Debat

DI: Vi skal understøtte mangfoldigheden og ikke ensrette daginstitutionerne

DEBAT: Vi skal værne om, at børn og familier er forskellige, og at der i dag heldigvis også findes forskellige dagtilbud til dem. Ensretning er ikke vejen frem, skriver Jakob Scharff.

Familier er de facto overladt til at vælge daginstitution med bind for øjnene, skriver Jakob Scharff. (Foto: presse)<br>
Familier er de facto overladt til at vælge daginstitution med bind for øjnene, skriver Jakob Scharff. (Foto: presse)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jakob Scharff
Branchedirektør i DI

Private dagtilbud bidrager til at løse en vigtig samfundsopgave, fordi de skaber alternativer til kommunale tilbud. 

Det er sundt, fordi børn og familier er forskellige  og lægger vægt på forskellige ting. 

Afskærer vi private daginstitutioner, risikerer vi at begrænse mangfoldigheden i vores daginstitutionstilbud. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Lad os derfor rette fokusset mod kvaliteten af dagtilbuddene og ikke, om dagtilbuddene er offentlige eller private.

Når forældre vælger en privat frem for en offentlig daginstitution, kan det skyldes mange faktorer. 

Det kræver store ressourcer for forældrene at indhente og sammenligne institutionernes kvalitet og lignende forhold, hvilket ikke alle har tid til i en hektisk hverdag.

Jakob Scharff
Branchedirektør i DI

Hvad end valget skyldes geografisk nærhed, pædagogiske principper, fokus på friluftsliv eller noget helt fjerde er de private daginstitutioner med til at udvikle børnenes hverdag med nye idéer og udfordre det offentlige i en positiv konkurrence, hvor dagtilbuddene kan lære af hinanden. Det skal vi værne om. 

Vi skal værne om, at såfremt en familie vurderer en daginstitution fremfor en anden som den bedste til netop deres barn, skal det ikke ses som et fravalg af noget og straffes,  men et tilvalg af noget andet og anerkendes. 

Afspejler samfundet
Vi skal værne om, at børn og familier er forskellige, og vi skal værne om, at der i dag heldigvis også findes forskellige dagtilbud til dem. 

Dette skaber forskelle, ja. 

Men disse forskelle afspejler den forskellighed vi har som samfund, og de private daginstitutioner bidrager positivt til den forskellighed og dermed kvaliteten på dagtilbudsområdet som helhed.

For kvaliteten i dagtilbuddene er  for nuværende  ikke noget vi som velfærdssamfund kan prale af. Senest viste en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), at der i halvdelen af de kommunale børnehaver er en udfordring med at have fokus på børnenes udvikling og læring gennem leg og voksenstyrede aktiviteter. 

Og i en spørgeskemaundersøgelse fra 2019 foretaget af Epinion for Kraka-Deloitte angiver over halvdelen af danskerne, at de mener kvaliteten i daginstitutioner og vuggestuer er lavere i dag end for ti år siden.

Mangler et fælles kvalitetsbegreb
En del af problemet er, at vi ikke er enige om kvalitetsbegrebet for daginstitutioner. 

EVA har givet sit bud, men med tanke på den efterfølgende kritik kan det tyde på, at det langt fra er alle, der deler forskningens opfattelse. 

På ældreområdet blev der sidste år præsenteret anbefalinger til kvalitetsindikatorer fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet. 

Der bør igangsættes et lignende arbejde på dagtilbudsområdet.

Som inspiration kunne man se til Norge, der hvert år måler forældretilfredsheden i alle dagtilbud på institutionsniveau og offentliggør tallene for hver enkelt institution. 

Normeringsforholdene, der ofte tales om i den nuværende debat, kunne være en anden indikator.

En tredje kunne være sygefraværet hos institutionens medarbejdere eller andel af pædagogisk uddannede i institutionens medarbejderstab. 

Sådanne indikatorer giver alle interesserede, forældre, organisationer, politikere og ministrerer et indblik kvaliteten i daginstitutionerne, børnenes trivsel samt arbejdsmiljøet for daginstitutionens medarbejdere.

I dag er sådan information ikke tilgængelig.

Læs også

Et valg med bind for øjnene
Konsekvensen af den manglende gennemsigtighed er, at forældrene i høj grad selv skal må afdække og vurdere kvaliteten i de institutioner, som de overvejer deres barn skal passes i.

En sådan opgave er hverken let eller hurtig løst. Det kræver store ressourcer for forældrene at indhente og sammenligne institutionernes kvalitet og lignende forhold, hvilket ikke alle har tid til i en hektisk hverdag. 

Derfor er familierne de facto overladt til at vælge daginstitution med bind for øjnene. I DI mener vi ikke, at det behøver at være sådan. Forældrene fortjener valgfrihed.

Og alle børn i offentlige og private daginstitutioner fortjener del i midlerne til mere personale. For den slags forskelle skal vi som velfærdssamfund bekæmpe. Ensretning er ikke vejen frem, hvis vi skal højne kvaliteten af dagtilbuddene i fremtiden

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Scharff

Branchedirektør, DI Service og Offentlig-Privat Samspil
cand.scient.adm. (RUC 2000)

0:000:00