Kommentar af 
Malene Angelo

Kære student, lyt ikke til snobberne, hvis du gerne vil være pædagog

Det er et kollektivt ansvar at aflive uddannelsessnobberiet. Et godt sted at starte er at bifalde det, hvis vores søn, niece eller naboens barn til studentergildet annoncerer en drøm om at blive pædagog, skriver Malene Angelo.

Det er både dumt og for dårligt at tale pædagogfaget ned. At være pædagog er et af de mest betroede og meningsfulde erhverv overhovedet, skriver Malene Angelo.
Det er både dumt og for dårligt at tale pædagogfaget ned. At være pædagog er et af de mest betroede og meningsfulde erhverv overhovedet, skriver Malene Angelo.Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Malene Angelo
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Inden længe er byen fuld af studenter, der skåler med venner og familie over deres flotte gennemsnit.

Men de unge mennesker mødes af skepsis, hvis 12-tallerne skal bruges på at få adgang til pædagoguddannelsen. Det er jo at spilde de gode karakterer.

Det er i hvert fald den fortælling, der hersker i dele af min egen omgangskreds og i uddannelsesdebatten generelt. Det er en opfattelse af pædagogfaget som noget, alle kan falde tilbage på, hvis deres ambitiøse karrieredrømme skulle fejle.

Men det er en fortælling, der er gennemsyret af et håbløst uddannelsessnobberi. Og dem, der tror på den, har fuldstændig misforstået, hvor stærke faglige og personlige kompetencer det kræver at blive en dygtig pædagog.

De er rent ud sagt blinde for pædagogfagets værdi og betydning for vores børns trivsel og udvikling. Og vi bærer alle et ansvar for at punktere disse nedladende myter om pædagogfaget.

Et passende sted at starte er at værdsætte de unge mennesker, der brænder for at bruge deres gode karakterer til at gøre en forskel for andre mennesker.

At blive en dygtig pædagog er ikke noget, man bare lige bliver, hvis karaktergennemsnittet ikke rækker til CBS eller medicinstudiet

Malene Angelo
Psykolog

Det er både dumt og for dårligt at tale pædagogfaget ned. At være pædagog er et af de mest betroede og meningsfulde erhverv overhovedet.

Professionel omsorg er en kompleks opgave med mange facetter, der handler om meget andet end at skifte ble og smøre leverpostejmadder.

Vores børn har behov for at kunne knytte sig til engagerede og dygtige voksne for at kunne trives, udvikle sig og lære. Børns hjerner udvikler sig hurtigst i de tidlige år, og pædagoger er med til at påvirke udviklingen af deres personlighed og kompetencer.

Dygtige pædagoger er med til at sikre, at alle børn udvikler grundlæggende forudsætninger for at kunne forstå sig selv og andre. De lærer børn at regulere følelser og adfærd, udsætte behov, sætte sig mål, danne venskaber og løse konflikter.

Alt sammen fundamentalt for at blive hele mennesker, der kan fungere og trives i både nære relationer og i de fællesskaber, der er afgørende i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Pædagogerne er også et vigtigt bindeled til socialområdet. De har til ansvar at spotte tegn på mistrivsel, registrere børns udvikling og kunne indgå i tværfagligt samarbejde om at støtte børn og familier i vanskeligheder.

Læs også

Alt det kræver, at man kan afstemme sig med det enkelte barn og børnegruppe og ved, hvordan man spejler, regulerer og møder børnene verbalt og nonverbalt gennem berøring, samtaler og leg. Man skal kunne forstå børnenes signaler og engagere alle børn i udviklingsfremmende aktiviteter og samspil.

Pædagoger skal kunne samarbejde med alle forældre, forstå deres kulturelle baggrunde og skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle oplever at høre til og har lyst til at deltage. Det pædagogiske arbejde kræver dyb indsigt i børns udvikling, kreative færdigheder og pædagogisk dømmekraft. Og ikke mindst stærke relationskompetencer.

Intet af det, er noget, man kommer sovende til. At blive en dygtig pædagog er ikke noget, man bare lige bliver, hvis karaktergennemsnittet ikke rækker til CBS eller medicinstudiet.

Vi kommer dog ikke udenom, at politikerne også er nødt til at trække i arbejdstøjet og gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv.

Institutioner i hele landet skriger på mere uddannet personale. Alt for mange pædagogstillinger bliver ikke besat, ansøgerantallet til pædagoguddannelsen er historisk lavt, og det samme er adgangskravene og motivationen blandt mange af de studerende.

Vi skal ikke underkende, hvor vigtige strukturelle greb er. Fortællinger om et presset arbejdsmiljø, der ikke står mål med lønnen, påvirker selvfølgelig unges uddannelsesvalg

Malene Angelo
Psykolog

Uddannelsen har gennem flere år været både underfinansieret og kritiseret. Og efter endt uddannelse venter pressede arbejdsvilkår og en løn, der ikke ligefrem bidrager til at løfte fagets prestige.

Den nye nationale kvalitetsundersøgelse af dagtilbud for 0-2-årige, som EVA og VIVE har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet, viser, at kvaliteten er alarmerende i alt for mange vuggestuer og dagplejer.

Samme undersøgelse viser, at det i dag kun er omkring halvdelen af fuldtidsstillingerne i dagtilbud, der er besat af personale med en pædagogisk uddannelse. Det er alvorligt, for vi ved, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten i dagtilbud og mængden af uddannet personale.

Pædagogmanglen vidner for mig at se både om de forringede forhold, pædagoger uddannes og arbejder under, men det understreger i den grad også behovet for at få nuanceret, hvad pædagogfaget indeholder, så faget kan blive betragtet med den grad af anseelse, det fortjener.

Hvis ikke vi kollektivt prioriterer pædagogfaget højere, står vi i en meget fattig og alvorlig situation, hvor vi mangler vigtige kompetencer i vores børns hverdag. Summen af liv og glæde på legepladsen forstummer, og trivslen får svære kår. Det kan få store negative konsekvenser for den generation af børn, vores samfund skal bygge på fremover.

Læs også

Vi skal ikke underkende, hvor vigtige de overordnede strukturelle greb er. Fortællinger om at løbe stærkt i et presset arbejdsmiljø, der ikke står mål med lønnen, påvirker selvfølgelig unges uddannelsesvalg.

Men den dominerende fortælling om det pædagogiske arbejde skal helst være den om, at det er fagligt udfordrende, vigtigt og meningsfyldt. Et arbejde, hvor du for alvor kan gøre en forskel for børn og deres familier, hvor du har en sjov hverdag og bliver mødt med positive tilkendegivelser af din betydning hver eneste dag.

Selvfølgelig skal fortællingen også have hold i virkeligheden – og den virkelighed skal skabes politisk.

Men et godt sted at starte er, at vi alle bifalder det, hvis vores søn, niece eller naboens barn erklærer til studentergildet, at vedkommende drømmer om at blive pædagog. Det er et ualmindeligt vigtigt, givende og komplekst arbejde, man ikke kan være for klog til at bestride.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Malene Angelo

Psykolog, Børns Vilkår
Cand.psych. Aut. Specialist i klinisk børnepsykologi

0:000:00