Stor ændring af landbrugets miljøkrav på tegnebrættet

LANDBRUG: Partierne i blå blok har haft indledende møder om en ny og mere målrettet miljøregulering af landbruget. Vi er i gang med et paradigmeskifte, lyder det fra DF. Landbruget holder vejret.

Det har været i støbeskeen længe. Skiftende regeringer har i årevis drømt om at målrette landbrugets miljøregulering langt mere. 

Så landmænd med sårbare jorde tæt ved udsatte fjorde får mere strikse miljøkrav, mens dem der er heldige at eje robuste jorde får mere frit løb til effektiv produktion. Væk fra generelle miljøkrav, der smøres tyndt ud som en ineffektiv og dyr regulering af alle landmænd.

Nu har de fire blå partier bag landbrugspakken taget hul på et forhandlingsforløb med netop det formål. Hvor målet er et lovforslag om en ny målrettet regulering i starten af næste år. Partierne mødtes i sidste uge til indledende såkaldte sættemøder. 

Login

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Målrettet regulering af renseanlæg, tak...

  Det er en kendsgerning, at behovet for skærpet kvælstofkontrol opstår som en følge af "rundhåndede" fosforudledninger til fjordene og kysterne.
  Fosfor er styrepinden for eutrofiering, mens kvælstof kun er indikatoren.

  Derfor anbefales det, at politikerne kaster nogle af deres kræfter ind på "målrettet regulering" af renseanlæggene. Dvs. reducerer udledningerne af "lav-N:P-spildevand" fra kloakkerne til recipienterne. Dels er der alt for mange overløb (regnbetingede udløb) og dels er den danske renskvalitet for fosfor pinlig lav, så der udledes høje fosforkoncentrationer. Dette fosfor bruges bagefter til at straffe landbruget med kvælstofregulering efter de omdiskuterede kvælstofmodeller.

  Her er udledningstallene for 2013, mg P/l:
  Stockholm 0,14.
  Malmö 0,27.
  Kiel 0,11.
  Lübeck 0,18.
  Rostock 0,18.
  Gdansk 0,38.
  Osv.
  København 1,81.
  Kilde: Revisionsretten.

 • Anmeld

  Torben Meldgaard · Biolog

  Forudsigelig udmelding fra BL og PVS

  Er det ikke bare typisk MEN forudsigeligt?

  Da landbrugspakken blev vedtaget klappede BL . Endelig fik man lov til at gøde mere! Og man fik søreme også de målrettede tiltag som ALLE politiske partier OG landbrugsorganisationer ønskede.

  Man fik lov til at gøde med det samme, men nu hvor de målrettede tiltag så skal sættes i værk, så kommer alle de dårlige undskyldninger frem.

  Kom nu ind i kampen venner. I var friske på at tage indtægten med det samme og flytte udgiften nogle år frem i regnskabet. Men stå dog ved det nu hvor regningen skal betales. Alt det piv over at at der udledes for meget P fra rensningsanlæggene udstiller jer blot endnu mere.

  Som alle eksperter er enige om så er det stadig N der er problemet i forhold til vores havmiljø og der skal lyde ros til de ansvarlige partier for at gå til opgaven som lovet.

  Tak for det!

 • Anmeld

  Størup / Naturbeskyttelse.dk

  Der er meget på spil for naturen, ikke landbruget!

  Der er rigtig meget på spil for naturen - arterne er ekstremt pressede, og det er blandt andet en følge af den betydelige næringsstofforurening der rammer naturen på land. Altså inde næringsstofferne når åerne, søerne og havet.

  At reducere belastningen i havet, betyder ikke at arterne på land får det bedre.

  Det mest rimelige, ville selvfølgelig være, at efterleve forureneren betaler-princippet, men det ligger jo nok ikke lige i kortene på nuværende tidspunkt.

  Så skal der tages hånd om næringsforureningen, så er man nød til at få den belastning der rammer naturen op til marken, reduceret væsentligt.

  Her er et forslag til, hvordan det kunne gribes an.

  http://www.naturbeskyttelse.dk/2016/04/11/effektiv-naturbeskyttelse/

 • Anmeld

  Chris Halling · Logistikchef

  Har PVS glemt hvad chefen sagde ?

  Landbrugspakken....... Paradigmeskiftet.......
  Længe efterlyst og ventet. Endelig tog man erhvervet alvorligt og lyttede til fagligheden, lød det den gang fra organisationernes top.

  Og salgstalen var god.
  For det drejede sig jo ikke om, at udlede mere kvælstof til vores vandmiljø. Det drejede sig om at få gang i den regulerede gødskning, som erhvervets top selv havde efterlyst så længe.
  Landbrugspakken åbnede så for ekstra gødskning i nogle år, inden den regulerede gødskning kunne træde i kraft, men nu er den så endelig på vej.
  Det var ventet. Det var forudsagt.
  Ja..... Ifølge erhvervets top, var det direkte nødvendigt og også et emne de omtalte i alle salgstalerne for Landbrugspakken.

  Har PVS glemt det ?
  Glemt hvad chefen sagde i februar 2016 ?

  Citat :
  "Den målrettede regulering har Bæredygtigt Landbrug længe ment er nødvendigt for at redde landbrugets økonomi."
  Citat slut.

  Så klart udtalte chefen Flemming Fuglede sig den gang.

  Man kan jo ikke overraskes i dag, over at det man aftalte for snart 2 år siden nu skal indfries.
  Den regulerede gødskning er en af de bærende bjælker i hele Landbrugspakken. Den fornuftige nødvendighed.
  Den del af pakken, som alle var enige om.
  Men nu........ Nu er den del så ikke så velkommen mere ifølge PVS.

  Store armbevægelser har fundet sted, for at undgå det man var så glad for, for blot et par år siden.
  Grundvandssagen blev kørt i stilling, for alle skulle forstå, at erhvervet i forvejen var fejlreguleret på den groveste måde.
  BL stævnede staten i juledagene 2016.
  Tak for Landbrugspakken. Her er så vores gave til Jer.
  Kanonerne mod ministeren, embedsværket, forskere og uenig menigmand skød med skarpt, for mere gødning var ønsket, ikke den kommende regulering.
  Og endelig lå udkastet fra COWI på bordet.
  Et udkast der på alle måder bakkede op omkring de Danske indrapporteringer. En rapport der trak tæppet væk under fødderne på BL's måneds lange forsøg på at miskreditere styrelsens arbejde.
  Det tæppe, som organisationen længe havde fejet deres udokumenterede postulater ind under.

  COWI rapporten kom og BUM...... pludselig var man fra BL's side enig i, at det nok alligevel ikke var et repræsentativt billede for al grundvand, man skulle indberette.
  Måneders verbale tæsk fra BL blev pludselig til en forståelse for Nitratdirektivets tekst og dermed også en erkendelse af, at man nok ikke var groft fejlreguleret grundet grundvandsindberetningerne alligevel.

  Igår sagde man faktisk dette fra organisationens side. Selvfølgelig godt pakket ind i en voldsom kritik af COWI's arbejde og med store spørgsmålstegn omkring deres uvildighed.
  Man kan jo godt bøje nakken hos BL, men knæfald...... det skal vi jo ikke forvente os.

  PVS som længe har gået rundt i et minefelt af udokumenterede postulater, fortsætter da også hetzen mod både system og COWI rapport i dag. Ikke kun her på Altinget, men også i endnu højere grad og med noget skarpere sætninger på BL's egen hjemmeside.
  Måske du hellere skulle overveje, hvordan man får fortalt sine tro medlemmer, at man faktisk tog fejl, eller ligefrem helt bevidst prøvede at vildlede dem til at tro, at man havde en kæmpe sag mod staten og at den regulerede gødskning kunne undgås.

  Den regulerede gødskning kommer.
  I bestilte den selv og hyldede den som en nødvendighed for erhvervets overlevelse.
  Det kan ikke overraske nogen, at datoen for den nærmer sig nu.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Usaglig debat

  Jeg har kun efterlyst en "lige så god" standard for fosforrensning af spildevand i som vore nabolande. Og straks bliver jeg angrebet af flere skribenter (som jeg først troede var robotter, da angrebene ikke ledsages af faglig forståelse) med rene "røverhistorier", som intet har med sagen at gøre.

  Visse debattører er åbenbart så kontrære, at de foretrækker unødvendig forurening af fjordene - bare for at gå imod mit indlæg.

 • Anmeld

  Chris Halling · Logistikchef

  Usaglig debat ?

  Angreb er det, du selv præsterer i dit skriv omkring COWI redegørelsen denne dag.

  Fakta : Landbruget er Danmarks største udleder af fosfor også.
  Selv når jeg lægger 50% oveni punktkilde udledningerne, som BL bad mig om sidste gang vi havde denne debat, så er landbruget stadigvæk den største udleder og de 50% ekstra til punktkilderne mangler i den grad faglig forståelse, eller som minimum valid opbakkende dokumentation.

  Jeg er faktisk enig med dig i, at rensningsanlæg i Danmark hele tiden skal optimeres.
  Dette bliver de nu også og der bruges anseelige summer derpå hvert eneste år.

  Man kan så spørge sig selv, hvad det har med den regulerede gødskning at gøre.
  For det er vel den, der egentlig er selve sagen her.
  Derfor kommer den faktiske røverhistorie også fra PVS selv, i endnu et forsøg på, at krybe udenom det egentlige emne.

  Fjordene har det ikke godt. Derom er vi enige.
  Vi er blot ikke helt enige om, hvorfor det forholder sig således og her mangler du stadigvæk at kunne dokumentere dine påstande om, at landbrugets udledninger ikke bærer hovedansvaret.

  Med dagens skriv på BL's hjemmeside, kaster du selv bolden over på vores banehalvdel.
  Hvis du havde regnet med, at vi ikke ville returnere den, så kan jeg til dels forstå din følelse af angreb nu.
  Her mangler nemlig total ledsagelse af faglig forståelse og det vil vi da gerne have ind i debatten også.
  På vanlig vis kryber du endnu engang uden om de direkte spørgsmål du stilles og kalder det for en usaglig debat, når du konfronteres med at skulle svare på tvivls spørgsmål omkring dit eget skriv.

  Den regulerede gødskning var et ønske alle var enige om. Noget vi alle kunne se fornuften i.
  Nu kommer den så. Sammen med rigtig mange røverhistorier fra erhvervets top for netop at undgå den.
  Jeg og andre har dokumenteret, hvor hovedparten af fosfor og kvælstof kommer fra.
  Lad os se dig dokumentere det modsatte.

 • Anmeld

  Niels Skovbo · Selvstændig

  PVS og fosfor...

  Bæredygtig Landbrugs (BL) miljøekspert, Poul Vejby-Sørensen (PVS) fremsætter en række eksempler på fosfor fra Østersøens lande.

  Det han glemmer er dog, at denne debat har han fået forsættelig klø for adskillige gange. Har har simpelthen ikke forstået basale biologiske principper i havmiljø, fosfor og kvælstof.

  Og det undre mig, at han ikke kan huske hvad han er blevet belært om, nemlig, at fosfor ikke er det store problem i saltvand, så længe promilleindholdet er over 12 promille....

  Det er meget få steder dette er tilfældet i Danmark og slet ikke noget som betyder noget i det store sammenhæng.

  Jeg citere lige professor Stig Markager om problematikken omkring fosfor og Bæredygtig Landbrugs gentagende postulater om fosfor og deres påvirkning af havmiljøet;

  Citat: "Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug (BL) postulerer, at det kun er fosfor, som er et problem, og da det ifølge dem primært tilføres med byspildevand, skulle dette argument frikende landbruget for ansvar for havets miljøproblemer.

  Argumentet er, at mangel på kvælstof automatisk vil kompenseres af kvælstoffiksering hos cyanobakterier (blågrønalger). Omvendt skulle – stadig ifølge BL – for meget kvælstof automatisk blive fjernet ved kvælstofånding. Begge påstande er forkerte.

  Cyanobakterier trives kun ved saltholdigheder under cirka 12 promille og findes derfor kun i Østersøen og i de allerinderste dele af fjordene. Med års mellemrum kan sydøstlige vinde drive masseforekomster op i Øresund og længere nordpå, men de vokser kun aktivt i Østersøen.".

  Ovenstående har jeg linket til hr Poul Vejby-Sørensen igen og igen, men BL, er åbenbart så fagligt tyndbenet, at han gerne påstår noget vås og vrøvl, som man gentagende gange er blevet belært om ikke er sandt.

  Den megen misinformation som PVS og BL igen og igen sender ud, er med til at undergrave BL´s troværdighed.

  Igen og igen, kontakter de politikerne, journalisterne mfl. med direkte usandheder i et lønligt håb om at fjerne fokus fra landbrugets udledning af kvælstof. Og dette til trods for, at de ganske udmærket ved, at de taler direkte usandt.

  Det er trist og det kan deres medlemmer ganske simpelt ikke være tjent med. Ej hellere politikerne, som gerne skulle fremstå fagligt godt klædt på til politiske beslutniger.

  Måske er det på tide, at BL finde sig nogle mere kompentente "eksperter".