Vild forvirring om burkaforbuddets konsekvenser

TILDÆKNING: Hverken kommuner, A-kasser eller uddannelsessteder aner, hvordan de skal forholde sig, hvis en klient eller elev dukker op iført burka. Der mangler retningslinjer fra centrale ministerier, og indtil videre bliver forbuddet slet ikke fulgt op. DF kræver, at regeringen forklarer sig.

Kan man gå til eksamen iført burka?
Kan man hente sit barn i daginstitutionen iført burka?
Kan man møde op til undervisningen på gymnasiet og tekniske skoler iført burka?
Kan man møde op på socialforvaltningen og kræve at stå til rådighed for arbejdsmarkedet iført burka?

Umiddelbart skulle man tro, at svaret var nej, efter det 1. august blev gjort ulovligt at bære de heldækkende beklædningsgenstande burka og niqab på offentlige steder. Men forbuddet bliver ikke fulgt op i praksis.

Altinget har efter forbuddets ikrafttræden kontaktet en stribe offentlige institutioner, og ingen steder er der konkrete planer om at følge op på tildækningsforbuddet. Bortset fra Justitsministeriets retningslinjer til politiet har de relevante ministerier ikke sendt vejledninger eller cirkulærer ud som følge af forbuddet.

Op til den enkelte skole
På uddannelsesinstitutionerne er der ingen tegn på, at tildækningsforbuddets ikrafttræden vil få konsekvenser. Således siger pressechef Dorte Skovgaard Wihre fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier:

”Der er ikke nogen fælles retningslinjer hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Vi lader det være op til den enkelte skole at vurdere, om de har behov for retningslinjer.”

På Aarhus Universitet er man ikke indstillet på at gribe ind på grund af overtrædelse af forbuddet – med mindre det krænker andre regler:

”Vi har bl.a. en række retningslinjer for undervisning i laboratorier, klinik eller andre situationer, hvor der er påskrevet særlig beklædning af sikkerheds- og/eller hygiejnemæssige årsager. I forhold til eksamen tager vi ansvar for, at det er den rette studerende, der går til eksamen,” meddeler universitetet i en tilsendt mail.

På Københavns Universitet er der ikke udstukket retningslinjer, mens SDU ikke vil kommentere sagen.

Står til rådighed med burka
Der er ligeledes usikkerhed om, man kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man er iført burka eller niqab.

Fra Danske A-kasser har man ikke hørt om tilfælde, hvor personer er mødt op til samtale i a-kassen iført burka eller niqab. Men direktør Verner Sand Kirk mener ikke, at vedtagelse af tildækningsforbuddet pr. definition gør det umuligt for en burkaklædt kvinde at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.”

”Ikke nødvendigvis. Vi vil være nødt til at gå ind og lave en konkret vurdering i sagen, og vi har ikke fået nogen retningslinjer fra ministeriet” siger Verner Sand Kirk.

Heller ikke i KL ved man, hvordan man skal forholde sig, hvis en kvinde iført burka møder op hos kommunens socialrådgivere og påstår, hun står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hidtil har praksis været, at man godt kan stå til rådighed iført burka eller niqab.

“I september 2017 har Beskæftigelsesministeriet oplyst Folketinget om, at det, at en borger bærer niqab eller burka, ikke i sig selv eller generelt er en hindring for, at vedkommende står til rådighed for arbejdsmarkedet,” oplyser KL-direktør Laila Kildesgaard og fortsætter:

”KL har kontaktet Beskæftigelsesministeriet for at få svar på, om og hvordan den nye lovgivning påvirker vurdering af rådighed og vil formidle svaret til kommunerne, så snart det foreligger.”

Burkamor
Fra skolelederforeningen er meldingen, at der ikke er fælles retningslinjer som følge af tildækningsforbuddet.

Her blev forbuddet ellers prøvet i praksis, da en skole i Aalborg nægtede at politianmelde en kvinde, der efter forbuddets ikrafttræden fortsat afleverede sit barn i skolen iført niqab. Her blev der ikke grebet ind.

Flypassager i burka
Det er heller ikke umuligt for en burkaklædt kvinde at tage et fly fra Københavns Lufthavn. Ganske vist erklærer politiet, at man vil håndhæve forbuddet, hvilket kan resultere i en bøde. Men det betyder ikke, at en kvinde ikke kan tage et fly iført burka.

Fra Københavns Lufthavn er meldingen således, at man kun vil skride ind, hvis en kvinde iført burka eller niqab bipper i sikkerhedskontrollen. På trods af forbuddet er der ikke noget i vejen for, at en burkaklædt kvinde går ombord i et fly.

DF overrasket
De manglende konsekvenser af tildækningsforbuddet kommer bag på formanden for Folketingets Retsudvalg, DF's Peter Skaarup, der er alt andet end tilfreds:

”Det er jeg meget overrasket over. Tildækningsforbuddet er noget, vi mener meget alvorligt, ikke mindst for at bekæmpe social kontrol. Så det er vigtigt, at forbuddet også virker i praksis,” siger Peter Skaarup.

"Jeg synes, det siger sig selv, at man for eksempel ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man er iført burka eller niqab. Men hvis det ikke er tilfældet, må vi klargøre det,” siger Skaarup, der nu vil spørge regeringen, ”hvad den har gjort for at følge op på tildækningsforbuddet.”

Tavs Støjberg
Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, tager de manglende konsekvenser af forbuddet anderledes afslappet:

”Det, vi har vedtaget, er en ændring af straffelovens bekendtgørelser, og her er det naturligt, at det følges op af en vejledning til politiet. Hvordan andre institutioner vil håndtere situationen, må de finde ud af – og eventuelt rette henvendelse til relevante ministerier,” siger Preben Bang Henriksen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ønsker ikke at kommentere sagen, men henviser til Justitsministeriet.

Justitsministeriet meddeler, at ministeriet – bortset fra vejledningen til rigspolitiet - ikke har udsendt andre vejledninger som følge af tildækningsforbuddet.

, ,

Forrige artikel Fattige kommuner har hævet skatten mest Fattige kommuner har hævet skatten mest Næste artikel Dagens overblik: Socialstyrelsen stopper udbetaling af satspuljemidler Dagens overblik: Socialstyrelsen stopper udbetaling af satspuljemidler