Støjberg efter CNN-indslag: Jo, vi kan tage smykker

STRAMNING: Efter Venstres politiske ordfører i sidste uge fortalte CNN, at Danmark ikke vil tage flygtninges smykker, står Inger Støjberg fast: Det er en mulighed.

Placeholder image
Foto: Nikolai Linares/Scanpix

Det vakte opsigt, da Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, i sidste uge tonede frem på CNN for at forsvare den danske regerings udlændingestramninger. Særligt forslaget om at beslaglægge smykker og værdigenstande fyldte i interviewet.

Her slog Jakob Ellemann-Jensen fast, at regeringen ikke har i sinde at hive smykkerne af flygtninge.

”Nej, vi kommer ikke til at tage smykker fra folk. Det er vanvittigt. Det ville vi aldrig gøre,” sagde han til tv-værten Christiane Amanpour.

Støjberg: Vi kan tage smykker
Ordlyden er dog en anden i et nyt skriftligt svar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Radikales integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen. Den radikale ordfører har på baggrund af CNN-interviewet spurgt Støjberg, om hun kan garantere, at de danske myndigheder aldrig under nogen omstændigheder vil tage smykker fra flygtninge.

”Med hensyn til andre genstande (der ikke har affektionsværdi, red.) vil de kunne tages i bevaring, hvis de er af større økonomisk værdi. Ændringsforslaget indebærer her, at der fastsættes en værdigrænse, således at alene genstande med en værdi på over 10.000 kr. kan tages i bevaring,” skriver Inger Støjberg.

Hun noterer samtidig, at regeringen har ændret forslaget, så vielsesringe og andre genstande med affektionsværdig alligevel ikke skal kunne beslaglægges.

R: Støjberg underkender ordfører
Radikales integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen mener ikke, at Inger Støjberg svarer på hendes spørgsmål, om ministeren selv er enig med Jakob Ellemann-Jensen i, at det er "outrageous" at tage smykker fra flygtninge. 

"Men jeg læser det som en underkendelse af den linje, som Jakob Ellemann-Jensen havde på CNN," siger Sofie Carsten Nielsen. 

"Jeg har stor sympati for Jakob Ellemann-Jensen, og jeg kan godt forstå, at han gerne vil stå og fortælle verden, at Danmark ikke tager flygtninges smykker," siger hun og peger samtidig på, at Inger Støjbergs svar viser det modsatte.

Hun mener, at regeringens forslag i højere grad er symbolpolitik end realpolitik, da beslaglæggelse af værdigenstande formentlig ikke bliver hverdagskost. 

"Men skaden er sket. Det handler om at sende signal til flygtninge om, at i Danmark bliver du rippet for værdi og samtidig stå på CNN og sige, at Danmark er et dejligt land. Men man kan jo ikke kommunikere to ting på en gang."

Stramninger til debat
Det såkaldte smykkeforslag er en del af de udlændingestramninger, der torsdag blev andenbehandlet i Folketingssalen. Her havde Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF stillet et ændringsforslag. Forslaget gik på, at uledsagede flygtningebørn skulle have have lov at bo udenfor asylcentrene, hvis de for eksempel havde et familiemedlem eller bekendt, de kunne bo hos.

I dag skal flygtningebørn bo på asylcenteret i seks måneder, før de kan komme ud og bo et andet sted. Og det er forfejlet, mener Sofie Carsten Nielsen, der tog ordet inden det røde forslag skulle til afstemning. 

”Det giver da ingen mening, hvis de har en onkel udenfor asylcenteret, der gerne vil tage imod. Og jeg ville sådan håbe, at der var et flertal i Folketinget, som kunne se, at lige denne del ikke giver mening for nogen af os. I kan argumentere for alt det andet, men det her er børn, der er kommet hertil og sidder på asylcentret, men som har mulighed for at blive indkvarteret privat hos familie, og det vil vi ikke tillade,” sagde Sofie Carsten Nielsen til sine folketingskolleger inden afstemningen om ændringsforslaget.

Forslaget endte med at blive forkastet.

Udlændingestramningerne, der på folketingssprog går under navnet L87, bliver efter alt at dømme vedtaget på tirsdag, hvor lovforslaget skal til afstemning.

Dokumentation

Lovforslagets udlændingestramninger

Regeringens udlændingestramninger, der forventes at blive vedtaget tirsdag, indeholder en række lovændringer, blandt andet følgende:

1) Perioden for adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse udskydes fra et til tre år.

2 )Den tidsmæssige betingelse for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes til som udgangspunkt 6 års lovligt ophold for alle udlændinge, som desuden skal opfylde en række skærpede, grundlæggende betingelser.

3) Alle udlændinge skal opfylde yderligere to ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

4) Den særlig lempelige adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse for flygtninge m.fl. afskaffes.

5) Der indføres hjemmel til, at politiet kan visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold med videre.

6) Perioden, hvor asylansøgere, der har tilstrækkelige midler hertil, kan pålægges at dække udgifterne til deres og deres families underhold, forlænges.

7) Størrelsen af de kontante ydelser, der udbetales til asylansøgere, nedsættes med 10 procent.

8) Asylansøgeres adgang til indkvartering i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentre afskaffes.

9) Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres, så der indføres et kriterium om integrationspotentiale.

10) Reglerne om inddragelse af en flygtnings opholdstilladelse på grund af ferie eller andet korterevarende ophold i hjemlandet skærpes.

11) Der indføres gebyrer på familiesammenføringsområdet og for ansøgning om permanent opholdstilladelse fra flygtninge med flere.


Omtalte personer

Inger Støjberg

Partistifter, Danmarksdemokraterne, fhv. udlændinge- og integrationsminister, næstformand (V) og MF (V og løsgænger)
MBA (Aalborg Uni. 2013)

Sofie Carsten Nielsen

Politisk leder (R), MF
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2002), MA i europæisk politik og administration (Brügge, Belgien, 2001)

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser