”Vi kan blive skudt på det her”: Bag ministeriernes mure i dagene op til nedlukningen af Danmark

Mens dagene op til den historiske nedlukning af Danmark virkede rolige set udefra, var der usikkerhed, diskussioner, overarbejde, natlige mails og magtkampe inden for i embedsværket, som knoklede på højtryk. På årsdagen for nedlukningen ser vi tilbage på, hvad der skete – især bag kulisserne - i de afgørende uger og dage.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

5. januar

Mette Frederiksen er til Radikales nytårsstævne i Nyborg, hvor hun debatterer tidens store politiske spørgsmål: Klima, udligning og politi, med Morten Østergaard og Jakob Ellemann-Jensen. ”Jeg kører hjem optimistisk,” skriver hun på Facebook.

Samme dag udsender verdenssundhedsorganisationen WHO en kort pressemeddelelse om 44 tilfælde af lungebetændelse med ukendt årsag i den kinesiske by Wuhan. Tv 2 og Berlingske omtaler som de eneste danske medier nyheden. TV 2 kalder den nye sygdom for ”Wuhan lungebetændelse”.

13. januar

Statsministeren står skulder ved skulder med sine 19 ministre på et gruppebillede fra årets første regeringsseminar, hvor de drøfter, hvad regeringen skal bruge sin tid og sine kræfter på i 2020. Det skal især handle om anbringelser af udsatte børn, skriver Mette Frederiksen i teksten til billedet, hvor Magnus Heunicke og Mogens Jensen rager op lige bag hende.

Samme dag møder Statsministeriets nye departementschef ind til sin første arbejdsdag: 46-årige Barbara Bertelsen kommer fra en stilling som departementschef i Justitsministeriet. Hun glæder sig ”til at tage fat på de mange vigtige opgaver”.

I skulle bare vide, at om meget meget kort tid, få timer, så vil jeres og mit og vores alle sammens liv være forandret.

Mette Frederiksen (S)
Om timerne før nedlukningen 11. marts

21. januar

Sundhedsstyrelsen begynder at holde daglige møder i den interne ”kriseledelse” om det, som har vist sig at være ”en ny coronavirus”.

Statsministeriet begynder at røre på sig.

Barbara Bertelsen beder i en mail sine folk om at bestille en redegørelse for det danske krisestyrings-setup hos kollegerne i Sundheds- og Ældreministeriet.

Bertelsen vil gerne vide, hvordan setuppet er både i forhold til at følge udviklingen i den aktuelle virus  og i tilfælde af risiko for en alvorlig pandemi, ”som kan udvikle sig lynhurtigt både i udbredelse og mutation/farlighed,” som hun skriver. Hun linker samtidig til en nyhedsartikel med overskriften ”Ny dødelig virus spreder sig til USA”.

22. januar

Statens Serum Institut holder sit første ”interne nCov udbrudsmøde”. 

Sundhedsstyrelsen skriver i en nyhedsopdatering, at den ”vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark, men følger situationen nøje”.
Statsministeren rejser selv ud af landet. Til Jerusalem sammen med sin kæreste Bo for at fejre 75-året for befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz.

23. januar

Der er forskel på, hvordan de to centrale sundhedsaktører kommunikerer til offentligheden om den nye virus. Og det bliver bemærket længere oppe i systemet.

Sundhedsstyrelsens hovedprioritet er på dette tidspunkt at ”forebygge panik og skabe ro i Danmark”, og styrelsen er derfor bekymret for, at Statens Serum Institut taler sygdommen op.

Departementschefen i Sundheds- og Ældreministeriet, Per Okkels, beder de to direktører Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut om at stramme op på den eksterne kommunikation, som ”ser lidt forvirrende ud”.

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Daværende departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet Per Okkels. (Arkiv)

I Statsministeriet får Barbara Bertelsen det efterspurgte notat om krise-setuppet. Statsministeriet konstaterer i en intern notits til notatet, at ”der vurderes ikke for nuværende at være en rolle for Statsministeriet eller statsministeren i håndteringen af sagen”.

24. januar

Coronavirus kommer officielt til Europa, da Frankrig konstaterer tre smittetilfælde.

Seruminstituttet melder, at risikoen for smitte i Danmark stadig er meget lav.

27. januar

En patient bliver indlagt på hospital i Skejby med mistanke om ny coronavirus.

28. januar

Indlæggelsen i Skejby gør sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bekymret. Han nævner det på Facebook næst efter et opslag om, at han har fødselsdag.

Ved dagens møde i kriseledelsen konstaterer Søren Brostrøm og kompagni, at situationen er eskaleret politisk på grund af ”suspekt tilfælde i Skejby, der har ministerens opmærksomhed”. Det viser sig senere, at patienten i Skejby ikke er smittet med corona.

Der er fortsat lidt bøvl med at holde Sundhedsstyrelsen og seruminstituttet på samme kommunikationslinje. Styrelsen er frustreret over ukoordinerede udmeldinger i pressen fra Statens Serum Institut. Minister Magnus Heunicke meddeler, at han fremover vil orienteres om kommunikationen til offentligheden.

Håb er ikke en strategi.

Fra Mette Frederiksens talepapir ved møde

30. januar

Der er nu mere end 7000 smittede i Kina, og WHO erklærer, at der er tale om en folkesundhedsmæssig krise af international betydning.

”Vi er heldigvis på forkant med situationen her i Danmark. Vores beredskab er på plads, og alle ved, hvad de skal gøre,” siger Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Politisk er coronavirus endnu ikke et emne udadtil. På Facebook er Mette Frederiksen optaget af regeringens nye forslag til en udligningsreform.

Men på de indre linjer er hendes departementschef i høj grad indpisker i forberedelsen af coronasituationen.

31. januar

I Rom bliver kinesiske turister testet positive for covid-19.

Samtidig står Danmark over for at skulle tage imod danskere, der bliver hentet hjem fra den smitteramte provins i Kina.

I Statsministeriet mailer departementschefen en artikel til ledende embedsmænd i huset. Hun er bekymret over nye oplysninger om virussen.

”Som det fremgår af denne artikel fra et anerkendt fagtidsskrift, ser det åbenbart ud som om, at personer, der ingen symptomer fremviser, kan smitte andre. Kombineret med oplysningerne om 14 dages inkubationstid, har vi en lidt bøvlet situation ift containment,” skriver Barbara Bertelsen i mailen.

Hun vil gerne have uddybet fra Sundhedsministeriet, hvad man konkret vil gøre for at undgå smitte fra de hjemrejsende danskere.

Vi bliver nødt til at give dem alt.

Per Okkels
Departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, i mail til Søren Brostrøm

Samme fredag drøfter Søren Brostrøm og Kåre Mølbak kort over mail, hvordan sygdommen skal forstås.

Mølbak begynder at rokke ved opfattelsen af, at sygdommen skal ses som værende i kategori med mers og sars, og at strategien skal være at inddæmme smitten, så den slet ikke kommer ud i samfundet. Han mener, at de i stedet bør forberede det politiske system på et scenarie, hvor smitten spreder sig i stil med pandemisk influenza. Og hvor opgaven bliver at forsinke smittespredningen.

Brostrøm er ikke nødvendigvis helt enig i, at det er nu, strategien skal lægges om.

3. februar

Der bliver holdt ekstraordinært møde i Statsministeriet om coronavirus med højtstående embedsmænd fra ministerierne, og både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut er også med.

Statsministeriet er stærkt optaget af sagen og erfaringerne fra andre lande.

Før mødet bliver sundhedsmyndighederne bedt om at forberede sig på en række spørgsmål. Statsministeriet spørger om alt fra karantæne og minimering af døde til regler for rejsende mellem Danmark og Kina - ”Hvorfor må de indrejse?”.

I Sundhedsstyrelsen oplever man ifølge et internt mødereferat, at der er stort politisk pres for ”at håndtere situationen ud fra et sikkerhedsprincip ifht alle mulige tiltag”.

Magnus Heunicke meddeler, at han ønsker daglige statusmøder med ledende fagmedarbejdere om coronasituationen. Ministeren begynder at opdatere sine følgere på Facebook om situationen med jævne mellemrum.

4. februar

Trods mødet i Statsministeriet med de mange spørgsmål og svar, er Barbara Bertelsen ikke betrygget i, at sundhedsmyndighederne har fuldstændig styr på situationen.

Hun efterspørger en tydeligere udmelding om, at alle hjemvendte fra Kina bør gå i hjemmekarantæne, og hun vil have mere information rettet mod rejsende fra Kina.

Regeringen anlægger en mere bekymret tone end sundhedsmyndighederne.

Da Sundhedsstyrelsen foreslår en pressemeddelelse med overskriften ”Moderat risiko for at der kommer tilrejsende med smitte af ny coronavirus til Danmark. Beredskabet er på plads”, bliver den ændret til: ”Vi skruer op for beredskabet for at forebygge corona-smitte i Danmark på baggrund af nye Europæiske anbefalinger”.

Magnus Heunicke orienterer på et ministermøde statsministeren om coronasituationen. Mette Frederiksen bliver også løbende orienteret af sit departement, men ellers er hun ikke involveret i coronahåndteringen og kommenterer den heller ikke offentligt.

På Facebook fortæller hun, at hun har fået nye briller.

6. februar

Barbara Bertelsen får en statusopdatering om coronasituationen, som får hende til at følge op med en lang række spørgsmål.

De handler om alt fra, hvor informationsstanderne står i lufthavnen, og om der står synligt lufthavnspersonale ved gaten, til hvor mange danskere der vil rejse til Asien på vinterferie.

I de følgende uger bestiller Statsministeriet en lind strøm af notater fra Sundhedsministeriet og dets myndigheder, og Barbara Bertelsen rundsender i sit departement jævnligt mails med nyhedsartikler, der fortæller om virussens bekymrende udbredelse og konsekvenser.

22. februar

De italienske myndigheder rapporterer om flere lokale smitteudbrud, mens Danmark foreløbig kun er ramt af voldsom blæst.

”Håber I alle kommer godt og sikkert gennem de stormfulde dage,” skriver Mette Frederiksen på Facebook.

De næste dage bliver afgørende ift at formå i tide at have modet, agiliteten og handlekraften til uden tøven at træffe de rigtige beslutninger.

Barbara Bertelsen
Departementschef i Statsministeriet, i mail til andre departementschefer

27. februar

Den første dansker bliver testet positiv for covid-19. Fra det tidspunkt ændrer rollerne og magtfordelingen i embedsværket sig markant.

Fra at have været dén centrale aktør i coronahåndteringen bliver Sundhedsstyrelsen på flere måder kørt ud på et sidespor.

For det første fordi to andre instanser overtager rollerne som koordinatorer, nemlig en ny gruppe af ledende embedsmænd fra en række ministerier, som får navnet AC-gruppen, og NOST+, som er en styrket udgave af den Nationale Operative Stab. Begge grupper er under ledelse af Barbara Bertelsens tidligere ministerium, Justitsministeriet.

For det andet begynder regeringen i stigende grad at gå direkte til Statens Serum Institut for at få sundhedsfaglige råd, frem for at gå gennem Sundhedsstyrelsen, som er den normale vej rundt.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ministeren og myndighederne holder pressemøde på dagen for det første tilfælde af coronavirus i Danmark. Fra venstre ses direktør for Styrelsen for patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted, direktør for sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak.

Samtidig er Søren Brostrøm ude i en armlægning med sit ministerium om et spørgsmål, der er helt afgørende for, hvor hårdt regeringen vil kunne sætte ind med tiltag over for befolkningen.

Coronavirus er en såkaldt liste B-sygdom. Sygdomme på denne liste er defineret som smitsomme, men ikke farlige nok til, at regeringen kan indføre eksempelvis et forsamlingsloft eller isolation ved tvang for at bekæmpe dem. Det vil først kræve Sundhedsstyrelsens indstilling, og den vil Brostrøm ikke give.

”I den nuværende fase, hvor vi i Danmark fortsat har en meget stærk inddæmningsstrategi, så finder Sundhedsstyrelsen ikke, at der er generelle forhold, som taler for at indstille til en generel undtagelse af COVID-19 (…),” skriver Søren Brostrøm i en mail til en afdelingschef i Sundhedsministeriet.

Vi kommer til at få nogle meget hurtige beslutningsprocesser her, hvor jeg desværre ikke kan indlægge forsinkende eksterne godkendelsesled.

Søren Brostrøm
Direktør i Sundhedsstyrelsen, afviser at vente på, at Statsministeriet godkender al kommunikation

Men efter en længere drøftelse mellem de to ender det med, at Brostrøm må give sig. Dermed får politikerne mulighed for at tage de tungeste skyts i brug i håndteringen af corona.

Mette Frederiksen forholder sig for første gang til corona over for offentligheden.

”Regeringen følger selvfølgelig situationen uhyre tæt – time for time,” skriver hun på Facebook.

Om aftenen er der første møde i regeringens sikkerhedsudvalg om sagen. Her mødes statsministeren med seks ministre, deres departementschefer, politiet, Forsvaret, efterretningstjenesterne og sundhedsmyndighederne.

I statsministerens talepunkter til mødet står, at ”håb ikke er en strategi”. Det er vigtigt at tænke fremad og planlægge efter et worst case-scenarie, ”så vi er forberedte, hvis det går på en anden måde, end vi alle sammen håber på”.

28. februar

Søren Brostrøm kommer igen i clinch med toppen af regeringens embedsværk.

Det sker, da departementschef Per Okkels, Søren Brostrøm og Kåre Mølbak via en afdelingschef i Sundhedsministeriet får besked om, at Statsministeriet nu ønsker ”at være i loop ved nye info-aktiviteter”. Det indebærer, at alle forslag skal beskrives i en mail, som via Sundhedsministeriets departement skal sendes til Statsministeriet, hvorefter man skal afvente ok derfra.

Det er dog en besked, der langtfra huer Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der senere samme dag svarer afdelingschefen, at Sundhedsstyrelsen er i gang med en massiv kommunikationsopgave.

“Vi kommer til at få nogle meget hurtige beslutningsprocesser her i SST (Sundhedsstyrelsen, red.), hvor jeg desværre ikke kan indlægge forsinkende eksterne godkendelsesled. Så alt bliver godkendt af mig eller på mit ansvar. Du er selvfølgelig velkommen til at orientere STM (Statsministeriet, red.) om, hvordan jeg er nødt til at gøre det,” skriver Søren Brostrøm.

Senere samme aften skriver Per Okkels til Søren Brostrøm. Han fortæller, at han netop har talt i telefon med Statsministeriet i en time. Han oplyser, at han har forsvaret Sundhedsstyrelsen.

Men der er ifølge departementschefen en oplevelse i Statsministeriet af, at Sundhedsstyrelsen ikke vil samarbejde med andre myndigheder og kommunikerer selvstændigt. Mailen slutter sådan her:

“Det her skal vi. Det her kan vi blive skudt på. Alt er alt. Vi bliver nødt til at give dem alt.”

Søren Brostrøm svarer kortfattet: “OK, vi prøver.” 

1. marts

Der er fuld tryk på departementernes efterspørgsel på notater og svar fra sundhedsmyndighederne. Søndag udtrykker Søren Brostrøm i en intern mail sin frustration: ”Der er generelt en del overlap mellem bestillinger og leverancer mellem os og SUM, men det skyldes at vi knap kan nå at gøre den ene ting færdig, før der kommer nye bestillinger og ’styring’ ovenfra”.

3. marts

Der er nu 10 bekræftet smittede i Danmark, og to dage efter er tallet fordoblet til 20. I Italien er der registreret 100 døde med covid-19.

6. marts

Statsministeren holder sit første coronapressemøde. Hun opfordrer til, at alle arrangementer med 1.000 eller flere deltagere bliver aflyst eller udskudt, foreløbig indtil slutningen af marts. Søren Brostrøm opfordrer alle til at holde god afstand, spritte hænderne af og bruge ærmet, hvis man skal hoste.

8. marts

Den italienske regering lukker ned i en række norditalienske provinser, fordi smitten er ude af kontrol.

Ministeriernes departementschefer holder møde. Intet tyder på, at de denne søndag har nogen anelse om, at Danmark styrer mod en delvis nedlukning få dage efter.

Mette Frederiksen lægger et opslag på Facebook om, at hun har været på nattevandring i København med overborgmester Frank Jensen (S) for at tale om problemer med vold og stoffer i nattelivet.

I NOST, den nationale operative stab, er der tegn på, at samarbejdet med Sundhedsstyrelsen heller ikke her kører fuldstændig gnidningsfrit.

Da man for eksempel arbejder på en plan for krydstogtsskibe og havne og skal have styr på, hvordan logistik og bemanding af karantænefaciliteter kan foregå, bliver Sundhedsstyrelsen ikke involveret i arbejdet.

Det til trods for, at styrelsen på et møde oplyser, at den har lister over kontaktpersoner for krydstogter og lufthavne samt aftaler og beskrivelser for karantænefaciliteter og planer hos regionerne, ”som der kan tages udgangspunkt i, såfremt man ønsker bidrag til udarbejdelse af planer”.

9. marts

Ved det næste møde i NOST ser man måske et konkret eksempel på, at regeringen er begyndt at foretrække rådgivning fra Kåre Mølbak frem for Søren Brostrøm, som har vist sig mere besværlig.

Formanden for NOST, Svend Larsen fortæller, at der skal laves nogle notater til regeringen, og at det er noget, Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut vil bidrage til. Sundhedsstyrelsens repræsentant på mødet spørger, hvordan notatet vil blive videreformidlet til Sundhedsstyrelsen? Svend Larsen svarer, at spørgeren kan aflevere sine kontaktoplysninger til sekretariatet.

Bagefter spørger en deltager til scenarierne for smitteudviklingen, og Svend Larsen svarer, at det er elementer, som Kåre Mølbak er blevet bedt om at vurdere. Sundhedsstyrelsens repræsentant supplerer med, ”at det også er noget styrelsen ser på”.

Der er nu 59 konstateret smittede i Danmark, og der planlægges et pressemøde i Statsministeriet næste dag. Søren Brostrøm forsøger at undslå sig for at deltage i pressemødet. Der har ikke været en faglig proces omkring de udmeldinger, der skal gives på pressemødet, så det er bedre, at det er sundhedsministeren, der deltager, argumenterer han. Brostrøm ender dog med at måtte troppe op.

Der er ikke noget i mødereferater, der tyder på, at embedsværket her to dage før nedlukningen ved, hvad der er på vej.

”Dramatisk stigning siden i går”

Mødereferat 10. marts 2020
Sundhedsstyrelsen

Departementschef Per Okkels skriver til sin kollega i Justitsministeriet, at de ”arbejder med en ide om at forlænge påske ved at lukke skoler og uddannelsesinstitutioner eventuelt i ugen op til påsken”.

Og klokken 18.24 sender AC-gruppen et oplæg om mulige tiltag mod coronasmitte til Statsministeriet. Tiltagene handler kun om offentlig transport og er primært opfordringer til trafikselskaberne om at begrænse trængsel og gøre grundigt rent.

Om natten sender Barbara Bertelsen en mail til en kreds af departementschefer med emnefeltet ”De kommende dage”. Hun argumenterer for, at Danmark nu er der, hvor Italien var den 22. og 23. februar, og hun linker til en artikel om, at flere sygehuse i Norditalien er ved at kollapse.

”De næste dage bliver afgørende ift at formå i tide at have modet, agiliteten og handlekraften til uden tøven at træffe de rigtige beslutninger til at formindske og forsinke smitteudbredelsen mest muligt,” skriver hun og opfordrer til en sense of urgency:

”Vi ER hastigt på vej op ad den eksponentielle kurve nu,” skriver hun.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

"Alle mand på dæk," står der i emnefeltet på den mail, statsministerens departementschef sender til alle de andre departementschefer natten til den 11. marts. Barbara Bertelsen tiltrådte som chef i Statsministeriet 13. januar, netop som coronavirus begyndte at sprede sig.

10. marts

Næste morgen sender Barbara Bertelsen en ny mail til samme kreds: ”Vi vågner op til 156 smittede – som jo givet vokser markant i dag. Vi er snarere som Italien den 25. februar. Altså præcis for 14 dage siden”.

På dagens morgenmøde i Sundhedsstyrelsen bliver der talt om en ”dramatisk stigning siden i går”. Men ledelsen forestiller sig tilsyneladende ikke voldsomme indgreb allerede næste dag.

I Italien bliver der indført forbud mod offentlige forsamlinger i hele landet.

Herhjemme går den egentlige plan om en større nedlukning i gang, og samtidig holder regeringen et pressemøde.

Her viser sundhedsminister Magnus Heunicke på et papskilt en rød og en grøn kurve, som skal illustrere, hvad der sker med sundhedsvæsnet, hvis for mange danskere bliver smittet på samme tid.

”Så vil vi se patienter, der har behov for intensivsenge og respiratorer, ligge på gangene på overfyldte sygehuse,” advarer han.

Mette Frederiksen siger, at danskerne må forvente yderligere tiltag og initiativer fra regeringens side i de kommende dage.

I mens er embedsværket i gang med at forberede de næste skridt.

Fra NOST kommer et forslag om en lang række tiltag, hvoraf de fleste er opfordringer: Arbejd hjemme, undgå offentlig transport, køb ind via nettet.

Fra AC-gruppen kommer et mere vidtgående idékatalog over mulige tiltag. På den lange liste er blandt andet et forsamlingsloft på 100 personer, tvungen hjemsendelse af offentligt ansatte, lukning af skoler, daginstitutioner, museer og så videre. Det er første gang skitsen til en egentlig nedlukning af store dele af samfundet bliver tegnet på papir. Man kan ikke se, hvem der konkret har bestilt skitsen.

Kort efter midnat mailer Barbara Bertelsen en artikel om effekten af en hurtig nedlukning til departementschefen i Justitsministeriet. ”Pligtlæsning”, skriver hun i emnefeltet.

Efter klokken 1 om natten skriver hun en lang mail til alle regeringens departementschefer. ”Alle mand på dæk,” hedder den.

»Kære alle. Som det gerne skulle stå klart for alle, ser vi ind i et forløb de kommende dage – ikke uger, men dage – hvor vi har et fælles ansvar for at handle hurtigt og effektivt. Det er en forudsætning for, at vi lykkes med at knække smittekurven, før vi ser scener som fra Norditalien, hvor folk dør på gangene,” indleder hun.

”Risikoen er ikke at gøre for meget og for hurtigt – det er at gøre for lidt og for langsomt,” lyder et hovedbudskab i mailen, hvor Mette Frederiksens departementschef også beder kollegerne om at læse tre vedhæftede artikler om effekten af at mindske aktiviteten i samfundet.

Læs også

11. marts

Danmark står op til et smittetal på 340. Det er 78 flere end dagen før.

Mette Frederiksen møder på arbejde i en blød, sort jakke. Ikke en pressemøde-egnet jakke, men en behagelig jakke, der duer til en rigtig lang arbejdsdag. Hun forventer først at skulle holde pressemøde næste dag.

Klokken 10 mødes AC-gruppen til et hastemøde. Ved selve mødet får gruppen ifølge et referat ”en bestilling på planlægningen af et scenarie, hvor landet lukkes mere eller mindre ned”. Gruppen skal afklare, hvad der skal til af hastelovgivning for at kunne gennemføre den delvise nedlukning.

Svend Larsen er med til mødet og kommer derfor for sent til sit næste møde i NOST, som skulle begynde klokken 12. Han fortæller medlemmerne af NOST om de nye planer, og alle får en time til at overveje situationen. Derefter giver alle deres umiddelbare kommentarer.

Så får medlemmerne af NOST’en fremlagt ti tiltag, som kan være en del af et nedlukningsscenarium, for eksempel ’Alle skoler og dagtilbud lukker på mandag’ eller ’Der indføres fra på [tirsdag] forbud mod at samle flere end 100 mennesker indendørs’. De bliver bedt om at forholde sig til, hvad de ti tiltag vil betyde konkret på deres område, og klokken 16.30 samles NOST’en igen, så alle kan melde ind, hvad de har fundet ud af.

Ikke alle fagpersoner bakker op om de planer, som begynder at tage form.

Om formiddagen sender departementschef Per Okkels en mail til kollegerne i Statsministeriet og Justitsministeriet: ”Hvis de nye tiltag af 11.3. vil være begrænset til en kortere periode vil jeg på det kraftigste anbefale at I/vi inddrager overordnet sundhedsfaglig rådgivning før der træffes beslutning. Dette mest i forhold til om det er den rigtige periode vi sætter alt ting i stå,” skriver han og får et kort svar fra Barbara Bertelsen: ”Ja, det siger sig selv”.

Per Okkels tager et billede af skitsen til nedlukning og sender den til Søren Brostrøm og Kåre Mølbak.

Søren Brostrøm svarer tilbage om eftermiddagen.

Han skriver, at Sundhedsstyrelsen ikke kan anbefale, at man i den nuværende situation foretager en ”fuldstændig lukning af vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, skoler mv.”.

Brostrøm begrunder det med, at børn ikke smitter særligt meget, og at det kan blive et problem for  sundheds- og ældreområdet, hvis personalet ikke kan få passet deres børn.

Han kalder det ”præmaturt” at iværksætte de voldsomme tiltag.

Klokken 13.53 er der tilsyneladende stadig ikke truffet nogen endelig beslutning om, hvad der skal ske hvornår. En afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet skriver til Kåre Mølbak og beder ham ”sende en prognose for, hvornår det er mest virkningsfuldt at lukke ned”, men får ikke noget præcist svar.

Klokken 15.50 er den afgørende beslutning om nedlukning truffet. Mens der er hektisk aktivitet i embedsværket, går statsministeren en tur. Hun tager høretelefoner med musik i ørerne og går ud forbi Nyhavn, Amalienborg og tilbage over Christianshavn.

”Dér gik jeg og kiggede på folk og tænkte: I skulle bare vide, at om meget meget kort tid, få timer, så vil jeres og mit og vores alle sammens liv være forandret,” har hun senere fortalt til Femina.

Klokken 17.30 sidder Mette Frederiksen til møde med finansminister Nicolai Wammen, justitsminister Nick Hækkerup og alle sine rådgivere. De sidste detaljer skal på plads.  Stolene på hver side af statsministeren er tomme. Afstand.

Og så skal der arrangeres pressemøde.

Klokken 17.51 sender lederen af AC-gruppen en bestilling af såkaldte ”beredskaber til brug for pressemøde i aften”. De skal være færdige senest klokken 19.30, for pressemødet skal begynde 20.30.

Før pressemødet med deltagelse af Søren Brostrøm, Magnus Heunicke, rigspolitichef Thorkild Fogde, chef i Udenrigsministeriet Lars Brøgger og en tegnsprogstolk går i gang, er smittetallet steget til 514.

Klokken 20.32 går døren op til Spejlsalen i Statsministeriet. Gruppen går på række ind til pressemødet. Mette Frederiksen går forrest.

 

Dokumentation

Kilder

Artiklen bygger primært på rapporten Håndteringen af covid-19 i foråret 2020

Derudover har vi brugt kilderne:


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Barbara Bertelsen

Departementschef, Statsministeriet, statsrådssekretær
cand.jur. (Aarhus Uni. 1998)

Kåre Mølbak

Professor og fhv. faglig direktør, Statens Serum Institut
læge (1985), dr. med. (2001)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024