ALT: Ghettolisten skaber modborgere - vi skal skabe medborgere

DEBAT: Ghettolisten bidrager til en stigmatisering af udsatte boligområder. Der er i stedet brug for en aktiv boligpolitik, som kan styrke mangfoldighed, social mobilitet og skabe rollemodeller for udsatte familier, mener Roger Matthisen (ALT).

Af Roger Matthisen (ALT)
Boligordfører

Når regeringen laver en såkaldt ’ghettoliste’ over de mest udsatte boligområder i Danmark, er den aktivt med til at stigmatisere og forværre situationen hos de udsatte familier, der i forvejen kæmper med fattigdom, arbejdsløshed og social eksklusion. Det er ærgerligt, for jeg er sikker på, at det ikke er statsministerens intention med listen.

Jeg tror, at vi i virkeligheden ønsker det samme – at hjælpe familierne til at få bedre og rigere liv. Men hvis det skal lykkes, skal vi i langt højere grad tale de udsatte familier op, så de genfinder troen på, at de kan noget. At de har betydning for samfundet. At de er ønsket på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet og i foreningslivet.

Ghettolisten gør præcis det modsatte. Den stigmatiserer hele boligområder som ’parallelsamfund’, selvom flertallet af beboerne lever præcis ligesom beboerne i resten af landet. De står op om morgenen, laver morgenmad, tager i skole eller på arbejde, mødes med venner og familie, spiser aftensmad. og ser fjernsyn, inden de går i seng om aftenen. Hvad er der parallelt over det?

Det eneste, der gør disse boligområder markant anderledes fra resten af Danmark, er, at de er blevet placeret på en stigmatiserende ’ghettoliste’, der gør, at de færreste ressourcestærke mennesker nu vil overveje at flytte dertil. Hvordan hjælper det de udsatte familier, der kunne have godt af et mere ressourcestærkt netværk og nabofællesskab?

Brobygning i udsatte områder
Desuden kom det for nyligt frem, at regeringen ikke brugte de nyeste tal fra Danmarks Statistik, da de i december fremlagde deres ’ghettoliste’. De nyeste tal ville have medført, at mindst 11 ud af 22 boligområder ville kunne streges fra listen. Det er problematisk, at regeringen på denne måde er med til at tegne et overdrevent og skævt billede af problemstillingen.

I Alternativet er vi enige i, at vi på boligområdet skal arbejde politisk for at skabe en højere grad af sammenhængskraft. Og det er positivt, at regeringen flere steder investerer i løft og renovering af udsatte områder, så de bliver gjort mere trygge, attraktive og forbundne til lokalsamfundet, så der kan bygges bro på tværs af forskelligheder.

Men det er vigtigt, at vi forstår, at de udsatte boligområder ikke er noget, beboerne selv har skabt. Det er en mere strukturel ulighed i samfundet, der har skabt dem, og derfor er det et politisk ansvar at hjælpe de udsatte familier, så der ikke længere er særlige boligområder, der kæmper med en stor koncentration af sociale og økonomiske problemer.

Medborgere, ikke modborgere
Der er en række ting, vi fra politisk hold kan gøre for at hjælpe de udsatte familier til at få bedre og rigere liv. Udover at tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere med boligrenoveringer er det vigtigt at favne de mindre stærke beboere ved at skabe mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber og udvikle det demokratiske engagement.

I Alternativet ønsker vi at introducere det, vi kalder ”beboerakademier”, som skal fungere som en slags højskole for beboerne i boligområdet. I beboerakademierne er beboeren selv medskaber, hvilket er vigtigt for at føle ejerskab og inddragelse. Her kan egnede nøglepersoner i boligområdet kompetence- og lederudvikles til selv at varetage den praktiske og økonomiske ledelse af lokale aktiviteter og projekter i området.

Lad os endelig sætte ind med en aktiv boligpolitik, der skal hjælpe de udsatte familier. Men det skal ikke ske gennem stigmatisering. Det skal ske gennem styrket mangfoldighed, øget social mobilitet og positive rollemodeller. Det skal styrke fællesskabet.

Forrige artikel K: Vi skal turde rive vores problemer ned K: Vi skal turde rive vores problemer ned Næste artikel Kaare Dybvad: Flere almene boliger og en mindre passiv boligminister, tak! Kaare Dybvad: Flere almene boliger og en mindre passiv boligminister, tak!