S: Har Vermund drukket af planteværns­beholderen?

DEBAT: Efter fire år med blå landbrugspolitik kan man med rette spørge: Kan det blive mere sort? Det beviser Pernille Vermund (NB), som når et nyt kulsort lavpunkt for blå blok, mener socialdemokrat.

Af Christian Rabjerg Madsen (S)
Finansordfører

Jeg har hørt meget sort snak fra blå blok de sidste fire år. Men Pernille Vermund fra Nye Borgerlige tager alligevel prisen.

Vermund mener i et interview i Altinget, at det er for galt, at man kalder de sprøjtegifte, som landbruget anvender, for pesticider. Hun mener, at det kunne give det indtryk, at pesticider er giftige.

Hun kalder i stedet sprøjtegiftene for planteværn. Og så er der, må man forstå, ikke længere grund til bekymring.

Jeg vil anbefale Pernille Vermund at slå pesticider op i en betydningsordbog. Et af de første ord, som man møder, er "giftstof". Det står der ikke for sjov. Det står der, fordi pesticider er gift – og det er i øvrigt derfor, at vi skal føre stram kontrol med, at det ikke ender i grundvandet.

I samme åndedrag foreslår Vermund at sætte pesticidafgiften (det hedder den) ned. Vermund siger, at "sandsynligheden for, at man bruger for meget planteværn, er meget lille. De fleste vil nok lægge sig der, hvor det virker, som om det er det rigtige og det fornuftige".

Et postulat af trumpske dimensioner, når en ny analyse af pesticidafgiften, lavet under den borgerlige regering, sort på hvidt konkluderer, at den nedbringer brugen af pesticider.

Miljøet vil betale en ufattelig høj pris
I det hele taget får man det indtryk, at Vermund mener, at hvis vi blot befrier landbruget for regler, så vil alt blive godt. Markedskræfterne vil løse problemer med kvælstof i fjordene, nitrat i grundvandet og CO2 i atmosfæren.

Her bliver jeg simpelthen i tvivl om, hvorvidt Vermund selv tror på det, hun siger. Så langt ude er det.

I hvert fald viser al tilgængelig viden noget andet. Nemlig at det er en fornuftig regulering af erhvervet, der har ført til, at det på mange stræk går den rigtige vej i forhold til dansk landbrugs negative påvirkning af miljø og klima. Der er fortsat et stykke vej, men tendensen er klar.

I det hele taget vil jeg hverken håbe for klima, miljø eller landbrug, at Nye Borgerlige får magt, som de har agt.

For det første står det efter af have læst Vermunds udtalelser klart, at klima og miljø – og dermed vores sundhed og velbefindende – i så fald vil betale en ufattelig høj pris.

For det andet ville dansk landbrug miste den førerposition, der er konsekvensen af, at det omkringlæggende samfund ofte i samarbejde med netop landbruget har stillet fornuftige krav til produktionen.

Vermunds gakgak løser ikke udfordringer
Dansk landbrug er et af de mest effektive og klimabevidste i verden. Det kan vi være stolte af. Og det hænger selvfølgelig sammen med de krav, der politisk er blevet stillet. Kravene har skabt resultater, der nu er blevet en konkurrencefordel.

Danmark kan som et af de eneste lande i verden for eksempel eksportere svinekød til Kina, der med sine 1,3 milliarder indbyggere er verdens potentielt største marked. En direkte konsekvens af vores fødevaresikkerhed – altså vores love og regler på området.

Der er fortsat udfordringer i landbruget, ikke mindst på klimaområdet, som vi skal løse. Det vil sikkert give anledning til debat mellem Christiansborg og landbruget. Mellem rød og blå i folketinget.

Jeg er forhåbningsfuld i forhold til, at vi i samarbejde kan skabe resultater. Et er sikkert. Vermunds verdensfjerne laissez faire-liberalistiske gakgak løser hverken det ene eller andet.

Hverken hvad angår klima, miljø eller landbrug.

Forrige artikel Professor emeritus til regeringen: Få styr på retningslinjer for bemanding af politiske sekretariater Professor emeritus til regeringen: Få styr på retningslinjer for bemanding af politiske sekretariater Næste artikel Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar