Poul Vejby-Sørensen (77)

Ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug, fhv. sekretariatschef, Tolvmandsforeningerne
Uddannet: cand.agro. (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1970)
Fødested: Søften, Hinnerup

20. april 1945 Hjemmeside