DN: Vandmiljøet lider under algeopblomstring og iltsvind

DEBAT: Så længe vandmiljøet er plaget af iltsvind og algeopblomstring, skal der skal gøres en større indsats for at mindske udledningen af kvælstof, skriver Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening. 

Af Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Tallene for kvælstofudledningen i 2016, der var første år med landbrugspakken, er netop offentliggjort. 

At udledningen er faldet i forhold til det alt for høje niveau i 2015, er ikke nogen overraskelse, men det er alt for tidligt at konkludere, hvilken effekt landbrugspakken får på udledningen af kvælstof.

Dels var de øgede kvælstofnormer ikke fuldt indfaset i 2016, og det vil tage flere år, før vi ser den øgede udvaskning, som større kvælstofmængder uvægerligt vil give.

Så man kan på ingen måde frikende landbrugspakken og afblæse de såkaldte dommedagsprofetier, som DN fra flere sider bliver beskyldt for.

Der er kommet flere alger og udbredt iltsvind
Desuden ved vi, at naturen ikke læser NOVANA-rapporter, den reagerer på de forskellige presfakturer og klimaforhold, den bliver udsat for.

Og her ser det unægtelig ikke for godt ud, viser den i januar offentliggjorte rapport over havmiljøet.

Her ses en stigende koncentration af alger i vores farvande de seneste tre år, ligesom sigtedybden er forringet.

Med hensyn til iltsvind var der i 2016 udbredt iltsvind i Bælterne og i Limfjorden især som følge af de store kvælstofudledninger i 2015.

Desværre var der også usædvanligt meget iltsvind i 2017, hvor især Lillebælt var hårdt ramt.

Det bemærkelsesværdige er, at dette skete i en blæsende og kølig sommer, som normalt ikke vil forårsage iltsvind.

Vandmiljøet balancerer på en knivsæg
De seneste års forringelse af miljøparametrene for vandmiljøet viser desværre, at det konstant balancerer på en knivsæg og er meget langt fra at være i en tilstand, hvor en bare hæderlig sommer ikke vil betyde algesuppe og fiskedød.

Nu er vi så i en situation, hvor vi i 2017 har fået fuld indfasning af de højere gødningsnormer.

Oven i dette har vi stadig en udledning, der ligger 20.000 tons over det, der skal til, for at vi kan nå en god økologisk tilstand i vores fjorde og kystvande.

Og endelig har vi lige overstået en meget våd vinter, som, alle ved, giver ekstra meget udledning af kvælstof.

Der er derfor lagt i kakkelovnen til en stor opblomstring af alger i dette forår. Og hvis det bliver efterfulgt af en solrig, varm og vindstille sommer, kan det desværre risikere at ende i massive iltsvind.

Så selvom vi alle ønsker os en god sommer i Danmark, må vi desværre, på vandmiljøets vegne, håbe på det modsatte.

For der er ingen farce i iltsvind, derimod er dele af landbrugslobbyens benægtelse af problemernes omfang en direkte tragedie.

Forrige artikel L&F: Afskaf pesticidafgiften inden miljøet betaler prisen L&F: Afskaf pesticidafgiften inden miljøet betaler prisen Næste artikel S: Venstre bør lytte, når Lunde slår fast, at pesticidafgiften virker S: Venstre bør lytte, når Lunde slår fast, at pesticidafgiften virker