Bæredygtigt Landbrug: Miljøministeriet vildleder befolkningen og politikerne

DEBAT: I Miljø- og Fødevareministeriets faktaark om målrettet regulering fremgår der fuldstændigt forkerte oplysninger. Konsekvensen er, at landbruget år efter år reguleres efter uegnede modeller, skriver Poul Vejby-Sørensen. 

Af Poul Vejby-Sørensen
Faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Miljøministeriet og det bagvedliggende system – det vil sige Miljøministeriet/ Miljøstyrelsen/ myndighedsbetjeningen – vildleder såvel politikerne som befolkningen.

Det er uacceptabelt, at et helt system baserer sig på falske oplysninger. Og det skaber store problemer, når ansvarlige politikere bliver fejlinformeret om spillereglerne for kvælstof og vandmiljø.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver som første punkt i et såkaldt ”faktaark” (om den nye målrettede regulering):

”Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet”.

Denne oplysning er fuldstændig forkert. Det er fake-fakta - også kaldet ”fup”, fordi EU intet kræver om kvælstof (se nedenfor).

Vandområdeplanernes indsatskrav
Derefter oplyser faktaarket følgende om vandområdeplanernes indsatskrav:

”Indsatsen frem mod 2021 er beskrevet i vandområdeplanerne. Frem mod 2021 skal der ske en reduktion af kvælstofudledningen til kystvand på cirka 7.000 ton samt ske forbedringer af grundvandstilstanden.

Cirka 3.500 ton kvælstofreduktion håndteres ved andre indsatser, herunder etablering af såkaldt kollektive virkemidler. Det vil sige vådområder, minivådområder og skovrejsning.

De resterende 3.500 ton kvælstofreduktion skal i perioden 2019-2021 håndteres gennem den målrettede regulering, hvor der på de enkelte bedrifter skal anvendes kvælstofreducerende virkemidler. Indsatsbehovet indfases med 1/3 årligt. Den målrettede regulering i 2019 skal derfor bidrage med kvælstofreduktion på 1.167 ton”.

Kollektiv misinformation  
Realiteten er, at EU intet kræver om, at ”der i Danmark frem mod 2027 skal ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning”.

Men alligevel spredes det usande budskab igen og igen af systemet.

Lige fra forskere og professorer ved Aarhus Universitet, som deltager i myndighedsbetjeningen, og til officielle faktaark på ministeriets hjemmeside.

Hvorfor skal vi år efter år udsættes for denne kollektive misinformation?

De indsatser, som nævnes i faktaarket, har intet med EU at gøre, men er udregnet efter de omdiskuterede danske kvælstofmodeller, som aldrig er blevet valideret, selv om de er blevet brugt til regulering af landbrugserhvervet gennem flere årtier.

Det er helt uhørt!

Der er gennem tre årtier rejst kritik af modellerne.

Men myndighederne har vendt det døve øre til kritikken og har endvidere ikke levet op til de mest basale forvaltningsmæssige krav om validering og konsekvensvurdering af indsatsen.

Sandheden forventes 
Nu har et internationalt evalueringspanel af topforskere så endnu en gang slået fast, at de danske modeller er uegnede til at regulere erhvervet efter.

Alligevel fortsætter systemet søvngængeragtigt ad samme spor. Det samme gør Folketingets miljøudvalg, der tilsyneladende ikke har opfattet den alvorlige situation (eller fortrænger de den?).

Det burde kunne forventes, at offentlige myndigheder holder sig til sandheden.

Det er grotesk, at såvel naturen og vandmiljøet som landbrugserhvervet på samme tid udsættes for mismanagement, fordi systemet fastholder et forkert modelgrundlag.

Forrige artikel Bonnesen: Ulvebestand skal holdes helt nede Bonnesen: Ulvebestand skal holdes helt nede Næste artikel KL: Danmark bør bestemme, hvor stor ulvebestanden skal være KL: Danmark bør bestemme, hvor stor ulvebestanden skal være
 • Anmeld

  Lars P. Sørensen · Rådgiver

  PVS- Faglig rådgiver?

  Fagligt tager PVS fuldstændig fejl Hele præmissen for den kritik PVS fremsætter er simpelthen forkert. Det er synd og skam, for havde man sat sig lidt bedre ind i tingene ville en dialog nok have større chancer, hvis altså det overhovedet er dialog BL og PVS ønsker?

  PVS skriver:
  "”Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet”.

  Denne oplysning er fuldstændig forkert. Det er fake-fakta - også kaldet ”fup”, fordi EU intet kræver om kvælstof (se nedenfor)."

  Altså, i følge vandrammedirektivet skal de målsatte vandområder være i god økologisk tilstand.
  For at finde ud af hvordan man skulle opnå god økologisk tilstand, rådførte politikerne sig med Aarhus Universitet der jo havde og har myndighedsbetjeningen på området., samt med DHI der er en uafhængig international rådgivnings- og forskningorganisation.
  DHI og AU beregnede i fællesskab at for at opnå god økologisk tilstand, så skulle vi ned på en udledning i omegnen af ca 42.000ton kvælstof om året, hvilket er det mål politikerne så sigter efter.
  Der er altså ikke nogen der er ført bag lyset, der er ikke noget snyd og bedrag og det ville så sandelig klæde BL og PVS hvis man lige forklarede hvorfor det universitet der har myndighedsbetjeningen samt en uafhængig rådgivende organisation med speciale i vandmiljø, ikke er klædt fagligt godt nok på til jobbet...!!?

  PVS skriver yderligere:

  "Nu har et internationalt evalueringspanel af topforskere så endnu en gang slået fast, at de danske modeller er uegnede til at regulere erhvervet efter."

  Lodret løgn!
  Det internationale panel roste netop den danske indsat, kaldte den for et forbillede i EU og gav DHI´s modeller mærkatet "state of the art"
  Også universitetsmiljøet, den sideløbende overvågninge, dialogen etc etc fik roser med.
  Der var selvfølgelig også kritik, men påstanden om at de danske modeller skulle være uegnede er simpelthen usand.
  Panelet pegede på nødvendigheden af en større indsats mod fosfor, men udelukkende en indsats i landbruget da det i følge panelet var der man kunne hente mest, fremfor feks i spildevand. I øvrigt understreger panelet at en inkludering af fosfor kun kunne lade sig gøre fordi modellerne og datagrundlaget er så godt som tilfældet er.
  Panelet peger også på endnu hårdere regulering i forhold til kvælstof i visse områder., igen i landbruget.

  De eneste med stort besvær når det gælder om at holde sig til sandheden, er tilsyneladende BL og PVS selv og man må altså kunne forvente et langt højere fagligt niveau end ovenstående indlæg fra PVS!

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  LPS skyder ved siden af

  Uanset Lars P. Sørensens lange citater, kommer han ingen vegne med sin kritik. Han kan ikke påvise, at EU skulle kræve, at Danmark frem mod 2027 skal reducere landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet. For det står ingen steder.

  Så fremhæver LPS DHI's modeller, som panelet ganske rigtigt betegnede som "state of the art". Panelet roste også flere andre ting bl.a. gode databaser. Men alt dette har jo begrænset værdi, så længe materialet ikke anvendes rigtigt.

  Endelig tager LPS sig den frihed at kalde det lodret løgn, at et internationalt evalueringspanel af topforskere endnu en gang slået fast, "at de danske modeller er uegnede til at regulere erhvervet efter."

  Vi lader panelet tale for sig selv:
  "Taking into account all aspects and associated problems, the Panel has the impression that the regionalised MAI (maximum allowable input) are not sufficiently reliable to serve as a basis for decision-making and planning of load reduction measures. Further, the MAI are only addressing nitrogen load reductions and leaving out the possibility of potentially managing water bodies via phosphorus load reduction".

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen · Rådgiver

  Cherry picking af værste skuffe PVS!!

  Det er korrekt at panelet har kritiseret dele af den danske indsats, men at modellerne skulle være uegnede til at regulere erhvervet efter er simpelthen usandt, hvilket i øvrigt heller ikke fremgår af det citat PVS bringer som "bevis"

  Her er præcis hvad panelet skriver om den danske indsats i panelets endelige konklusion:

  "The Water Framework Directive aims at restoring Good Ecological Status in surface waters in Europe. The Scientific Documentation Report proposes measures of nutrient load reduction to reach this Good Ecological Status in Danish transitional and coastal waters. The Panel fully endorses the importance attached to nutrient reductions as a
  necessary requirement to reach this Good Ecological Status and stresses the importance of nutrient conditions as a modulating factor interacting with any additional measures taken to improve the state of the system.

  In comparison with many other European countries, Denmark has excellent databases, models and scientific expertise as a basis for the implementation of the Water Framework Directive. The Panel was delighted to see that these resources have been mobilised to achieve a leading position at the European scale. The Panel was impressed by the openness and transparency of the interaction between government, researchers and stakeholders as well as by the high intellectual level of the discussions. This open exchange of ideas and opinions is a perfect basis for a further improvement of the scientific basis for the WFD implementation.

  The Panel has reviewed the choice of indicators and procedures, in the context of the WFD requirements and specifications, and found that the indicators, the methods to determine reference conditions and the methods to determine required actions were WFD compliant. The Danish implementation is based on either direct historical observation or model determination of reference conditions. Little or no uncontrollable “expert judgement” is involved. In that respect, the Danish models are attaining the highest possible standard of WFD implementation. "

  Der er stadig ting panelet mener vi kan gøre bedre og anderledes, men der på ingen måde tale om at de danske modeller diskvalificeres, slet ikke, hvilket fremgår tydeligt hvis man altså læser hele rapporten i rette sammenhæng...!

  http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Bilag_1_Evalueringsrapport_om_de_danske_kvaelstofmodeller__10._oktober_2017-2.pdf • Anmeld

  N Skovbo · Selvstændig

  Bæredygtig Landbrug er presset på faglig viden...

  Poul Vejby-Sørensen, som er faglig konsulent for Bæredygtig Landbrug, bevæger sig endnu engang ud på faglig "tynd is" og falder til yderst pinlige argumenter i debatten om den dårlige vandmiljø i Dk.

  Ud af de ialt 119 maritime vandområder i DK, er der kun 2 (to) områder der opfylder DKs forpligtigelse til at opnå God Økologisk Tilstand inden 2027.

  Ydermere fremgår det jvf. NOVANA, at udledningen af kvælstof er steget de sendte 4-5 år. Altså lige modsat det som DK har lovet EU jvf. Vandrammedirektivet.

  Vandmijøet har det yderst ringe og det er målbart.

  BL og PVS kæmper så en indædt kamp for, at deres medlemmer (landbruget) skal slippe for at stå på mål for deres andel af årsagen til det ringe vandmiljø.

  Det er dokumenterbart at landbruget står for den ubetingede største bidrag af den udledte kvælstof samt fosfor. Det er slet ikke til debat.

  Det er målt og det er registreret. Det er den internationale rapport 100 % enige i. Punktum.

  Det er derfor beskæmmende, at PVS igen og igen, finder små citater fra en lang rapport, som i langt overvejende grad blåstempler de danske målinger for, at dreje debatten ind på et andet spor. Nemlig fosfor.

  Det uagtet, at landbruget er den ubetingede største udleder af netop, fosfor.

  PVS har haft denne holdning siden Natur - og Lanbrugskommissionen blev nedsat, hvor han igen og igen blev belært af en lang række forskere med speciale i netop fosfor og kvælstof, at hans teorier ikke havde gang på jorden.

  Således er Poul Vejby-Sørensen i utallige sammenhænge blevet sat fagligt til "vægs" af dygtige forskere, som har høj specialiceret viden på området, hvad man på ingen måde kan tillægge PVS for.

  PVS har ikke undersøgt noget som helst, det er slåedes ikke hans uddanelse og det er slet ikke noget han har fagligt indsigt i til, at kunne debatere på dette her niveau.

  Hvor ville det være dejligt for en faglig og sober debat, at Bæredygtig Landbrug fandt sig en konsulent, som havde blot en lille smule faglig indsigt, så en vigtig snak om fremtidens miljøforhold ikke blev afsporet gang på gang.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Viel Geschrei und wenig Wolle

  At Lars P. Sørensen og N. Skovbo forfalder til larmende personangreb i stedet for saglig debat, er en gentagelse af tidligere diskussioner. Og det er overraskende, at Altinget ikke gør mere for at holde kammertonen. F.eks. ved at have "en voksen til stede", som kan styre festlighederne (moderator).

  Jeg hæfter mig imidlertid ved, at INTET af det, jeg har skrevet, er tilbagevist. Realiteten er fortsat:
  1) at EU intet kræver om, at ”der i Danmark frem mod 2027 skal ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning”, og at ministeriet derfor fejlinformerer i det nævnte faktaark, og
  2) at de internationale topforskere i evalueringspanelets hovedkonklusion leverer en skarp kritik af de danske kvælstofmodeller. Men kritikken er naturligvis pakket ind i høflige og formelle bemærkninger, som det nu en gang hører sig til i sådanne arbejder.

  På den baggrund finder jeg ikke basis for yderligere drøftelse, medmindre der kommer et sagligt indspil.

 • Anmeld

  N Skovbo · Selvstændig

  God kammertone.

  PVS anser de svar der er kommet på hans indlæg som personangreb. Det er som jeg ser det ingenlunde tilfældet.

  PVS er ansat som faglig konsulent for Bærredygtig Landbrug. Når han i den egenskab skriver direkte usandheder, som han prikker nøje ud af en sammenhæng via en seriøs evaluering, ja så får han svar på tiltale.

  Lars Peter Sørensen lister en lang række ting fra bemeldte evaluering, som helt og aldeles punkterer PVS pointe.

  At PVS så gennem måneder nu har skrevet utallige indlæg med samme falske pointe, indlæg som BL via deres presseafdeling, har fået placeret rundt om i danske medier, gør blot denne sag mere trist.

  På er tidspunkt i en anden debat, var sidste skud i debat-bøssen fra PVS , at man altid skal læse mellem linierne i en rapport for, at finde sandheden...... Sådan er det måske med indlæg fra BL og Poul Vejby-Sørensen, at vi læsere skal finde pointerne imellem linierne af deres indlæg også :-)

 • Anmeld

  Jørn Rasmussen · Miljøaktivist

  Poul Vejby-Sørensen har fuldstændig ret

  På vegne af landsforeningen Fair Spildevand har undertegnede rettet henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet. Den 12. februar svarer de følgende:

  "...Jeg skal -som aftalt i forbindelse med vores telefonsamtale den 29. januar 2018-nu også skriftligt oplyse, at den kvælstofreduktion,som skal ske med den målrettede regulering fra 2019, sker som led i indsatserne for at opnå om god tilstand i alle kystvande senest i 2027, jf. målene i vandrammedirektivet. Det er ikke EU-kommissionen, der fastsætter, hvor stor reduktionen skal være. Det er derimod det enkelte medlemsland, hvor kvælstofudledninger er en miljømæssig udfordring, der selv vurderer, hvor meget kvælstofudledningerne skal reduceres for at nå miljømålet. ..."

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen · Rådgiver

  Sagligheden tilbage, tak!

  Der er vist aldrig nogen der har påstået at det var EU der fastsatte målet om de 42.000t kvælstof i Danmark....!
  Selvfølgelig render EU ikke rundt og laver den slags målsætninger for hvert enkelt medlemsland. I EU fastsættes de overordnede spilleregler og det er så op til hvert land at finde ud af hvordan man opfylder kravene, i dette tilfælde god økologisk tilstand i de målsatte vandområder.

  I Danmark var det AU og DHI der fik til opgave at regne på hvad der skal til for at de kystnære områder kunne opfylde kravene og DHI og AU nåede altså frem til at vi bla. skulle sænke udledningen af kvælstof til ca 42.000 tons årligt. Det er helt basal viden og noget alle politikere er klar over. Der er ingen der er blevet ført bag lyset eller lignende.

  I forhold til den danske indsats på dette område skriver de udenlandske forskere således:

  "The Scientific Documentation Report proposes measures of
  nutrientload reduction to reach this Good Ecological
  Status in Danish transitional and coastal
  waters. The Panel fully endorses the importance attached to
  nutrient reductions as a necessary requirement to reach
  this Good Ecological Status and stresses the importance
  of nutrient conditions as a modulating factor interacting with any additional measures taken to improve the state of the system."

  Forskerne er altså 100% enige i forhold til den danske indsats og den dokumentation der ligger bag og understreger desuden vigtigheden af at nedbringe udledningen.

  Det er simpelthen usandt når PVS forsøger at overbevise folk om det modsatte..!


 • Anmeld

  Jørn Rasmussen · Miljøaktivist

  Cherry picking af værste skuffe

  Et godt eksempel på "Cherry picking af værste skuffe"

  "The Scientific Documentation Report proposes measures of
  nutrientload reduction to reach this Good Ecological
  Status in Danish transitional and coastal
  waters. The Panel fully endorses the importance attached to
  nutrient reductions as a necessary requirement to reach
  this Good Ecological Status and stresses the importance
  of nutrient conditions as a modulating factor interacting with any additional measures taken to improve the state of the system."

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen · Rådgiver

  Jørn Rasmussen???

  Hvis man skal fremsætte påstande om cherry picking, så er det en god ide at komme med et bud på i hvilken sammenhæng teksten så skal forståes, i stedet for, som du har gjort, blot at copy/paste mit citat ;-)

  Jeg citerer direkte fra konklusionen af rapporten, men gennemgår den da gladeligt med dig ord for ord hvis der er noget du, og andre, ikke forstår....
  Det lader dog bare til at dit ærinde her, som så ofte før, er at afspore en eventuel debat og fuldstændig undlade at kommentere på det faglige indhold. Det er ikke produktivt og vidner ikke om en lyst til reel debat.

  Her er link til evalueringsrapporten, så kan folk selv læse præcis hvad panelet skriver :-)
  https://lookaside.fbsbx.com/file/Evalueringsrapport%20om%20de%20danske%20kv%C3%A6lstofmodeller.pdf?token=AWyhkEXkBoPYfe5JKtyJMvIFpR3FvsUf6qY9KKhnDEl0ITLejNTZaCrExYTY6t-p9R7aKIvabOqOVvoylw3sGzEqObkjcwmAEAvR_yG5hCwFSEle47Rcio6Iy4OzlQvrY4POOwL0AGxDaQCzSUrDZafF

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Ved LPS, hvad saglighed er?

  Under overskriften, "Sagligheden tilbage, tak!" skriver LPS: "I Danmark var det AU og DHI der fik til opgave at regne på hvad der skal til for at de kystnære områder kunne opfylde kravene og DHI og AU nåede altså frem til at vi bla. skulle sænke udledningen af kvælstof til ca 42.000 tons årligt. Det er helt basal viden og noget alle politikere er klar over. Der er ingen der er blevet ført bag lyset eller lignende."

  Hvordan kan han så forsvare, at Miljøministeriet skriver, at det er EU, der stiller krav om en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet?

  LPS' henviser til dette citat:
  "The Scientific Documentation Report proposes measures of
  nutrient load reduction to reach this Good Ecological
  Status in Danish transitional and coastal
  waters. The Panel fully endorses the importance attached to
  nutrient reductions as a necessary requirement to reach
  this Good Ecological Status and stresses the importance
  of nutrient conditions as a modulating factor interacting with any additional measures taken to improve the state of the system."

  Her fortælles jo intet, som ikke de fleste er enige i. Næringsstofudledningen bør begrænses. Her menes i høj grad fosfor.
  Læg mærke til, at citatet siger intet specifikt om kvælstof. Det taler om "næringsstoffer". Det omfatter de ødelæggende fosforudledninger fra dårligt fungerende renseanlæg, som er skyld i den "kvælstofbegrænsning" i fjordene, som "symptombehandles" af AU.

  Det er jo det, der er hele miseren.

  Så hvis nogen taler "usandt", er det ikke mig.

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen · Rådgiver

  Til PVS

  "Hvordan kan han så forsvare, at Miljøministeriet skriver, at det er EU, der stiller krav om en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet?"
  Kravet fra EU er at vi skal opnå god økologisk tilstand.
  Måden hvorpå vi opnår denne tilstand er ved at sænke udledningen af næringsstoffer. Hvor meget er noget vi selv(AU og DHI) har regnet på.
  Så det er fuldstændig korrekt at det er krav fra EU der gør at vi er nød til at sænke landbrugets udledning, da denne udledning er suverænt den største bidragsyder vi har!

  PVS har tilsyneladende misforstået hvad "The Scientific Documentation Report" egentlig er...!
  Den rapport er jo de danske forskeres dokumentation bag kravene om sænkning af P og N.
  Så når de internationale forskere bakker 100% op om denne dokumentation, så bakker de jo dermed 100% op om den danske indsats, hvilket yderligere understreges længere nede i konklusionen med følgende ord:

  "In view of the large efforts in the past to remove P load from point sources, the Panel endorses the emphasis placed in the Scientific Documentation Report on reducing N loads from diffuse sources."

  På dansk betyder det at man er enig i dokumentationen bag kravene til mindre udledning af N fra diffuse kiler, altså landbruget!
  Den tekst kan man simpelthen ikke misforstå!

  Så NEJ PVS, der menes ikke i høj grad fosfor og når talen falder på netop sænkning i udledningen af fosfor skriver forskerne således:

  "the Panel acknowledges that great efforts have already been made to reduce the P load from urban waste waters, and that little gain has to be expected from intensifying those efforts, following the law of
  diminishing returns. However, any innovative approach to reducing remaining P loads, including the P load from agriculture, could significantly enlarge the portfolio of potential measures"

  Altså, der er meget lidt at hente når det gælder spildevand, men man hilser enhver sænkning velkommen, incl udledning fra landbruget.

  Så jo PVS, du taler i den grad usandt, både i forhold til enkelte dele af rapporten, i forhold til din påstand om udledninger fra renseanlæg, men også i forhold til når du skriver således i dit indlæg:

  "Nu har et internationalt evalueringspanel af topforskere så endnu en gang slået fast, at de danske modeller er uegnede til at regulere erhvervet efter."

  Det er usandt, der bliver på intet tidspunkt i den nævnte rapport skrevet at de danske modeller er uegnede..!
  Der er punkter hvor modellerne, i følge forskerne, burde udbygges, da der er grundlag for at gøre modellerne endnu bedre, men det gør på ingen måde eksisterende modeller uegnede..!

  Lad os få fakta tilbage som udgangpunkt i debatten i stedet for denne strøm af misinformation som PVS og BL tilsyneladende står for..!

 • Anmeld

  Jørn Rasmussen · Miljøaktivist

  Danske universitetsforskere, skaber splid og ufred!

  "Kravet fra EU er at vi skal opnå god økologisk tilstand.
  Måden hvorpå vi opnår denne tilstand er ved at sænke udledningen af næringsstoffer. Hvor meget er noget vi selv(AU og DHI) har regnet på.
  Så det er fuldstændig korrekt at det er krav fra EU der gør at vi er nød til at sænke landbrugets udledning, da denne udledning er suverænt den største bidragsyder vi har! "

  Det eneste EU siger er, at vi skal opnå god økologisk tilstand.

  "Måden hvorpå vi opnår denne tilstand er ved at sænke udledningen af næringsstoffer"

  Det er en dansk opfindelse.
  Fisk - herunder ørreder - kan ikke leve af ingenting. Det håber jeg at vi er enige om.
  Hvis blot næringsstofferne er rigtig sammensat er det basis for en sund fødekæde til vores konsum - og sportsfisk.

  Og ikke mindst lystfiskere bør vide at der går 1.000 kg alger til et kilo sportsfisk. Så der er et stort potentiale i at ændre opfattelsen af, at næringstoffer ikke absolut er negativt.

  Bønder og lystfiskere har rigtig mange fælles interesser. Det er danske universitetsforskere, der i deres fejlfortolkninger, hvilende på modelberegninger, der skaber splid og ufred!

 • Anmeld

  Lars Peter Sørensen · Rådgiver

  Jørn Rasmussen???

  "Det er en dansk opfindelse.
  Fisk - herunder ørreder - kan ikke leve af ingenting."

  Dansk opfindelse? Over alt i europa nedbringer man tilførslen af næringsstoffer, selvfølgelig med de forskelle der nu engang er landene imellem.
  I øvrigt er dokumentationen bag de danske reduktionsmål blevet gennemgået af et panel af internationale eksperter på området, og de bakker altså 100% op om den danske dokumentation og om den danske indsats...!
  Resten af Jørn Rasmussens indlæg er det rene nonsens og har ingen som helst relevans i forhold til ovenstående indlæg eller debatten i øvrigt. Selvfølgelig er der brug for næringsstoffer, men det er på ingen måde det samme som at jo flere næringsstoffer jo bedre......
  Hvis ikke danske universitetsforskere skal stå for overvågningen af vores miljø, hvem skal så? Og nej de skaber ikke splid, men fremlægger fuldt dokumenteret data, som politikerne så kan håndtere som man nu engang ønsker.
  EU kræver god økologisk tilstand, og tak for det, hvis ikke Jørn Rasmussen, PVS og resten af slænget mener de absolut bedste danske forskere på området kan vurdere hvordan vi opnår god økologisk tilstand, hvem kan så?

 • Anmeld

  Jørn Rasmussen · Miljøaktivist

  Tvivlens nådegave

  LPS
  Du indrømmer at der er brug for næringstoffer til alger og dermed til fødekæden i havet. Synes du ikke selv det kunne være interessant at få dette forhold nærmere undersøgt.

  Pladen der har kørt i flere årtier fra blandt andet biologer. At alle næringstoffer danner algevækst som efterfølgende falder til bunds og forbruger ilt under nedbrydning.

  Tænk på mange naturudsendelser fra havmiljøet viser at fisk og hvaler flokkes i de dele af verdenshavene hvor de mest næringsrige tilstande findes.

  Måtte flere hardlinere indenfor de selvudnævnte miljøorganisationer blive velsignet med tvivlens nådegave. Det kunne måske føre til flere frugtbare dialoger.

  NB. Dit tidligere citatklip kunne misforstås. Jeg skrev
  "Måden hvorpå vi opnår denne tilstand er ved at sænke udledningen af næringsstoffer" Det er en dansk opfindelse.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Er vi ved at have den tunge ende med?

  Hvis nogen stadig skulle være i tvivl, så kan det oplyses, at Miljø- og Fødevareministeriets departement svaret følgende:

  "Det er korrekt forstået, at det ikke fremgår af vandrammedirektivets bestemmelser, at Danmark skal reducere udledningerne af kvælstof".

 • Anmeld

  N Skovbo · Selvstlndig

  Misforståelse

  EU siger ifb med Vandramnedirektivet intet om hvordan nationalstaterne skal opnå god økologisk tilstand i deres land. Der er i princippet frit valg på alle hylder. Landene skal ad politisk vej arbejde med “indsatsområder”. I Dk er det politisk bestemt at man bla. Graver vandløb fri fra rørllgning. Udlægger grus og sten. Genslyngning osv. Det er for vandløb. Det salte miljø er påvirker af alt for meget kvælstof. Derfor er indsatsområdet her reduktion af N. Nationalstaterne skal være i hus med god økologisk tilstand i 2027. Pt er kun 2 ud af 111 områder ok. Svaret fra styrelsen viser med 100 % sikkerhed ovenstående men Poul Vejlby-Sørensen plukker kun en lille sætning ud. Det er uforskammet og utroværdigt.