Socialdemokratiet: DF er villig brik i Storbritanniens Brexit-gamble

REPLIK: Det er langt fra uden omkostninger, hvis lande vil forlade EU. Hverken DF eller medlemslande skal kunne forvente favorable aftaler, hvis de ikke vil være del af fællesskabet, mener EU-ordfører Peter Hummelgaard (S).

Af Peter Hummelgaard
EU-ordfører i Socialdemokratiet

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, risikerer at sætte Danmarks indflydelse over styr, når han opfordrer den danske regering til at bryde med de øvrige EU-lande i forbindelse med de igangværende Brexit-forhandlinger.

I et indlæg i Altinget (22. august) erklærer han sig enig med den britiske handelsminister, Liam Fox, i, at det er EU-Kommissionens ”uforsonlige og ufremkommelige tilgang til forhandlingerne”, som er årsag til, at vi risikerer at stå uden en aftale, når briterne næste år forlader EU.

Jeg er bestemt ikke nogen ukritisk beundrer af den nuværende EU-Kommission. Men det er nu engang briterne, der har truffet en beslutning, de ikke kunne overskue konsekvenserne af.

Dansk Folkeparti agerer som brik i magtspil
Foreløbig har de brugt to år på at diskutere med sig selv, hvad det egentlig er for en fremtid, de selv forestiller sig. Derfor er det noget besynderligt, at Kristensen Berth så ensidigt køber den britiske version af begivenhedernes gang.

Det ligner lidt for meget, at Kristensen Berth bare har bestemt sig for at være imod EU-Kommissionen, fordi det nu engang altid er det lette standpunkt for en EU-modstander.

Udtalelsen fra Kristensen Berth viser desværre, at Dansk Folkeparti er parat til at optræde som en villig brik i det spil, som Storbritannien i øjeblikket kører over for EU-landene.

Et spil, der grundlæggende handler om at spille EU-landene ud mod hinanden og svække den fælles forhandlingsfront. Den slags har sjældent gjort muligheden for at lande en god aftale større.

Det har Danmark absolut ingen interesse i. Det giver ikke Danmark bedre kort på hånden. Og det øger heller ikke sandsynligheden for at få en solid Brexit-aftale i stand.

Nødvendigt med konsekvenser for at melde sig ud
Jeg er mindst lige så optaget som Kristensen Berth af, at der kommer en god aftale med briterne. Det er afgørende for dansk eksport og danske arbejdspladser. Men løsningen er ikke at gå solo og bryde med de andre EU-lande ved at tage entydigt parti for briterne.

Vi må stå fast på, at det nu engang er briterne, der har truffet beslutningen om at forlade EU. Og at man ikke både kan melde sig ud af et forpligtende fællesskab og samtidig insistere på at fastholde de privilegier, der følger af at være en del af fællesskabet.

Måske er det netop det, der er forklaringen på Kristensen Berths forsvar for briterne. For indtil nu har Dansk Folkeparti fremstillet det som omkostningsfrit for Danmark at holde en afstemning i stil med den britiske.

Derfor er det selvfølgelig også hårdt at skulle erkende, at det kan have konsekvenser, når man beslutter at melde sig ud af fællesskabet.

Forrige artikel Økonom: Djøf’ernes kontrolmonster æder snart al velfærden Økonom: Djøf’ernes kontrolmonster æder snart al velfærden Næste artikel Forfatter om udflytning: Selv topembedsmænd ved ikke, hvad meningen er Forfatter om udflytning: Selv topembedsmænd ved ikke, hvad meningen er