi i forligskredsen er enige om, hvordan det skal se ud," siger Carsten Bach.

Men det kommer jo ud som en færdig aftale?

"Ja ja. Sådan er det. Vi sidder i en aftalekreds og snakker om, hvordan den målrettede regulering skal se ud. Og hvordan vi skaffer det bedste flertal for det. Jeg tænker ikke, det er unormalt," siger Carsten Bach.

Forrige artikel Brexit-aftale tilbage på sporet Brexit-aftale tilbage på sporet Næste artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med?